Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend. Het omgaan met jongeren met (ernstige) psychiatrische problematiek. Deze problematiek kan zich uiten op het…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider DD kliniek verslavingszorg (32-36 uur)

Jouw werkplek Verslavingszorg is een specialisme dat vele complexe vraagstukken met zich mee brengt op individueel niveau, maar zeker ook op maatschappelijk gebied. De complexiteit enerzijds en de omvang van verslavingsproblematiek in de samenleving anderzijds vergen een slagvaardige en flexibele inzet. Samenwerking is daarbij het belangrijkste vereiste om zowel op cliëntniveau als op het niveau van de samenleving een effectieve bijdrage te…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider KenJ Ithaka (24 uur)

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als activiteitenbegeleider organiseer je passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen de…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 met extra aandachtsgebieden OP-OD

…lematiek ook aspecten zoals lichamelijke co morbiditeit, levensfaseproblematiek, cognitieve stoornissen en functionele veranderingen een belangrijke rol. Juist dit maakt deze cliëntendoelgroep uitdagend en interessant. In de kliniek OP-OD worden jaarlijks ongeveer 150 cliënten opgenomen voor diagnostiek of kortdurende behandeling.   Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als verpleegkundige…

Lees meer...

Grote belangstelling nieuwe kinder- en jeugdkliniek

…Begin 2018 wordt gestart met de (ver)bouw van de nieuwe kinder- en jeugdkliniek van Emergis in Kloetinge. Het nieuwe gebouw wordt circulair gebouwd en dat is uniek in de Nederlandse ggz. Het project kan dan ook rekenen op veel publiciteit. Dit keer wilde Omroep Zeeland het fijne ervan weten… Zes vragen over nieuw bouwen met tweedehands materiaal Met deze tweedehands bouwmaterialen verbouwt Emergis een kliniek

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je bent in staat om zelfstandig systeem therapeutische behandeling uit te voeren met gezinnen en systemen. Dit…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…lijke beperking en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling. We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen ouders en…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening. In totaal werken er bij Ithaka en Amares 150 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie. In 2019 zal er een nieuwe kliniek worden geopend. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige ben je werkzaam binnen het zorgprogramma aanmelding en acute zorg en…

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

Veilig incidenten melden voor cliënten Voornaam Achternaam Anoniem Ik meld liever anoniem Locatie* Bijvoorbeeld centrale voorziening in Kloetinge, sociaal pension in Oostburg etc Afdeling* Bijvoorbeeld kliniek verslavingszorg, medium care II, HAT, beschermd wonen Koestraat etc. Ruimte* Bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer, tuin etc Datum incident* Tijdstip incident* : UU MM Omschrijving incident* Vat zo kort mogelijk samen wat er is gebeurd….

Lees meer...

Behandeling

Behandeling boulimia Ons aanbod bestaat uit: polikliniek, dagbehandeling, klinische behandeling, bed op recept (alleen voor cliënten in behandeling), nazorg en transmurale zorg. Eendaagse dagbehandeling Het aanbod van deze behandeling is volledig gericht op herstel. Dit houdt in dat er wordt toegewerkt naar een gezond gewicht. Het betreft een groepsbehandeling die plaatsvindt op dinsdagen van 9.00 tot 16.00 uur. De maximale groepsbezetting is…

Lees meer...

Norovirus op afdeling verslavingszorg

Op de afdeling verslavingszorg van Emergis is het norovirus aangetroffen. De kliniek neemt in ieder geval tot en met 6 maart extra maatregelen. De besmetting leek zich in eerste instantie te beperken tot twee cliënten, later vier. Vanaf de eerste besmetting zijn er hygiënemaatregelen genomen volgens afspraak met GGD Zeeland. Gisteren bleek dat er ook cliënten van deeltijd- en ambulante behandelingen ziek thuis zijn met dezelfde symptomen. Om…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…emen die in een crisis zijn geraakt. Het IHT-team probeert door een intensieve behandeling in een voor de patiënt veilige en vertrouwde omgeving, bijvoorbeeld thuis, de crisissituatie te stabiliseren. Zo kan een opname in de kliniek voorkomen worden en zorgt het team ervoor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk…

Lees meer...

Psychiater kliniek

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is de ambitie van Emergis deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving Het zorgonderdeel klinische behandeling specialistisch biedt behandeling met een verblijfsfunctie…

Lees meer...

verpleegkundige kliniek eetstoornissen (2016.208)

…rbij “shared decision making “een vereiste is. Een goede hulpverleningsrelatie met de cliënt en de betrokken naasten staan hierbij voorop. Het zorgprogramma is aangesloten bij de Nederlandse Academie Eetstoornissen (NAE). De kliniek eetstoornissen bestaat uit 2 groepen, namelijk de KIZ (Klinische Individuele Zorg) en de behandelgroep. Beide groepen bestaan uit maximaal 10 bedden. Tevens heeft de kliniek eetstoornissen een BOR tot zijn…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist

…rkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Jouw werkomgeving Kliniek DD is een klinische afdeling binnen het cluster verslavingszorg. Het is een afdeling voor cliënten vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek in combinatie met een verslaving. Het is een onderdeel van het…

Lees meer...

Wat we doen

…sief: Kinder- en jeugdpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Verslavingszorg in de vorm van ambulante behandeling in zorgprogramma’s, dag- en deeltijdbehandeling, FACT, 24/7 crisiszorg, (acute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling Beschermd wonen en wonen met begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…algemeen) Mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) Mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkster en/of verpleegkundige en een psycholoog. Toegang is gratis. Aanmelden is prettig, maar is niet per se noodzakelijk. Telefoonnummer…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 vkb/leerafdeling (2016.098)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling voortgezette klinische behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...

Folders

…linische behandeling voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie Gedwongen opname, informatie over IBS en RM Ik heb een psychische aandoening en woon in een instelling. Wat verandert er in 2015? Klachten over behandeling en verblijf…

Lees meer...

Vragenlijst medewerkers

Vragenlijst medewerkers zorgvraag gestuurde personele inzet K&J Met deze vragenlijst willen we de ervaringen in beeld brengen van de meer beperkte inzet van zorg in de zomerperiode. Wij hebben een aantal vragen hierover en wij hopen dat je deze wilt beantwoorden door (meestal) een rapportcijfer te geven. Wil je het cijfer aanvinken dat van toepassing is? Een 1 betekent ‘helemaal niet mee eens’ en een 10 betekent ‘geheel…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…ren en jeugdigen, in de leeftijd van 0-23 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. Amares is een…

Lees meer...

Rgc voortaan verder als Emergis

Zoals u eerder al van ons hebt gehoord, is de maatschap Regionaal Geestelijk gezondheidscentrum (Rgc) Zeeuws-Vlaanderen per 1 januari 2016 beëindigd. De kliniek van het Rgc is voor een deel naar Kloetinge verhuisd en de ambulante zorg en deeltijd- of dagbehandeling zijn versterkt in Terneuzen gebleven. Emergis heeft alle medewerkers van het Rgc in dienst genomen en er voor gezorgd dat alle behandelingen gewoon door konden gaan. Nu de maatschap…

Lees meer...

Verpleegkundige niv.5 met aandachtsgeb. Leerafd. OP (2016.070)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…ng aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun persoonlijkheidsproblemen met nadruk op het B-cluster in termen van DSM-IV. De behandeling kan plaatsvinden in de kliniek, een dagklinische en ambulante setting dit op diverse plaatsen in de provincie Zeeland. Uw functie Voor het regioteam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen zijn wij op zoek naar een enthousiaste GZ-psycholoog, geregistreerd…

Lees meer...

Verpleegkundige niv. 4 met extra aandachtsgebieden (2016.063)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. Binnen de afdeling OP-OD ligt het accent op observatie en diagnostiek van de problemen en de herkomst daarvan. Aansluitend is er de mogelijkheid voor kortdurende behandeling. Vervolg van de…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.062)

…ve activiteiten, zoals schilderen en zwemmen. We kijken samen met de cliënt hoe dagbesteding een bijdrage kan leveren aan de behandeling. De dagbestedingactiviteiten zijn alleen bedoeld voor cliënten die opgenomen zijn op de kliniek. Uw functie Als activiteitenbegeleider organiseert u passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen de herstelacademie. Door middel van groepsbijeenkomsten worden cliënten geleerd hoe ze (weer) zo…

Lees meer...

verpleegkundige/begeleider (2016.061)

…daging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De afdeling bestaat uit 29 appartementen aan de rand van een woonwijk op het terrein van de kliniek. Voor mensen met langdurige aandoeningen en beperkingen ten gevolge van alle voorkomende psychiatrische stoornissen met daaruit voortvloeiende hoge psychosociale kwetsbaarheid. De HAT appartementen beogen een woon-…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…ijk! Van twee naar één Kinderen, jeugdigen en hun gezinnen krijgen specialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele bedden. De totale klinische capaciteit neemt af, maar alle functies blijven beschikbaar. De krimp van het…

Lees meer...

Voor wie?

…Voor wie? U kunt aan een training meedoen als u in behandeling bent bij Emergis. Het maakt niet uit of u bent opgenomen in de kliniek, af en toe naar Emergis komt voor een gesprek of in een beschermende woonvorm zorg krijgt….

Lees meer...

Wat is het?

…spannen of vriendschappen aan te gaan of te behouden? Wilt u weten hoe u het best met uw ziekte kunt omgaan of wilt u leren hoe u gezonder kunt leven? Er zijn verschillende trainingen die u hierbij kunnen helpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…uden de eigen sociale omgeving en de mogelijkheid te blijven werken of naar school te gaan. Uw functie Als activiteitenbegeleider organiseert u passende activiteiten voor de verschillende doelgroepen binnen dagbehandeling en kliniek. Door middel van groepsbijeenkomsten worden cliënten geleerd hoe ze (weer) zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Activiteiten zijn gericht op mogelijkheden die cliënten hebben om deel uit te maken van en deel…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 voortgezette klinische behandeling/leerafdeling (2016.004)

…voor ouderen. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is divers en wordt aangeboden in een aantal zorgvormen; ambulant, kliniek en dagbehandeling. De afdeling Voortgezette Klinische Behandeling zet in op terugkeer naar huis of naar een verblijf in de V&V-sector. Er wordt gewerkt volgens een klinisch pad met inzet van modules op het gebied…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5  (ouderenpsychiatrie, observatie en diagnostiek) (2016.001)

…nen Emergis. De sector bestaat uit drie voorzieningen, verdeeld over alle Zeeuwse regio’s, die het gehele zorgaanbod van de sector verzorgen. Het zorgaanbod is zeer divers en wordt aangeboden in diverse zorgvormen (ambulant, kliniek en dagbehandeling). Op de kliniek van ouderenpsychiatrie worden jaarlijks ongeveer 100 oudere mensen opgenomen voor diagnostiek of kortdurende behandeling. Binnen de voorziening observatie & diagnostiek op de…

Lees meer...

Ervaringswerker

…sbestendigheid, een kritische houding en gevoel voor humor. De focus van de functie ligt in het ondersteunen van cliënten bij de overgang van klinische zorg naar de thuissituatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat u binnen de kliniek contacten legt met cliënten als basis voor thuisondersteuning. De basishouding dient ondersteunend en stimulerend te zijn. Het betreft een functie voor 20 uur per week. Boventallige medewerkers en…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 5

…iratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling. De kliniek bestaat uit 2 groepen: KIZ/LIZ (kort durende en langdurige intensieve zorg) groep voor maximaal 10 cliënten en een behandelgroep (vanaf 16 jaar)ook voor maximaal 10 cliënten. Het zorgprogramma eetstoornissen is lid…

Lees meer...

Rgc sluit kliniek

Vandaag, maandag 30 november, besteedt Omroep Zeeland aandacht aan de sluiting van de PAAZ Terneuzen. Het sluiten van de PAAZ is in lijn met de plannen van de bij de Zeeuwse geestelijke gezondheidszorg betrokken organisaties (ADRZ, Zeeuwse gronden, ZorgSaam en Emergis) om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. We streven naar minder en kortere…

Lees meer...

Verpleegkundige

…iratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Vanuit de sector Specialistische behandeling worden cliënten vanuit twee zorgprogramma’s behandeld in een kliniek. De kliniek is onderverdeeld in drie geschakelde huizen. Op huis 151 zijn zes klinische behandelbedden beschikbaar voor cliënten met een hoofddiagnose diagnose Trauma Cluster B persoonlijkheidsstoornissen en vier…

Lees meer...

(GZ-)psycholoog (2015.134)

…ng aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun persoonlijkheidsproblemen met nadruk op het B-cluster in termen van DSM-IV. De behandeling kan plaatsvinden in de kliniek, een dagklinische en ambulante setting dit op diverse plaatsen in de provincie Zeeland. Wij zijn met ingang van 1 januari 2016 op zoek naar een GZ-psycholoog. Uw functie Voor het ambulante team en de dagbehandeling…

Lees meer...

Creatief therapeut beeldend (2015.115)

…nsen in Zeeland. Uw werkomgeving Emergis is een professionele organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Het zorgprogramma eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling. De kliniek bestaat uit 2 groepen: KIZ/LIZ (kort durende en langdurige intensieve zorg) groep voor maximaal 10 cliënten en een behandelgroep (vanaf 16 jaar)ook voor maximaal 10 cliënten. De dagbehandeling bestaat uit 3 groepen,…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…en in Zeeland: Het bestuur van het Regionaal Geestelijk gezondheidscentrum (Rgc) Zeeuws-Vlaanderen, een samenwerking tussen ZorgSaam en Emergis, is voornemens per 1 januari 2016 de maatschap te ontbinden. Dit betekent dat de kliniek van het Rgc (PAAZ) sluit per 31 december 2015. Het RGC heeft namelijk te maken met een structureel exploitatietekort vanwege het in de lucht houden van de crisisdienst en hoge kosten voor inhuur van interim…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…ren en jeugdigen, in de leeftijd van 0-18 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. De sector heeft…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…egeleiden van cliënten. Onze multidisciplinaire teams zijn klein en flexibel; mensen kunnen elkaar vervangen wanneer en daar waar het nodig is. Hierdoor kunnen we snel inspelen op de diverse hulpvragen van de cliënten, in de kliniek of elders. U bent een aanwinst voor het team wanneer u het vormgeven van een professioneel leerklimaat voor alle disciplines als een uitdaging ziet. Daarvoor is het nodig dat u een teamspeler bent, van aanpakken weet…

Lees meer...

Familie

…algemeen) mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkster en/of verpleegkundige en een psycholoog.Toegang gratis. Aanmelden is prettig, maar is niet per se noodzakelijk. Telefoonnummer…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

Behandeling in de kliniek De kliniek DD heeft dertien opnameplaatsen en is gevestigd bij Emergis in Kloetinge. Klinische behandeling is een tijdelijke stap tussen ambulante perioden van behandeling. De nadruk ligt op veiligheid, structuur en crisisbestrijding. Cliënten krijgen in een open of gesloten setting een veelzijdig (strak) dagprogramma aangeboden dat gericht is op (ordening) structurering, zinvolheid en educatie. Het herstellen van een…

Lees meer...

Opname in de kliniek

…Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Ithaka. In de kliniek zorgen we er voor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken….

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…Behandeling in de kliniek Als de eetproblemen zeer ernstig zijn, is het soms nodig dat je wordt opgenomen in de kliniek. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag en in het begin ook in de weekenden. In de behandeling gaan we eerst en samen jou werken aan een gezond gewicht en normaal eetgedrag. Dat doen we door therapieën, individuele gesprekken, ontspanning en dagelijkse eetmomenten.      …

Lees meer...

Behandeling

…pgenomen voor je behandeling? De meeste kinderen en jongeren worden ambulant behandeld. Dat betekent dat je alleen voor een module of een gesprek naar Ithaka komt. Alleen als het echt niet anders kan, word je opgenomen in de kliniek. In onderstaand filmpje wordt door zorgprogrammacoördinator Ellis Trompetter kort iets verteld over eetstoornissen en opname in de kliniek. Hoe lang duurt je behandeling? Hoe lang je behandeling duurt is voor…

Lees meer...

Onderzoek

…e ouders vragen. Wat zijn de problemen? Wat gaat goed? Waar willen jullie hulp bij? Daarna bekijkt de medewerker met het behandelteam welk behandelaanbod het beste bij jou past. Uitgebreid onderzoek Soms is niet meteen duidelijk wat er met je aan de hand is. Dan is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek of een observatieopname. Bij een observatieopname word je twee maanden opgenomen in de kliniek. De medewerkers kunnen…

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…om de problemen de baas te worden? Dan word je opgenomen in de kliniek van Ithaka. Daar ben je van maandag tot en met vrijdag. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken. Je gaat ook naar school: naar OdyZee School & College. Die staat naast de Ithaka kliniek. In het weekend ga je naar huis. In de filmpjes kun je zien hoe het er in de kliniek uit ziet. Ook kun je bekijken hoe een dag in de kliniek er uit…

Lees meer...