Ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving

In oktober en november zijn er drie ontmoetingsmiddagen voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO). Ook de ouders zelf, opa’s, oma’s, vrienden en behandelaars zijn van harte welkom. Het thema is: ‘Zorgen aan je hoofd? Vanmiddag even niet’. Programma Een ontmoetingsmiddag is een leuke knutsel-doe-middag. Kinderen gaan o.a. cupcakes maken en creatief en actief aan de slag. Voor de volwassenen…

Lees meer...

Sitemap

…oornissen Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam Handige links en artikelen Psychose Wat is het? Voor wie? Opname in de kliniek Behandeling Onderzoek Voor ouders/opvoeders Het behandelteam Trauma Wat is het? Voor wie? Onderzoek Behandeling Voor ouders/opvoeders Behandeling in de kliniek Het behandelteam Lichte verstandelijke beperking Kosten Aanmelden Met wie werken we samen…

Lees meer...

Voor ouders

…emming nodig is. Informatie daarover vindt u in de brochure Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka. Kinderen onder de 18 jaar zijn minderjarig; voor de wet zijn zij niet zelfstandig. Zij staan onder gezag, meestal van hun ouders. De ouders zijn de wettelijk vertegenwoordigers van hun kind. Zij oefenen de rechten van het kind uit. Daarbij hebben zij ook plichten. Zij moeten hun minderjarige kind verzorgen en opvoeden. Zij moeten handelen in…

Lees meer...

Ervaringen van ouders

…el vragen achter. Na zijn opname is hij terug bij ons in Zeeland komen wonen. Voor ons is het belangrijk geweest dat we hebben kunnen deelnemen aan een oudercursus ‘Omgaan met schizofrenie’. Wanneer je de verhalen van andere ouders hoort, herken je zoveel van je eigen kind. Schizofrenie is echt een ziekte. Je kind moet daar mee leren omgaan, maar ook als ouders hebben we onze verwachting behoorlijk moeten bijstellen. We zijn nu blij met kleine…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

Voor ouders/opvoeders Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

Voor ouders/opvoeders Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

Voor ouders/opvoeders Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

Voor ouders/opvoeders Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

Voor ouders/opvoeders Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij Ithaka; behandeling thuis (KIT); deeltijdbehandeling voor gezinnen;…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

Voor ouders/opvoeders Opgroeien en volwassen worden kan soms moeilijk zijn. Soms hebben jij en je ouders/opvoeders hulp nodig. Mediatietherapie is een therapie waarin een therapeut met jouw ouders of andere, voor jou belangrijke mensen, praat. Samen kijken ze wat zij anders kunnen doen zodat het beter met jou gaat. Bijvoorbeeld minder ruzie, meer plezier hebben, en beter naar elkaar luisteren. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij…

Lees meer...

Voor ouders/opvoeders

…Voor ouders/opvoeders Als je een psychose doormaakt of doorgemaakt hebt dan is het belangrijk dat ook je ouders/opvoeders hulp krijgen. Dit kan op verschillende manieren: gesprekken bij Ithaka; behandeling thuis (KIT); systeemtherapie….

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

De ervaringen van George en Mattie (ouders) George en Mattie: “Onze dochter groeide op zoals ieder ander kind. Ze beleefde veel plezier op school en thuis kreeg ze veel aandacht van haar oudere broer en zus. De beste herinneringen in ons gezin bewaren we aan het samen op vakantie gegaan. Toen Maureen 15 jaar was, veranderde er iets. We waren verhuisd en Maureen moest naar een andere middelbare school. Thuis werd ze stiller en trok zich veel op…

Lees meer...

KOPP/KVO-cursussen

…n. Dat kan voorkomen dat de kinderen later zelf problemen krijgen. Daarom heeft Indigo in Zeeland, onderdeel van Emergis, diverse trainingen en cursussen voor deze KOPP/KVO-kinderen. KOPP/KVO is de afkorting van Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Verslaafde Ouders. Jongerengroep 13 tot 16 jaar Jongerengroep 16 tot 25 jaar Oudercursus Gezinsinterventie: praten over mijn problemen met mijn kind Genieten van uw baby…

Lees meer...

Je dossier

…ouw dossier alleen bekijken als dat van je ouders mag. Ouder dan 12 jaar? Als je ouder dan 12 bent, mag je je dossier wel bekijken als je dat wilt. Je kunt er ook een printje van krijgen. Vraag dit aan je behandelaar. Ook je ouders mogen je dossier inzien. Vind je dat een groot een probleem, bespreek dat dan met je behandelaar. Hij of zij kan dan beslissen dat je ouders je dossier niet mogen zien. Anderen mogen jouw dossier niet zomaar inzien….

Lees meer...

Wie beslist?

…eling maar bedenk je je later? Dan kun je je toestemming altijd weer intrekken. Dit is ook belangrijk: allebei je ouders moeten beslissingen nemen over je behandeling. Ook als ze gescheiden zijn. Als je 16 jaar of ouder bent beslis je zelf over jouw behandeling. Je behandelaar adviseert je hierbij en helpt je een goede beslissing te maken. Je hebt geen toestemming van je ouders nodig. Meer info Folder Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka…

Lees meer...

Info over je behandeling

…ders volledige informatie over jouw behandeling. Zij moeten tenslotte net als jij beslissen over jouw behandeling. Wil je dat je ouders bepaalde informatie niet krijgen? Bespreek dat dan met je behandelaar. Als je ouder bent dan 16 jaar beslis jij zelf of je ouders ook informatie over je behandeling krijgen. Je moet daarvoor toestemming geven. Doe je dat niet, dan mag de behandelaar je ouders niet inlichten over je behandeling. Meer info Folder…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…e problemen, met of zonder diagnose Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon, voor advies en hulp aan familieleden van mensen die behandeld worden in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg Landelijke Stichting Ouders en Verwanten van Druggebruikers (LSOVD) voor ouders, familie en andere relaties van (ex-)druggebruikers Nederlandse Vereniging voor autisme en verwante contactstoornissen Slachtofferhulp Nederland Stichting Anorexia…

Lees meer...

Behandeling

…je ouders/verzorgers volgen in ieder geval de module psycho-educatie. Je krijgt dan informatie over de klachten die je hebt en die horen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast kiezen we samen met jou en je ouders/verzorgers nog één of meer modules die het beste bij jou passen. Hieronder leggen we uit welke modules er zijn. In de folder kun je lezen wat elke module inhoudt Schrijftherapie Write Junior; EMDR; Speltherapie;…

Lees meer...

KOPP/KVO-studiedag: Ik tel tot 10…. maar word niet gezien!?

Woensdag 8 oktober a.s. vindt de elfde KOPP/KVO-studiedag plaats. Ik tel tot 10……maar word niet gezien!? Het is soms maar al te waar dat kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemantiek (KOPP/KVO) in de rol van opvoeder terechtkomen. Ze krijgen taken en verantwoordelijkheden die een kind eigenlijk niet zou moeten dragen. Tijdens deze studiedag wordt het KOPP/KVO kind centraal gezet en zichtbaar gemaakt….

Lees meer...

Niet tevreden

…Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over mijn behandeling bij Ithaka? Als jij of je ouders niet tevreden zijn, bespreek dat dan eerst met je behandelaar of een andere medewerker. Samen kunnen jullie dan een oplossingen zoeken. Komen jullie er samen niet uit? Dan kun je je klacht bespreken met de patiëntenvertrouwenspersoon. Je ouders kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon. Je kunt ook een officiële klacht indienen….

Lees meer...

Samenwerking met cliënten, familie/naasten

…ionele zorg in beeld kwam. Daarom betrekken we hen zo veel mogelijk bij de behandeling, wanneer dit van toepassing is en de cliënt hier geen bezwaar tegen heeft. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn beide gezaghebbende ouders of wettelijke vertegenwoordigers een belangrijke partij in gesprekken over het behandelplan en de evaluatie daarvan. Zij moeten toestemming geven voor de uitvoering van het behandelplan als hun kind jonger is dan 12…

Lees meer...

Wat kan je als familie doen?

Wanneer u hoort dat uw zoon of dochter last heeft van schizofrenie is dat als ouders een zware klap. De toekomst die u voor uw kind in gedachten had, gaat er anders uit zien. U maakt zich zorgen: hoe moet het verder met mijn kind. Ongetwijfeld zult u veel vragen hebben. Bedenk dat u niet de enige ouder bent met een kind die last heeft van terugkerende psychoses. Ouders kunnen elkaar goed ondersteunen. Er is een familievereniging Ypsilon, met…

Lees meer...

Folders

…g Bewegen en ervaren Deeltijdbehandeling Amares Deeltijdbehandeling voor gezinnen Dagklinische behandeling voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie Gedwongen opname, informatie over IBS en RM Ik heb een psychische aandoening en woon…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

Sinds een half jaar is het aantal meldingen van kinderen en jongeren die intensieve zorg nodig hebben sterk toegenomen. Onze zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om deze kinderen en jeugdigen en hun ouders zo snel mogelijk te helpen. Op dit moment kunnen wij helaas, tijdelijk, geen aanmeldingen meer in behandeling nemen van kinderen en jeugdigen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die ambulante zorg nodig hebben….

Lees meer...

Mantelzorg

…aan met mensen met een depressie Preventieve ondersteuning van mantelzorgers Psychiatrie in de familie Psychische problemen in de familie Verwanten verslaving Daarnaast zijn er speciale cursussen en groepen voor kinderen van ouders met psychische problemen en kinderen van ouders met een verslaving (KOPP/KVO). Wilt u aanvullende informatie of weten wanneer een cursus start? Neem dan contact op met Indigo in Zeeland, telefoon 0113 24 60 60.  …

Lees meer...

Ervaringsverhaal psychose

…Mijn vriend was er met een ander meisje vandoor gegaan. Een vriendin had me steeds op Facebook uitgescholden voor stomme trut. Ik wilde niet meer naar buiten en lag bijna de hele dag op mijn bed. Vervolgens dacht ik dat mijn ouders iets in mijn eten hadden gestopt omdat ik niet meer naar hen wilde luisteren. Ik was radeloos en kwam helemaal niet meer mijn kamer uit. Op een gegeven moment dacht ik dat in mijn hoofd een chip was geplaatst die…

Lees meer...

Geslaagde Taizéreis

…goed verzorgd.” Anja “Ik vond de kathedraal van Reims heel indrukwekkend. lk zat op een stoel en keek om me heen. Het was erg mooi. Het gaf me als het ware nieuwe energie. Ik heb een kaarsje aangestoken voor mijn ouders en voor mensen in het algemeen. Het is de eerste reis op deze manier en ik vind het erg leuk. We sliepen in mooie hotels en we zijn met leuke mensen. Na de eerste dag wen je aan elkaar en word je een soort familie van…

Lees meer...

Aanmelden voor KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…de workshops. Locatie: Theaterzaal van Emergis, Oostmolenweg 101 te Kloetinge. Kosten: Deelname kost 50 euro per persoon, dit is inclusief maaltijd. Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door: Agathos, Emergis, Indigo Zeeland, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Qwestor, RBL Oosterschelderegio en Scalda. Je kan je hier aanmelden voor dit symposium.   *KOPP: Kinderen van ouders met psychische problemen KVO: Kinderen van verslaafde ouders  …

Lees meer...

Aanmelden bij Ithaka en Amares van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…de huisarts of het CJG kunnen ook jeugdartsen of medisch specialisten zoals kinderartsen verwijzen. Je hebt altijd een verwijsbrief nodig voordat je je aanmeldt. Aanmelden bij Emergis Ben je jonger dan 16 jaar dan melden je ouders/verzorgers je aan. Als je 16 jaar of ouder bent, kun je zelf aanmelden. Aanmelden kan door op werkdagen tussen 08.30 en 11.00 uur te bellen naar ‘aanmelding en acute zorg’ van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie,…

Lees meer...

Voor wie?

…gen zonder erover na te denken (impulsief zijn). Bij Ithaka, kinder- en jeugdpsychiatrie helpen we je zodat je minder last hebt van je ADHD. Voorbeelden Dylan is 8 jaar. Hij kan zich erg moeilijk concentreren op school. Zijn ouders vinden hem erg druk. En op zijn fiets in het verkeer is hij echt een gevaar. Hij komt naar Emergis om te kijken of medicijnen kunnen helpen zodat het beter met hem gaat. Karel is 14 jaar. Het lukt hem maar niet om…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…raf toestemming voor hebt gegeven. Het betreft de volgende gegevens: AGB-code Behandelingsgeschiedenis BIG-registratie, AGB-code en/of registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd BSN Contactgegevens Contactgegevens van uw ouders/voogden Financiële gegevens Geboortedatum, -plaats en -land Geboorteland van uw ouders Gegevens betreffende uw burgerlijke staat Gegevens betreffende uw leef- en woonsituatie Gegevens die u zelf hebt opgenomen in uw…

Lees meer...

Voor wie?

…ente en droge boterhammen. In haar hoofd is ze veel bezig met calorieën tellen. Haar schoolresultaten gaan achteruit. Sarah sport veel, maar met steeds minder plezier. Soms braakt ze omdat ze zich niet aan haar strakke eetschema heeft gehouden. Vriendinnen merken dat ze niet goed in haar vel zit. Ze beginnen vragen te stellen, net als haar ouders….

Lees meer...

Onderzoek

Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

Onderzoek

Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

Behandeling ADHD

…ieve spiralen die ontstaan zijn als gevolg van de ADHD te doorbreken. Maar dan begint pas het grote werk: het aanleren en trainen van nieuwe vaardigheden, het krijgen van controle over gedrag, het herstellen van relaties met ouders, partners, leidinggevenden, leerkrachten, vrienden enzovoort. Kortom: het herontdekken van zichzelf, de talenten en mogelijkheden om zichzelf op een positieve manier in de kijker te plaatsen. Lotgenotencontact Ervaren…

Lees meer...

Onderzoek

Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

In de kliniek

…je jonger dan 12 jaar? Dan mag je het terrein niet af. Met de groepsleiding maak je afspraken over hoe vaak een wanneer je mag bellen, mailen, het terrein mag verlaten, een paar dagen naar huis mag, enzovoort. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Als je gedwongen opgenomen bent, gelden andere regels. Meer info Folder Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka…

Lees meer...

Onderzoek

…Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

Behandeling

…stap worden deze aangepakt. Je gaat actief aan de slag met je angsten met als doel geen overmatige angsten meer te hebben. En dus weer alles te doen wat bij je leeftijd past. Als het nodig is of als je dat graag wilt, worden ouders en school ook betrokken in het stappenplan. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele…

Lees meer...

Zorg verlenen

…van de cliënt. Ze betrekken hen zo veel mogelijk bij de behandeling/begeleiding, mits de cliënt hier geen bezwaar tegen heeft. Binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie worden, afhankelijk van de leeftijd van de cliënt, (ook) de ouders of wettelijk vertegenwoordigers betrokken, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te doen. Zie 7.1. Zorgverleners mogen alleen voorbehouden handelingen uitvoeren als zij daartoe bevoegd en bekwaam zijn….

Lees meer...

Als muren konden praten huiselijk geweld

Wat is Als muren konden praten? In sommige gezinnen zijn er veel heftige ruzies tussen ouders. Soms vallen er woorden, soms vallen er klappen. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar heeft ook gevolgen voor de kinderen in het gezin, of ze nu klein of groot zijn. Voor wie? De cursus Als muren konden praten is bedoeld voor jongeren van 13 tot en met 16 jaar die getuige zijn geweest van huiselijk geweld en die daar nog steeds last van…

Lees meer...

Eigen ervaringsverhaal

…aardoor het rustiger werd in mijn hoofd, maar het is me niet meer gelukt mijn studie af te maken of te gaan werken. Ik ben alleen gaan wonen en jarenlang kwam ik nauwelijks mijn huis uit. Een keer in de week ging ik bij mijn ouders eten en een hulpverlener kwam bij me thuis om de dagelijkse gang van zaken te bespreken. Meer mensen zag ik niet. Jaren later ben ik opnieuw opgenomen. Na een verhuizing waren er terug geluiden in mijn hoofd gekomen….

Lees meer...

Lotgenoten

…eeland Voor belangenbehartiging van mensen die door een cva, beroerte of herseninfarct getroffen zijn. Nederlandse Vereniging voor Autisme en verwante contactstoornissen, regio Zeeland Belangenbehartiging van autisten en hun ouders. Stichting Anorexia en Bouilimia Nervosa Landelijke organisatie voor mensen met een eetstoornis en voor mensen in hun omgeving. Stichting Borderline Landelijke patiëntenorganisatie voor lotgenotencontact en…

Lees meer...

PTSS bij kinderen en jongeren: hoe te behandelen?

…peltherapie Speltherapie is vooral voor jonge kinderen. Tijdens deze therapie kun je met speelgoed uitbeelden wat er is gebeurd. Je leert op die manier om te gaan met de erge gebeurtenis. Medicatie Soms kun je medicijnen krijgen. Meestal gebeurt dat als je klachten erg hardnekkig zijn of de behandeling zonder medicijnen onvoldoende resultaat geeft. Psycho-educatie Bij de start van traumabehandeling krijgen jij en je ouders psycho-educatie. Dit…

Lees meer...

Onderzoek

Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

Bijeenkomsten als muren konden praten huiselijk geweld

…n om op een andere manier met hun gevoelens om te gaan. Iedere bijeenkomst wordt een thema behandeld wat te maken heeft met huiselijk geweld en de gevolgen daarvan: kennismaking; ervaringen uitwisselen; heftige ruzies tussen ouders; tips voor de thuissituatie; gevoelens; boosheid en ruzie; omgaan met ruzie; zelfbeeld; vriendschappen en relaties; jij en anderen en afscheid. Waar worden de bijeenkomsten gehouden? De training wordt gegeven in de…

Lees meer...

Onderzoek

Onderzoek Na je telefonische afspraak krijg je een screening. Dat is een kort onderzoek. Een medewerker van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie stelt jou en je ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig….

Lees meer...

Behandeling

…, enzovoort. Samen met de behandelaar bekijk je welke dwangklachten je hebt en hoe we deze stap voor stap kunnen gaan afbouwen. Als het nodig is krijg je medicatie om te ondersteunen. Dit wordt altijd besproken met jou en je ouders. Als je meer wilt weten over jouw medicijnen dan is dit een handige site. Bij individuele behandeling krijg je ook vaak opdrachten om thuis of op andere plaatsen te oefenen. Groepsbehandeling Als de klachten heel…

Lees meer...

Geheim houden

…n hebben ook jij en je groepsgenoten geheimhoudingsplicht. Je mag niet door vertellen wat je over elkaar te weten komt….

Lees meer...

Behandeling

…cijnen die je gebruikt dan is dit een handige site. Met wie volg je de modules? Sommige modules volg je alleen, bijvoorbeeld gesprekken met je behandelaar. Er zijn ook modules die je volgt in een kleine groep of samen met je ouders. Deeltijdbehandeling Deeltijdbehandeling noemen we ook wel ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je een middag naar Ithaka. Op woensdag van 12.30 tot 16.30 uur. Op de andere dagen ga je naar school of stage. Je zit…

Lees meer...