Sitemap

…deling is klaar Depressie Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam In de kliniek Nachtdienst Activiteitenbegeleider Dwang Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Het behandelteam School Creatieve therapeut Eetstoornissen Voor verwijzers Aanmelden Basis ggz volwassenen Crisisdienst Preventie Specialistische behandeling Kinder- en jeugdpsychiatrie Maatschap…

Lees meer...

Ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

…eren van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). Ook de ouders zelf, opa’s, oma’s, vrienden en behandelaars zijn van harte welkom. Het thema is: ‘Zorgen aan je hoofd? Vanmiddag even niet’. Programma Een ontmoetingsmiddag is een leuke knutsel-doe-middag. Kinderen gaan o.a. cupcakes maken en creatief en actief aan de slag. Voor de volwassenen is er een workshop over vragen over de opvoeding en een workshop taa…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…pgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij Ithaka; behandeling thuis (…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…pgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij de kliniek; behandeling thu…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…pgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij de kliniek; behandeling thu…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…pgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij Ithaka; behandeling thuis (…

Lees meer...

Ervaringen van ouders

…ofrenie. We wisten nauwelijks wat dat betekende. We bleven met veel vragen achter. Na zijn opname is hij terug bij ons in Zeeland komen wonen. Voor ons is het belangrijk geweest dat we hebben kunnen deelnemen aan een oudercursus ‘Omgaan met schizofrenie’. Wanneer je de verhalen van andere ouders hoort, herken je zoveel van je eigen kind. Schizofrenie is echt een ziekte. Je kind moet daar mee leren omgaan, maar ook als ouders hebben we onze verwach…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…pgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij de kliniek; behandeling thu…

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

De ervaringen van George en Mattie (ouders) George en Mattie: “Onze dochter groeide op zoals ieder ander kind. Ze beleefde veel plezier op school en thuis kreeg ze veel aandacht van haar oudere broer en zus. De beste herinneringen in ons gezin bewaren we aan het samen op vakantie gegaan. Toen Maureen 15 jaar was, veranderde er iets. We waren verhuisd en Maureen moest naar een andere middelbare school. Thuis werd ze stiller en trok zich veel op ha…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…Voor ouders/opvoeders Als je een psychose doormaakt of doorgemaakt hebt dan is het belangrijk dat ook je ouders/opvoeders hulp krijgen. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij de kliniek; behandeling thuis (KIT); systeemtherapie….

Lees meer...

KOPP/KVO-cursussen

…uatie te praten. Dat kan voorkomen dat de kinderen later zelf problemen krijgen. Daarom heeft Emergis preventie diverse trainingen en cursussen voor deze KOPP/KVO-kinderen. KOPP/KVO is de afkorting van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders. Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emergis preventie telefoon 0113 26 71 43.  …

Lees meer...

Lotgenotencontact

…en in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD) voor ouders, familie en andere relaties van (ex-)druggebruikers Nederlandse Vereniging voor autisme en verwante contactstoornissen Slachtofferhulp Nederland Stichting Anorexia en Bouilimia Nervosa, voor mensen met eetstoornissen, hun familie en hun omgeving Stichting Korrelatie, voor gratis advies en hulp aan mensen met psychis…

Lees meer...

Behandeling

…raumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast kiezen we samen met jou en je ouders/verzorgers nog één of meer modules die het beste bij jou passen. Hieronder leggen we uit welke modules er zijn. In de folder kun je lezen wat elke module inhoudt Schrijftherapie Write Junior; EMDR; Speltherapie; Trauma Focused Cognitieve Gedragstherapie; Medicatie. Als je meer wilt weten over jouw medicijnen dan is dit een handige site. De Vereniging EMDR heeft een f…

Lees meer...

Mantelzorg

…n aan diverse groepscursussen. Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie en praktische tips, kunt u ervaringen uitwisselen en vindt u emotionele steun. Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Emergis preventie, 0113 26 71 43.  …

Lees meer...

Wat kan je als familie doen?

…neer u hoort dat uw zoon of dochter last heeft van schizofrenie is dat als ouders een zware klap. De toekomst die u voor uw kind in gedachten had, gaat er anders uit zien. U maakt zich zorgen: hoe moet het verder met mijn kind. Ongetwijfeld zult u veel vragen hebben. Bedenk dat u niet de enige ouder bent met een kind die last heeft van terugkerende psychoses. Ouders kunnen elkaar goed ondersteunen. Er is een familievereniging Ypsilon, met een afde…

Lees meer...

KOPP/KVO-studiedag: Ik tel tot 10…. maar word niet gezien!?

…#8230;maar word niet gezien!? Het is soms maar al te waar dat kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemantiek (KOPP/KVO) in de rol van opvoeder terechtkomen. Ze krijgen taken en verantwoordelijkheden die een kind eigenlijk niet zou moeten dragen. Tijdens deze studiedag wordt het KOPP/KVO kind centraal gezet en zichtbaar gemaakt. Dit gebeurt door middel van workshops en de plenaire lezing ‘KOPP-el in Zorg’. Voor wi…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…gprofessionals zetten alle zeilen bij om deze kinderen en jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk te helpen. Op dit moment kunnen wij helaas, tijdelijk, geen aanmeldingen meer in behandeling nemen van kinderen en jeugdigen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die ambulante zorg nodig hebben. Vanaf maandag 8 januari 2018 lukt dat weer wel. De datum op de verwijsbrief bepaalt de volgorde bij de planning van de zorg. 0-6 ja…

Lees meer...

Voor wie?

…en Dylan is 8 jaar. Hij kan zich erg moeilijk concentreren op school. Zijn ouders vinden hem erg druk. En op zijn fiets in het verkeer is hij echt een gevaar. Hij komt naar Emergis om te kijken of medicijnen kunnen helpen zodat het beter met hem gaat. Karel is 14 jaar. Het lukt hem maar niet om zijn werk op school georganiseerd te krijgen. Op de basisschool hielpen de leerkrachten hem vaak. Sinds hij op het voortgezet onderwijs zit, haalt hij slec…

Lees meer...

Geslaagde Taizéreis

…f me als het ware nieuwe energie. Ik heb een kaarsje aangestoken voor mijn ouders en voor mensen in het algemeen. Het is de eerste reis op deze manier en ik vind het erg leuk. We sliepen in mooie hotels en we zijn met leuke mensen. Na de eerste dag wen je aan elkaar en word je een soort familie van elkaar. Ook met de chauffeur en de gids. Iedereen hoort erbij!” Roy “De reis tot nu toe is erg indrukwekkend. Al die jongeren die naar Taiz…

Lees meer...

Aanmelden voor KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Qwestor, RBL Oosterschelderegio en Scalda. Je kan je hier aanmelden voor dit symposium.   *KOPP: Kinderen van ouders met psychische problemen KVO: Kinderen van verslaafde ouders  …

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

…buiten en lag bijna de hele dag op mijn bed. Vervolgens dacht ik dat mijn ouders iets in mijn eten hadden gestopt omdat ik niet meer naar hen wilde luisteren. Ik was radeloos en kwam helemaal niet meer mijn kamer uit. Op een gegeven moment dacht ik dat in mijn hoofd een chip was geplaatst die boodschappen uitzond. Ik werd voortdurend uitgescholden en kreeg opdrachten mezelf wat aan te doen. Uiteindelijk kwamen mensen van Emergis bij ons thuis. Ik…

Lees meer...

Links naar websites eetstoornissen

…orsteling van kwetsbare patiënten bloot en de enorme machteloosheid van de ouders die daarmee samenhangt. Ook is de druk op de gespecialiseerde professionels die dag in dag uit strijden om de zorg voor deze mensen zo optimaal mogelijk te maken, voelbaar. Het is frustrerend, het maakt ons als professionals soms ook machteloos en tegelijkertijd motiveert het ons om de zorg voor deze groep patiënten verder te verbeteren. In de praktijk zien we gelukk…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…evens over uw (zorg)verzekering Financiële gegevens Contactgegevens van uw ouders/voogden Geboorteland van uw ouders Naam, geboortedatum en geslacht kinderen Naam, geboortedatum en geslacht van uw partner Gegevens die u zelf invult in open velden. Deze gegevens verwerken wij totdat u zich afmeldt als cliënt bij Emergis. Voor sommige gegevens, zoals medische gegevens of facturen, hebben wij een wettelijke bewaarplicht (en –termijn). De gegevens zul…

Lees meer...

Onderzoek

…en duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek….

Lees meer...

Behandeling

…at bij je leeftijd past. Als het nodig is of als je dat graag wilt, worden ouders en school ook betrokken in het stappenplan. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Emergis komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft g…

Lees meer...

Onderzoek

…ek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopn…

Lees meer...

Emma wil leven

…wil leven gaat over een jong meisje die graag wilt leven maar volgens haar ouders en artsen ernstig ziek is. Hoewel ze probeert te luisteren naar hun adviezen is er iets dat haar anders laat handelen. Iets dat sterker is: de stem van anorexia. In haar hoofd is er een strijd gaande op leven en dood. De solovoorstelling is op vrijdag 17 mei 2019 in theater Luctor et Emergo in Rilland. De voorstelling is om 20.00 uur, de inleiding begint om 19.15 uur…

Lees meer...

Behandeling ADHD

…den, het krijgen van controle over gedrag, het herstellen van relaties met ouders, partners, leidinggevenden, leerkrachten, vrienden enzovoort. Kortom: het herontdekken van zichzelf, de talenten en mogelijkheden om zichzelf op een positieve manier in de kijker te plaatsen. Lotgenotencontact Ervaren mensen met ADHD helpen nieuwkomers aan steun en geven voorlichting over ADHD en de behandeling. Uitgangspunt is hun eigen ervaring. Belafspraak en bed…

Lees meer...

Onderzoek

…Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

Onderzoek

…Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie belt op en stelt je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker of Emergis jou verder kan helpen. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek (testen, gesprekken). Soms is een observatieopname nodig. Bij een observatieo…

Lees meer...

Behandeling

…je medicatie om te ondersteunen. Dit wordt altijd besproken met jou en je ouders. Als je meer wilt weten over jouw medicijnen dan is dit een handige site. Bij individuele behandeling krijg je ook vaak opdrachten om thuis of op andere plaatsen te oefenen. Groepsbehandeling Als de klachten heel intensief zijn, kan je meedoen met de groepsbehandeling. Groepsbehandeling bestaat uit dagklinische behandeling en deeltijdbehandeling. Deeltijdbehandeling…

Lees meer...

Als muren konden praten huiselijk geweld

…e nu klein of groot zijn. Voor wie? De cursus Als muren konden praten is bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en die daar nog steeds last van hebben….

Lees meer...

Bijeenkomsten als muren konden praten huiselijk geweld

…en leren ze vaardigheden om op een andere manier met hun gevoelens om te gaan. Iedere bijeenkomst wordt een thema behandeld wat te maken heeft met huiselijk geweld en de gevolgen daarvan: kennismaking; ervaringen uitwisselen; heftige ruzies tussen ouders; tips voor de thuissituatie; gevoelens; boosheid en ruzie; omgaan met ruzie; zelfbeeld; vriendschappen en relaties; jij en anderen en afscheid. Waar worden de bijeenkomsten gehouden? De training w…

Lees meer...

Onderzoek

…en duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek….

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

…ang kwam ik nauwelijks mijn huis uit. Een keer in de week ging ik bij mijn ouders eten en een hulpverlener kwam bij me thuis om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Meer mensen zag ik niet. Jaren later ben ik opnieuw opgenomen. Na een verhuizing waren er terug geluiden in mijn hoofd gekomen. Bij de laatste opname leerde ik met hout werken. Ik ontdekte dat ik redelijk handig was. Weer thuis ben ik in een werkplaats meubels gaan maken. Sindsdi…

Lees meer...

Lotgenoten

…contactstoornissen, regio Zeeland Belangenbehartiging van autisten en hun ouders. Stichting Anorexia en Bouilimia Nervosa Landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornis en voor mensen in hun omgeving. Stichting Borderline Landelijke patiëntenorganisatie voor lotgenotencontact en belangenbehartiging van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Stichting Het Klaverblad Zeeland Samenwerkingsverband van provinciale organisaties die…

Lees meer...

Onderzoek

…ek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopn…

Lees meer...

Links naar websites over eetstoornissen en eten

…e pro-anasites. www.proud2bparents.nl Een website met alle informatie voor ouders en omstanders van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Een onderdeel van Proud2Bme. www.eetstoornis.info Een website met veel informatie over eetstoornissen, met adviezen voor familie en omstanders. www.voedingscentrum.nl Alles over voeding volgens de actuele wetenschap. De afdeling eetstoornissen van Emergis maakt gebruik van deze standaarden, ook tijdens de d…

Lees meer...

Samenwerking Emergis en Lucertis een feit

…oegankelijk, laagdrempelig zorgaanbod wordt behouden voor patiënten en hun ouders in de genoemde gebieden. Ook de gezamenlijke aanpak op het gebied van lichte verstandelijke beperking, psychiatrie en orthopsychiatrie biedt een essentiële bijdrage aan de kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren met deze problematiek. Andere voordelen zijn: een breed verzorgingsgebied in Zuid-West Nederland voor de klinische functies van beide organisaties; bund…

Lees meer...

Wat is het?

…rdat je bijvoorbeeld iets ergs hebt meegemaakt of door de manier waarop je ouders je opvoeden. Zo vinden kinderen met autisme het vaak moeilijk om een gesprek met anderen te hebben of goed te luisteren. Ook vinden ze het vaak moeilijk om vrienden te maken en te behouden of bijvoorbeeld een vraag aan iemand te stellen of hulp te vragen. Kinderen met autisme hebben vaak sterk interesse voor bepaalde onderwerpen die niet gebruikelijk zijn en daar hel…

Lees meer...

Wat is het?

…en kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Sommige vrouwen die in behandeling zijn voor psychische klachten en graag zwanger willen worden, vragen zich af of dit wel mogelijk is. Ook vrouwen met psychische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra a…

Lees meer...

Voor, tijdens en na de zwangerschap

…en kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Sommige vrouwen die in behandeling zijn voor psychische klachten en graag zwanger willen worden, vragen zich af of dit wel mogelijk is. Ook vrouwen met psychische klachten willen graag een zo goed mogelijke zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Er is dan vaak extra a…

Lees meer...

Behandeling

…hoe jullie met elkaar omgaan, wat goed gaat en wat beter kan. Samen met je ouders/opvoeders ga je veranderingen oefenen. Dagbehandeling Als het thuis en op school écht niet meer gaat en je heel veel ruzie hebt, kun je naar de dagbehandeling van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. Je komt dan elke dag van 08.45 tot 15.00 uur. Woensdagmiddag ben je vrij en ’s avonds en in het weekend ben je thuis. Je krijgt een halve dag therapie en de andere…

Lees meer...

Links & nieuws

…e pro-anasites. www.proud2bparents.nl Een website met alle informatie voor ouders en omstanders van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Een onderdeel van Proud2Bme. www.eetstoornis.info Een website met veel informatie over eetstoornissen, met adviezen voor familie en omstanders. www.voedingscentrum.nl Alles over voeding volgens de actuele wetenschap. De afdeling eetstoornissen van Emergis maakt gebruik van deze standaarden, ook tijdens de d…

Lees meer...

Doet u mee met IkPas?

…ben’. Nelli Cooman wil zich als ambassadeur graag inzetten voor ‘IkPas’ om ouders nog meer bewust te maken van hun eigen voorbeeldgedrag en hun rol in de preventie van alcoholgebruik bij hun kinderen. Aanmelden Men kan zich aanmelden via www.ikpas.nl. De actie start op 1 maart 2016 en eindigt op 30 maart 2016. Zeeuwse deelnemers krijgen gratis – zolang de voorraad strekt – het blauwe IkPas-polsbandje toegestuurd. Onder de naam ‘Laat ze niet (ver)z…

Lees meer...

Soteria: eerste opvang

…de jonge bewoners herstellen in een huiselijke sfeer. Ook laat het aan de ouders zien dat het herstel in een veilige omgeving plaatsvindt. “Zoals in ieder gezin wordt er samen ontbeten, geluncht en ’s avonds gegeten. We doen zelf de boodschappen en koken zelf. De dag is gevuld met allerlei activiteiten van sporten of werken op een zorgboerderij tot groepsgesprekken over stemmen en psychose.” Het herstel van het gewone dagelijkse ritme, praktische…

Lees meer...

Ik denk dat mijn kind drugs gebruikt

…nders gedraagt dan anders en zich ontrekt aan het huiselijk gebeuren. Veel ouders willen weten waar je aan kunt zien of hun zoon of dochter drugs heeft gebruikt. Aan uiterlijke kenmerken is dit echter niet altijd zichtbaar. Maar als er plotseling, gedurende langere tijd, gedragsveranderingen optreden bij uw kind, dan kan dat een signaal zijn dat er iets speelt. Een gesprek met uw kind is noodzakelijk om te kijken of uw vermoeden juist is of dat er…

Lees meer...

Oorzaken van een specifieke fobie

…t een lagere opleiding, laag inkomen, zonder betaald werk of alleenstaande ouders hebben meer kans op het hebben van een specifieke fobie. Levensgebeurtenissen Bepaalde beangstigende gebeurtenissen in de kinderjaren en jongvolwassenheid maken de kans groter op een specifieke fobie. U kunt hierbij denken aan opgesloten zitten in een donkere kast, gebeten worden door een slang of bijna uit het raam vallen. Is iemand opgevoed onder ongunstige omstand…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…in Zeeland. Dat voorkomt lange reistijden voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Bovendien blijft specialistische ziekenhuiszorg behouden voor Zeeland en de ambulante zorg wordt meer in de eigen omgeving georganiseerd. De Zeeuwse wethouders en de inkooporganisaties hebben de aanvraag krachtig ondersteund. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Van twee naar één Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogeli…

Lees meer...

Links naar websites over eetstoornissen en eten

…e pro-anasites. www.proud2bparents.nl Een website met alle informatie voor ouders en omstanders van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Een onderdeel van Proud2Bme. www.eetstoornis.info Een website met veel informatie over eetstoornissen, met adviezen voor familie en omstanders. www.voedingscentrum.nl Alles over voeding volgens de actuele wetenschap. De afdeling eetstoornissen van Emergis maakt gebruik van deze standaarden, ook tijdens de d…

Lees meer...