Soorten drugs

Amfetamine of speed Amfetamine is een oppeppend middel in poedervorm of pil. De concentratie wordt sterker en slaap en moeheid worden er mee onderdrukt. De risico’s van het gebruik van amfetamine of speed kunnen zijn: angst, achterdocht, wanen, agressie, zelfoverschatting, jeuk (gevoel van beestjes onder de huid), afname eetlust en uitputting, tandenkrassen en stram gevoel in de kaak (kaakklem), hartkloppingen en oververhitting. Cocaïne…

Lees meer...

Alles over alcohol en drugs

…Alles over alcohol en drugs Op Drugsinfo.nl vindt u heel veel informatie over alcohol, verschillende soorten drugs, de werking ervan en wat de wetgeving er over zegt. Drugsinfo.nl is een initiatief van het Trimbos-instituut. Voor huisartsen en andere verwijzers staat op pohverslaving.nl veel interessante en relevante informatie….

Lees meer...

Wat zijn drugs?

Wat zijn drugs? Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Mensen gebruiken drugs voor hun plezier – het is een genotmiddel -, om zich beter te voelen of om in een roes te komen. De meest gebruikte drugs zijn alcohol en tabak. Van de verboden drugs is cannabis, verzamelnaam van hasj en wiet, de meest bekende. Drugs hebben verschillende uitwerkingen: ontspannend, verdovend zoals heroïne en andere opiaten maar ook alcohol en slaapmiddelen;…

Lees meer...

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt Een vermoeden van druggebruik ontstaat als u als ouder iets ‘verdachts’ tussen de spullen van uw kind aantreft. Of als uw kind zich anders gedraagt dan anders en zich ontrekt aan het huiselijk gebeuren. Veel ouders willen weten waar je aan kunt zien of hun zoon of dochter drugs heeft gebruikt. Aan uiterlijke kenmerken is dit echter niet altijd zichtbaar. Maar als er plotseling, gedurende langere tijd,…

Lees meer...

Drugs

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Wi-Fi

Voorwaarden wifi-netwerk Emergis Gasten Door aan te melden met het standaard Emergis wachtwoord, bent u verbonden met het wifi-netwerk van Emergis en gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Het is niet toegestaan dreigende, seksueel intimiderende, kwetsende, dan wel racistische of anderzins met de wet strijdige berichten te versturen of materialen te downloaden; of bewust sites te bezoeken die met de wet strijdige inhoud bevatten of…

Lees meer...

Wat kun je zelf aan een psychose doen?

Wat kun je zelf aan een psychose doen? Wanneer jij jezelf herkent in de beschrijving van een psychose, kun je er het beste over praten met iemand die je vertrouwt. Het is misschien heel lastig om nog iemand te vertrouwen maar probeer dit toch te doen. Je kan ook altijd naar je huisarts gaan. Het is belangrijk om uit zoeken wat er aan de hand is. Wat is echt en wat is niet echt? Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen. Wanneer je nog niemand…

Lees meer...

Angst

…Angst Iedereen kent wel eens angstige momenten. Maar als de angst van invloed is op uw functioneren in uw dagelijks leven of zelfs uw manier van leven bepaalt, is er sprake van een angststoornis. Volwassenen, kinderen én jongeren met een angststoornis krijgen hulp en ondersteuning bij Emergis….

Lees meer...

Secretaresse / ZRA (back-office medewerker) (2016.087)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De medewerkers van de vestiging ambulant Middelburg bieden hulp aan mensen in allerlei leeftijden en met…

Lees meer...

Souperlicious diner

…Zaterdag 18 maart hebben vijf studenten van de HZ University of Applied Sciences een ‘Souperlicious Diner’ verzorgd voor ruim 30 dak- en thuislozen in Vlissingen. Het diner vond plaats in Het Witte Huis in Vlissingen….

Lees meer...

(GZ-) psycholoog/seksuoloog

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma Seksuologie is onderdeel van de sector Specialistische behandeling en biedt behandeling aan…

Lees meer...

Secretaresse (2016.055)

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De medewerkers van de vestiging ambulant Middelburg bieden hulp aan mensen in allerlei leeftijden en met…

Lees meer...

Eetbuien en een eetbuistoornis: wat is het?

Wat is een eetbuistoornis? Mensen met een eetbuistoornis eten veel in een korte tijd, waarbij een verlies van controle wordt ervaren. Eetbuien geven eigenlijk geen plezier, maar vooral schuld en schaamtegevoelens. Mensen met een eetbuistoornis compenseren de eetbuien niet. Dit kan leiden tot (ernstig) overgewicht. De eetbuistoornis wordt ook wel Binge Eating Disorder genoemd, afgekort BED. Er zijn twee soorten eetbuien: de subjectieve eetbui en…

Lees meer...

Verschijnselen dwangstoornis

Verschijnselen dwangstoornis Bij een obsessief-compulsieve stoornis is sprake van de volgende verschijnselen: het hebben van dwanggedachten of dwanghandelingen of beide; weten dat deze dwanggedachten en dwanghandelingen overdreven en niet logisch zijn; werk, relaties en sociale activiteiten komen in de knel doordat het dwangmatig handelen of denken veel tijd kost. Dwanggedachten dwanggedachten komen telkens terug en blijven hardnekkig in…

Lees meer...

Wat is het?

Wat is het? Eetstoornissen zijn stoornissen in het eten en denken over eten. Als je een eetstoornis hebt, let je overdreven veel op je gewicht en op wat je eet. Er zijn verschillende soorten eetstoornissen. De meest bekenden zijn anorexia en boulimia. Als je anorexia hebt, wil je steeds dunner worden. Je gewicht is eigenlijk nooit goed genoeg. Ook vind je dat je lichaam veel dikker is dan het in werkelijkheid is. Dat noemen we een verstoord…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Je krijgt hulp bij Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie als je angstig bent. Door je angst heb je problemen thuis, met vrienden en op school. Er zijn verschillende soorten angst en er zijn ook verschillende kenmerken van angst. Misschien herken jij er een paar? trillen; hoofdpijn; buikpijn; vervelende gedachten over nare dingen; heel veel piekeren; angstige situaties uit de weg gaan; huilen; steeds boos worden; niks meer kunnen doen….

Lees meer...

Doelgroep crisisopvang - voor wie is het?

Crisisopvang, voor wie? De crisisopvang is bedoeld voor mensen die plotseling onderdak of een veilig adres nodig hebben. De crisisopvang bestaat uit een algemene opvang en een vrouwenopvang. Bij de algemene opvang worden vrouwen, mannen en gezinnen opgenomen. De vrouwenopvang is alleen bedoeld voor vrouwen en evt. hun kinderen. Jongens boven de vijftien jaar worden daar niet toegelaten. U kunt niet worden opgenomen als u: een huurschuld heeft;…

Lees meer...

Begeleiding HKPD

…Welke begeleiding biedt het HKPD? Onze individuele begeleiding biedt u: een methadonprogramma; een gebruikersruimte waar u drugs kunt gebruiken; antwoorden op vragen op het gebied van medische zorg, geld, wonen en dagbesteding. Er is geen maximum aan de tijd dat u bij ons in begeleiding bent….

Lees meer...

Wat is een theatrale persoonlijkheidsstoornis?

…Wat is een theatrale persoonlijkheidsstoornis? Kenmerken theatrale persoonlijkheidsstoornis. Behandeling theatrale persoonlijkheidsstoornis. Behandeling ouderen theatrale persoonlijkheidsstoornis. Aanmelden behandeling theatrale persoonlijkheidsstoornis…

Lees meer...

Drugsgebruik onder Zeeuwse scholieren

…Het gebruik van wiet, marihuana of hasj onder scholieren uit klas 3 van het voortgezet onderwijs vertoont een dalende trend. Dit blijkt uit een analyse van cijfers uit de Zeeuwse Jeugdmonitor van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Antwoordde in 2007 nog 20% van de derdeklassers ooit wel eens dergelijke middelen te hebben gebruikt of geblowd, in 2015 was dit aandeel gedaald tot 14%; iets minder dan in 2011 (15%)….

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…Wat is psychiatrische zorg thuis? Wat is het doel van psychiatrische zorg thuis? Hoe lang duurt psychiatrische zorg thuis? Wie begeleiden u bij psychiatrische zorg thuis? Kosten en aanmelden psychiatrische zorg thuis. Wat is pzt? Wat is het doel van pzt? Hoe lang duurt pzt?? Wie begeleiden u bij pzt?? Kosten en aanmelden pzt….

Lees meer...

Ervaringswerker

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Bij de…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

Wat is de nachtopvang? Dagelijks kunnen cliënten die tijdelijk of permanent niet beschikken over onderdak zich aanmelden voor de bed-, bad- en broodvoorziening van Het Witte Huis in Vlissingen. Aanmelding hiervoor kan tot uiterlijk 17.00 uur, dan vindt de definitieve telling en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang…

Lees meer...

Lotgenoten

Lotgenoten Hieronder vindt u links naar sites van adviesgroepen, belangengroepen, zelfhulpgroepen en lotgenotengroepen in de geestelijke gezondheidszorg. Afasie Vereniging Nederland, regio Zeeland Voor mensen met een taalstoornis ontstaan door hersenletsel. Alius et idem Vereniging voor manisch depressieven en betrokkeken. Alzheimer Nederland, afdeling Zeeland Ondersteuning en collectieve belangenbehartiging voor mensen met Alzheimer/dementie…

Lees meer...

Verslaving

Geestelijk of lichamelijk verslaafd? Een verslaving aan een middel zoals alcohol of drugs kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt. Het heeft zich inmiddels aangepast aan die stof. Stopt een verslaafde met het gebruik van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis? Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten…

Lees meer...

Advies voor familie bij verslaving aan medicijnen

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De…

Lees meer...

Kenmerken ADHD

Aandachtsproblemen De aandacht schiet met name tekort bij langdurende taken, die aandacht vragen en die saai of routinematig zijn. Iemand die alleen aandachtsproblemen heeft maar niet hyperactief of impulsief is, is vaak traag in het denken en het formuleren van zinnen. Dit kost immers aandacht en dus moeite. Iemand kan zich ook verliezen in een onbelangrijk detail of heeft moeite het geheel te overzien. Hyperfocus Bij hyperfocus is iemand…

Lees meer...

Wat is ADHD?

…Wat is ADHD? Wat zijn de kenmerken van iemand met ADHD? Hoe wordt ADHD onderzocht? Behandeling ADHD. Familie van mensen met ADHD. Aanmelden voor behandeling ADHD…

Lees meer...

IDDT

Wat is IDDT? IDDT staat voor Integrated Dual Disorder Treatment. De kern van IDDT is de motiverende gespreksvoering, ontwikkeld door Miller en Rollnick; een attitude of basishouding die door gespreksvoering op de lange termijn een gedragsverandering beoogt. Motivatie voor verandering in gebruik van alcohol en drugs, richt zich op het kiezen, toepassen en volhouden van een specifieke veranderingsstrategie. Binnen de motiverende gespreksvoering…

Lees meer...

Wat zijn de mogelijkheden bij sociaal casemanagement?

Wat is er allemaal mogelijk? Samen met u stellen wij een behandelplan op. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat we met u: bedenken hoe we uw huis weer bewoonbaar krijgen; een uitkering aan kunnen vragen; medische en/of psychische hulp kunnen zoeken; zoeken naar een een zinvolle invulling van uw dag. U zult gemerkt gemerkt hebben dat uw gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of drugs veel invloed heeft op uw financiën en op uw lichamelijke en…

Lees meer...

Advies voor familie bij drugsgebruik

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De…

Lees meer...

Voor wie is sociaal casemanagement?

…Voor wie is social casemanagement? U komt in aanmerking voor social casemanagement als: u problemen heeft door het gebruik van alcohol en/of drugs; u lichamelijke of psychische klachten heeft; u problemen met huisvesting, arbeid en/of werk heeft; u problemen met justitie en/of sociale relaties heeft….

Lees meer...

Wat is sociaal casemanagement?

Wat is social casemanagement? Bent u in moeilijkheden geraakt? Heeft u problemen met huisvesting, werk, inkomen, vrienden of familie? Gebruikt u daarbij dan ook alcohol en/of drugs? Kampt u tevens met lichamelijke en/of psychische klachten? Heeft u al eerder hulp gezocht en is dat niet gelukt en wilt u uw leven weer op orde krijgen? Het team van social casemanagement kan u daarbij helpen. Social casemanagement vormt een brug tussen bemoeizorg…

Lees meer...

Oorzaken bipolaire stoornis

Oorzaken bipolaire stoornis Ingrijpende negatieve of positieve levensgebeurtenissen hebben vooral invloed op het begin van de bipolaire stoornis. Toch valt er over oorzaken van de bipolaire stoornis nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen. Geslacht en leeftijd De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij…

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

De ervaringen van George en Mattie (ouders) George en Mattie: “Onze dochter groeide op zoals ieder ander kind. Ze beleefde veel plezier op school en thuis kreeg ze veel aandacht van haar oudere broer en zus. De beste herinneringen in ons gezin bewaren we aan het samen op vakantie gegaan. Toen Maureen 15 jaar was, veranderde er iets. We waren verhuisd en Maureen moest naar een andere middelbare school. Thuis werd ze stiller en trok zich veel op…

Lees meer...

Advies voor familie bij alcoholverslaving

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Je komt in aanmerking voor een behandeling als je: – zwanger bent of een wens hebt zwanger te worden en medicatie gebruikt; – zwanger bent of dat wilt worden en in het verleden behandeld bent voor psychische klachten; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische…

Lees meer...

Specialistische behandeling

Informatie voor verwijzers Specialistische behandeling volwassenen en ouderen Aanmelden volwassenen en ouderen Volwassen patiënten en ouderen meldt u schriftelijk aan met een verwijsbrief bij een van de ambulant regioteams. U kunt uw eigen verwijsbrief gebruiken of eventueel gebruik maken van onze formulieren. Voor Zeeuws-Vlaanderen Ambulant regioteam Zeeuws-Vlaanderen Vlietstraat 12 4335 HA Terneuzen telefoon 0115 68 36 00 fax 0115 68 36 55…

Lees meer...

Huisregels

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. Agressie, geweld en ongewenste…

Lees meer...

Veilige opvang

Wat is Veilige Opvang? Veilige Opvang is voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn. Zij hebben een veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie. Opvang bij Veilige Opvang is niet mogelijk als u: verslaafd bent aan alcohol of drugs; ernstige psychiatrische problemen heeft; een gevaar bent voor uzelf of voor anderen; veel verzorging nodig…

Lees meer...

Huisregels Emergis

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste…

Lees meer...