Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…nsen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Ithaka kinder –en jeugd psychiatrie is onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische…

Lees meer...

Systeemtherapeut (24-32 uur, bespreekbaar)

…nsen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Ithaka kinder –en jeugd psychiatrie is onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die ambulante zorg nodig hebben. Vanaf maandag 8 januari 2018 lukt dat weer wel. De datum op de verwijsbrief bepaalt de volgorde bij de planning van de zorg. 0-6 jarigen en kinderen en jeugdigen met een eetstoornis kunnen we wel gewoon in behandeling nemen, evenals kinderen en jeugdigen met een combinatie van een verstandelijke beperking en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt…

Lees meer...

Crowdfundingsactie voor collega Jeppe

…n aangereden door een automobilist. De bestuurder bleek te veel hebben gedronken. Jeppe en Mees hebben een hele harde klap gemaakt en zijn er nog altijd ernstig aan toe. Er bestaan grote zorgen voor zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. Zorgen over gezondheid, zorgen over bij elkaar kunnen zijn en zorgen over wat er allemaal op hen af gaat komen. Vrienden en familie hebben om deze reden een crowdfundingsactie opgezet. Via deze actie kunt u het…

Lees meer...

Aanmelden voor KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…complete aanbod van de workshops. Locatie: Theaterzaal van Emergis, Oostmolenweg 101 te Kloetinge. Kosten: Deelname kost 50 euro per persoon, dit is inclusief maaltijd. Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door: Agathos, Emergis, Indigo Zeeland, Juvent, Koninklijke Auris Groep, Qwestor, RBL Oosterschelderegio en Scalda. Je kan je hier aanmelden voor dit symposium.   *KOPP: Kinderen van ouders met psychische problemen KVO: Kinderen van…

Lees meer...

KOPP/KVO Symposium ‘Ik zie je’

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…f 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of Zilveren Kruis niet meer in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en kinderen en jongeren onder de 18 jaar, kunnen – ongeacht bij wie ze verzekerd zijn – wel gewoon bij Emergis terecht. Als het zeker is dat we de behandelstop moeten doorzetten, gaan we cliënten, huisartsen, verwijzers,…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…nsen met uiteenlopende problemen. Dat gebeurt door zo’n 1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Ithaka kinder –en jeugd psychiatrie is onderdeel van Emergis en richt zich op de behandeling –en begeleiding van kinderen en jongeren met (sociaal) psychiatrische problematiek en hun directe omgeving. Naast Ithaka is Amares het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met een lichtverstandelijke beperking en een psychiatrische…

Lees meer...

Psychodiagnostisch medewerker

…teert aan de regiebehandelaar. De meeste onderzoeken worden aangevraagd vanuit het zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen. We hoeven je deze functie niet uit te leggen, je weet wat het werk inhoud en je vindt het leuk om met kinderen en jongeren samen aan de slag te gaan. Jouw profiel We zoeken een basispsycholoog bij voorkeur met de basisaantekening psychodiagnostiek. Ervaring in de uitvoer van psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren is een…

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…rste opvangperiode in de Maatschappelijke opvang, Veilige opvang of via een verwijzing door derden nog een langere periode van begeleiding op maat nodig hebben. In een periode van maximaal twee jaar werken de cliënten en hun kinderen aan een veilige en stabiele toekomstsituatie. Het borgen van privacy, een eigen zelfstandige woonruimte en een veilige speelruimte voor de kinderen zijn basisvoorwaarden en dragen bij aan het leveren van goede zorg….

Lees meer...

Behandeling in de spec. ggz

…hrijven uit welke fasen en stappen een reguliere behandeling in de specialistische ggz doorgaans bestaat. De stappen vinden na elkaar maar soms ook (deels) gelijktijdig plaats. Sommige behandelingen kennen een ander verloop dan hier beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor behandelingen die starten vanuit een crisisopname of (dwang)maatregel en voor behandeling van kinderen, jeugdigen en cliënten die niet in Zeeland wonen….

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…stoornis? Dan verwijst de huisarts zijn patiënt naar de basis ggz. 2 De huisarts meldt de cliënt aan bij Indigo of de cliënt doet dit zelf De huisarts stuurt een verwijsbrief naar Indigo of geeft de brief mee aan de cliënt. Kinderen en jeugdigen kunnen ook aangemeld worden door een gemeente of Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Aanmelden bij Indigo kan per telefoon, e-mail, fax of www.indigo.nl/zeeland. Indigo noteert vervolgens de gegevens van de…

Lees meer...

Behandeling in de basis ggz

…Behandeling in de basis ggz De basis ggz biedt diagnostiek en kortdurende ambulante behandeling voor mensen met matige niet-complexe psychische klachten of stabiele chronische problematiek. Binnen Emergis wordt de basis ggz uitgevoerd door Indigo. Dit hoofdstuk beschrijft uit welke fasen een behandeling bij Indigo voor volwassenen bestaat. De behandeling voor kinderen en jeugdigen kan op onderdelen hiervan afwijken….

Lees meer...

Voor wie we er zijn

Voor wie we er zijn Emergis richt zich op kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen: Mensen met matige tot ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen Mensen met verslavingsproblemen Mensen die dakloos zijn Mensen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld Mensen die door verslaving of psychiatrische problematiek een delict hebben gepleegd Mensen die (grote) kans hebben om in deze situaties terecht…

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

…effingskorting Gegevens over uw huidige baan en uw arbeidsverleden Gegevens over uw inkomen Gegevens over uw opleidingen Gegevens van uw huisarts Geslacht Inloggegevens Kopie identiteitsbewijs Naam, geboortedatum en geslacht kinderen Naam, geboortedatum en geslacht van uw partner Nationaliteit NAW-gegevens Uw titerbepaling Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken. Doeleinden van…

Lees meer...

Folders

…chiatrie Algemeen Aanmelding & acute zorg Bewegen en ervaren Deeltijdbehandeling Amares Deeltijdbehandeling voor gezinnen Dagklinische behandeling voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar Een opname bij Amares – info kinderen Een opname bij Amares – info ouders FACT jeugd en gezin Kinder- en jeugdpsychiatrische Intensieve Thuisbehandeling Kliniek Ithaka Observatieopname Ithaka Speltherapie Gedwongen opname, informatie over IBS en…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…andeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. Amares is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (lvb) van 6 tot 23 jaar. Amares telt 21 bedden, een deeltijd en een polikliniek. Het centrum wordt gekenmerkt door een zeer dynamische werkomgeving, een flexibel…

Lees meer...

GZ-psycholoog i.o. (2016.080)

…het gebied van voorlichting, consultatie en preventie. Vanuit de differentiatie volwassenen & ouderen ligt het accent op het werken met volwassenen en ouderen en in mindere mate kinderen en jeugd. Voor de differentiatie kinderen & jeugd ligt het accent op het werken met kinderen en jeugd en u zult de opleiding dan ook volgen vanuit de sector Ithaka. De opleiding valt onder verantwoordelijkheid van de hoofdopleider. U gaat 1 keer per…

Lees meer...

Woonbegeleider (2016.053)

…t Sociaal Pension, onderdeel van de Maatschappelijke opvang, is een laagdrempelige tijdelijke woonvoorziening voor mensen met een combinatie van psychische, psychosociale en verslavingsproblematiek. Cliënten en hun eventuele kinderen, worden begeleid bij het (weer) grip krijgen op hun eigen (woon)situatie en worden aangemoedigd het heft weer in eigen hand te nemen. Binnen het sociaal pension Hulst zoeken wij een collega. Uw functie U verricht…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…elijk wordt. Dat is goed nieuws! Met deze subsidie is een stevige basis gelegd voor het behoud van de klinische zorg voor kinderen en jeugdigen met een psychiatrische aandoening in Zeeland. Dat voorkomt lange reistijden voor kinderen, jeugdigen en hun ouders. Bovendien blijft specialistische ziekenhuiszorg behouden voor Zeeland en de ambulante zorg wordt meer in de eigen omgeving georganiseerd. De Zeeuwse wethouders en de inkooporganisaties…

Lees meer...

Doet u mee met IkPas?

…niet nodig heeft om plezier te hebben’. Nelli Cooman wil zich als ambassadeur graag inzetten voor ‘IkPas’ om ouders nog meer bewust te maken van hun eigen voorbeeldgedrag en hun rol in de preventie van alcoholgebruik bij hun kinderen. Aanmelden Men kan zich aanmelden via www.ikpas.nl. De actie start op 1 maart 2016 en eindigt op 30 maart 2016. Zeeuwse deelnemers krijgen gratis – zolang de voorraad strekt – het blauwe IkPas-polsbandje…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…daging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De kinder- en jeugdpsychiatrie van Emergis, richt zich op de behandeling en begeleiding van kinderen en jeugdigen, in de leeftijd van 0-18 jaar, met (sociaal)psychiatrische problematiek en hun systeem. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie bestaat uit Ithaka met twee ambulante basisvoorzieningen en een aantal…

Lees meer...

Theatervoorstelling Stillen

…ige terugkeer van deze persoon. Stillen is gemaakt voor iedereen die op een of andere manier met een eetstoornis te maken heeft (gehad). Donderdag 4 juni middagvoorstelling 15.30 uur, avondvoorstelling 19.00 uur Emergis theaterzaal, Oostmolenweg 101 in Kloetinge Het aantal plaatsen voor deze unieke en bijzondere theatervoorstelling is beperkt. U kunt een plaats reserveren door het aanmeldformulier in te vullen. Kinderen en jongeren van Ithaka,…

Lees meer...

Opname in de kliniek

…Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Ithaka. In de kliniek zorgen we er voor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën en soms onderzoeken….

Lees meer...

Wat is het?

…een toestand waarin je de werkelijkheid niet meer ziet zoals die echt is. Je verliest het contact met de werkelijkheid zoals anderen die beleven. Tijdens een psychose heb je last van hallucinaties, waanideeën en verwardheid. Kinderen en jongeren die hallucineren horen, zien, ruiken, voelen of proeven iets dat er niet is. Tijdens een psychose hoor je meestal ook stemmen. Psychose komt niet zoveel voor. Het is wel een ernstige ziekte. Het is…

Lees meer...

Behandeling

…e naar school of stage. Je zit in een groep met maximaal acht leeftijdsgenoten. Jullie hebben een vast therapieprogramma waarbinnen je werkt aan je doelen uit je behandelplan. Word je opgenomen voor je behandeling? De meeste kinderen en jongeren worden ambulant behandeld. Dat betekent dat je alleen voor een module of een gesprek naar Ithaka komt. Alleen als het echt niet anders kan, word je opgenomen in de kliniek. In onderstaand filmpje wordt…

Lees meer...

Wat is het?

…matig eetbuien. In korte tijd eet je enorm veel. Vaak heb je het gevoel dat je de controle verliest en niet kunt stoppen. Na de eetbuien probeer je het eten weer snel uit je lichaam te krijgen zodat je niet dikker wordt. Ook kinderen en jongeren met boulimia hebben een verstoord lichaamsbeeld. Met de BMI-meter van het Voedingscentrum kun je zelf uitrekenen of je een gezond gewicht hebt. Als je meer wil weten over het zorgprogramma eetstoornissen…

Lees meer...

Formulier ten behoeve van arbeidsvoorwaardengesprek

…chap Achternaam en voornamen partner* Geboortedatum partner* Geslacht partner* Maak uw keuze: Man Vrouw Gewenste aanspreekvorm* Maak uw keuze: Geboortenaam Partnernaam-geboortenaam Geboortenaam-parternaam Partnernaam Heeft u kinderen?* Maak uw keuze: Nee Ja Gegevens kinderen* Roepnaam + achternaam (+ voorletters) Geboortedatum Geslacht   Klik op het +-teken om meer rijen toe te voegen Uw huidige of laatste werkgever Heeft u momenteel een…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met een trauma krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules….

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Traumabehandeling is bedoeld voor kinderen en jongeren die problemen hebben gekregen na een erge gebeurtenis. We noemen die problemen ook wel een PTSS: een posttraumatische stress-stoornis. Je hebt last van bijvoorbeeld: angsten; herbelevingen; vermijdingsgedrag; schuldgevoelens; gedragsproblemen; emotionele problemen; slaapproblemen. Voorbeeld Anke is 14 jaar. Zij is misbruikt door haar stiefvader. Ze heeft last van angsten,…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met dwangklachten krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Samen met de behandelaar bekijk je welke dwangklachten je hebt en hoe we deze stap voor stap…

Lees meer...

Wat is het?

Dwang De meeste kinderen doen wel eens dingen die eigenlijk onnodig, een beetje vreemd of overdreven zijn. Ze doen dat omdat het helpt om een vervelend gevoel kwijt te raken of omdat het gewoon beter voelt. Als je vaak zulke dingen moet doen en er niet meer mee kunt stoppen dan wordt het probleem. Dwang kan bestaan uit dwanggedachten en uit dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn bijvoorbeeld: gedachten over ongelukken die jou of iemand anders…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie biedt hulp aan kinderen en jongeren met een matige tot ernstige depressie. Je hebt bijvoorbeeld last van het volgende: je voelt je langer dan twee weken achter elkaar somber; je bent boos, prikkelbaar, humeurig; je voelt je waardeloos; je bent meer dan anders bezig met de dood; je vindt het lastig om vriendschappen te behouden; je hebt geen zin in eten en slapen lukt slecht; op school kun je je…

Lees meer...

Wat is het?

…Angst Iedereen is wel eens bang. Angst voelen heeft een belangrijke functie. Het zorgt er voor dat je in veiligheid blijft en geen gevaarlijke dingen doet. Vaak gaat het ook gewoon weer over. Sommige kinderen zijn heel vaak bang en kunnen er zelfs niet van slapen. Ze durven niet meer goed naar buiten en dit bange gevoel komt steeds weer terug. Als jij dat ook hebt dan kan het zijn dat je last hebt van teveel angst….

Lees meer...

Wachttijden

…bij Ithaka? Soms moet je wachten voordat je naar Ithaka kunt. Dat noemen we wachttijd. Hieronder staat aan welke wachttijden wij ons proberen te houden. Soms kan de wachttijd langer of korter zijn. Bijvoorbeeld wanneer veel kinderen tegelijk om hulp vragen. Telefonische screening: niet langer dan een week na je aanmelding. Screeningsgesprek: gemiddeld twee maanden na je telefonische screening. Diagnostiek: gemiddeld niet langer dan drie weken…

Lees meer...

School

…an ga je naar OdyZee School & College. Krijg je behandeling in de kliniek? Dan ga je naar OdyZee School & College. OdyZee School & College is een school op het terrein van Emergis. Het is een school speciaal voor kinderen en jongeren die problemen hebben met hun gedrag of emoties. Er is meer rust, duidelijkheid en aandacht voor je dan op een gewone school. Als je behandeling bij Ithaka stopt, dan ga je weer terug naar je eigen…

Lees meer...

In de kliniek

…aka verlaten. Ben je jonger dan 12 jaar? Dan mag je het terrein niet af. Met de groepsleiding maak je afspraken over hoe vaak een wanneer je mag bellen, mailen, het terrein mag verlaten, een paar dagen naar huis mag, enzovoort. Dit kan voor iedereen verschillend zijn. Als je gedwongen opgenomen bent, gelden andere regels. Meer info Folder Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka…

Lees meer...

Je dossier

…een nadat jij daarvoor toestemming geeft. 16 of 17 jaar? Als je 16 jaar of ouder bent mogen je ouders en anderen je dossier alleen inzien als jij daar toestemming voor geeft. Soms is het handig dat andere hulpverleners informatie uit je dossier krijgen. Bijvoorbeeld je huisarts, als je behandeling bij Ithaka afgelopen is. Meer info Folder Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka…

Lees meer...

Wie beslist?

…weer intrekken. Dit is ook belangrijk: allebei je ouders moeten beslissingen nemen over je behandeling. Ook als ze gescheiden zijn. Als je 16 jaar of ouder bent beslis je zelf over jouw behandeling. Je behandelaar adviseert je hierbij en helpt je een goede beslissing te maken. Je hebt geen toestemming van je ouders nodig. Meer info Folder Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka…

Lees meer...

Info over je behandeling

…eling. Wil je dat je ouders bepaalde informatie niet krijgen? Bespreek dat dan met je behandelaar. Als je ouder bent dan 16 jaar beslis jij zelf of je ouders ook informatie over je behandeling krijgen. Je moet daarvoor toestemming geven. Doe je dat niet, dan mag de behandelaar je ouders niet inlichten over je behandeling. Meer info Folder Rechten van kinderen en ouders bij Ithaka…

Lees meer...

Psychiater

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter voor kinderen bij Ithaka. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt ze of jij medicijnen nodig hebt. Ook let zij erop dat jouw verblijf in de kliniek goed verloopt. Alle psychiaters en artsen bij elkaar zijn de medische staf. Dit zijn ze: Mevrouw O. Esmat, kinder- en jeugdpsychiater                 De heer H. Florie, arts…

Lees meer...

Groepsleiding

…Groepsleiding Als je in de kliniek bent, zie je de groepsleiding het meest. De groepsleiding zijn de mensen die er de hele dag zijn om jou en de andere kinderen op de groep te begeleiden….

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Als je: veel problemen hebt in het contact met anderen; andere mensen of kinderen vaak niet goed begrijpt; moeite hebt met veranderingen; grapjes niet goed snapt; veel ruzie hebt; geen vrienden hebt; veel last hebt van drukte om je heen, dan kan het zijn dat je een vorm van autisme hebt. Bij Ithaka onderzoeken we je uitgebreid zodat we weten wat er precies met je aan de hand is. Als eerder al is vastgesteld dat je autisme hebt en daar…

Lees meer...

Wat is het?

Wat is autisme? Met autisme word je geboren. Je kunt het niet krijgen doordat je bijvoorbeeld iets ergs hebt meegemaakt of door de manier waarop je ouders je opvoeden. Zo vinden kinderen met autisme het vaak moeilijk om een gesprek met anderen te hebben of goed te luisteren. Ook vinden ze het vaak moeilijk om vrienden te maken en te behouden of bijvoorbeeld een vraag aan iemand te stellen of hulp te vragen. Kinderen met autisme hebben vaak…

Lees meer...

Behandeling

Ambulante behandeling De meeste kinderen krijgen ambulante behandeling voor hun psychische problemen. Ambulante behandeling betekent dat je af en toe naar Ithaka komt voor bijvoorbeeld medicatiecontroles. Meestal krijg je medicijnen omdat je klachten erg hardnekkig zijn of omdat de behandeling zonder medicijnen onvoldoende resultaat geeft. Als je meer wilt weten over jouw medicijnen dan is dit een handige site. Bij ambulante behandeling blijf…

Lees meer...

Wat is het?

…n meestal meer dan andere kinderen problemen met: aandacht en concentratie: je wordt snel afgeleid door de dingen die om je heen gebeuren; hyperactiviteit: je vindt het heel erg moeilijk om rustig te zijn en stil te zitten; impulsiviteit: je doet vaak dingen zonder er eerst over na te denken; regelfuncties. We bedoelen hiermee dat kinderen met ADHD het vaak moeilijk vinden om te plannen. In Nederland zijn er veel kinderen met ADHD. 2 tot 5% van…

Lees meer...

Lichte verstandelijke beperking

Lichte verstandelijke beperking Kinderen en jongeren die een lichte verstandelijke beperking hebben en psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij Amares. Vind jij het ook moeilijk om vrienden te maken of word je snel boos als iemand je niet begrijpt? Of doe je dingen zonder er goed bij na te denken en heb je vaak ruzie? Bij Amares leer je hoe je beter met deze dingen om kunt gaan. Daardoor voel je je een stuk fijner en wordt het thuis en…

Lees meer...

Met welke medewerkers krijgt u te maken?

…z-psycholoog i.o.: Annelies Schoones Kinder- en jeugdpsychiater: Hannelore Swinnen…

Lees meer...

Medicijnen

…Krijgt uw kind medicijnen? Jonge kinderen geven we liever geen medicijnen. En wanneer medicijnen echt nodig zijn, geven we zo weinig mogelijk….

Lees meer...

KOPP/KVO-studiedag: Ik tel tot 10…. maar word niet gezien!?

Woensdag 8 oktober a.s. vindt de elfde KOPP/KVO-studiedag plaats. Ik tel tot 10……maar word niet gezien!? Het is soms maar al te waar dat kinderen van ouders met psychische problemen en/of verslavingsproblemantiek (KOPP/KVO) in de rol van opvoeder terechtkomen. Ze krijgen taken en verantwoordelijkheden die een kind eigenlijk niet zou moeten dragen. Tijdens deze studiedag wordt het KOPP/KVO kind centraal gezet en zichtbaar gemaakt….

Lees meer...