Daarom Response

Daarom Response Emergis heeft voor het Response Crisisinterventiemodel gekozen omdat deze mensvriendelijke benadering ons aanspreekt. Een omgeving met minder agressie en een veilige manier van omgaan met elkaar, is prettiger voor iedereen. Voor cliënt, familielid en hulpverlener. Een ander doel van het Responseprotocol is ‘dwang en drang’ verminderen. Daarom worden alle medewerkers van Emergis getraind in het omgaan met crises, conflicten en…

Lees meer...

Over Response

Over Response Het Response Crisisinterventiemodel is een manier van crisishantering waarbij (non)verbale interventies voorop staan. Praten en luisteren is beter dan fysiek ingrijpen. De verbale interventies worden alleen als het echt nodig is ondersteund met fysieke interventies. Zoals alle eerste-hulpdiensten, van de brandweer tot de ambulanceverpleegkundigen, heeft het Response Crisisinterventiemodel een vastgestelde handelwijze voor…

Lees meer...

Responsetraining

Veilig en respectvol handelen bij agressie of conflicten? Pas Response toe! stapsgewijze manier voor het omgaan met conflicten, vergelijkbaar met eerste hulp bij medische crises; haalbare doelen: persoonlijke veiligheid en omgevingsstabiliteit; simpele concrete interventies; hoge slagingskans; handelen en praten in plaats van reageren en ingrijpen; professionele en vriendelijke medewerkers; fidelity scale en evidence-based. Emergis is de enige…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Trainingsaanbod

Tweedaagse training Twee Advanced Response Crisis Intervention Instructors (ARCII-trainers) van Emergis leiden uw medewerkers in twee dagen op in het denken en handelen vanuit de Responsemethodiek. Locatie: in overleg. Data: in overleg. Training Train-de-trainer Twee ARCII-trainers van Emergis leiden uw medewerkers op tot gecertificeerde Response Crisisinterventietrainers. Zij mogen vervolgens zelf de tweedaagse training verzorgen binnen uw…

Lees meer...

Inhoud training

Hoe zien de trainingen eruit? Handelen volgens de Response-filosofie is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom is zowel een basistraining van één of twee dagen als een jaarlijkse herhalingstraining erg belangrijk. In deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: definities van veiligheid: persoonlijke veiligheid, zelfbeheersing en omgevingsveiligheid; beoordelen van én leren zorgen voor eigen veiligheid; emotionele…

Lees meer...