Ketenvideo Zeeland zonder zelfmoord

…st te maken dat aan dit maatschappelijke probleem iets te doen is. De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze ‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt. De campagne richt zich op het grote publiek, maar…

Lees meer...

Goed en constructief overleg met de NZa

…Kruis vanaf nu weer op de wachtlijst te plaatsen. We zijn blij met deze uitkomst en hebben er vertrouwen in de komende weken tot passende afspraken met Zilveren Kruis te komen. Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, liepen de gesprekken met CZ al en is afgesproken dat, tijdens de duur van deze gesprekken, Emergis nieuwe verwijzingen van CZ blijft accepteren. De afgelopen dagen was Emergis een ‘hot item’ in de landelijke en Zeeuwse pers. Hieronder…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…eraars opnieuw rond de tafel gegaan. Met VGZ, Menzis, Multizorg en DSW hebben we afspraken om al hun verzekerden te kunnen helpen. Zilveren Kruis geeft vooralsnog aan niet bereid te zijn meer zorg in te kopen en CZ is wel in gesprek met ons maar stelt nieuwe voorwaarden waarmee we niet uit de voeten kunnen. De opstelling van CZ en Zilveren Kruis, betreft ook behandelingen die al in 2016 begonnen zijn en waar zij op dit moment 2,6 miljoen euro…

Lees meer...

Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’

…e campagne in Zeeland zichtbaar zijn. Thema: de vraag van je leven De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillende concrete voorbeelden van vragen gegeven waarmee je het gesprek met iemand op gang brengt. Met deze ‘voorbeeldvragen’ wordt het taboe doorbroken en het verlaagt de drempel voor de ander. Praten helpt echt als je het moeilijk hebt. De campagne richt zich op het grote publiek, maar…

Lees meer...

Fusieverkenning GGZ WNB en Emergis uitgesteld

…baarheid van een mogelijke samenwerking te verkennen. Deze verkenning, die als doel heeft te komen tot een intentieverklaring inzake het onderzoek naar een mogelijke fusie, kan nog niet worden afgerond. Bij GGZ WNB lopen nog gesprekken met verschillende partijen om te komen tot de juiste financiële randvoorwaarden; dit heeft meer doorlooptijd nodig. Dit heeft Emergis en GGZ WNB doen besluiten om op dit moment geen intentieovereenkomst aan te…

Lees meer...

Ontevreden of een klacht

Ontevreden of een klacht Cliënten die ontevreden zijn over (een deel van) hun behandeling kunnen dit het beste bespreken met de betreffende zorgverlener of hun regiebehandelaar. Een gesprek is meestal de snelste manier om tot een oplossing te komen. Helpt een gesprek niet, dan kunnen cliënten terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Familie en naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon (fvp). De pvp en fvp luisteren naar…

Lees meer...

Behandeling en evaluatie

…worden De regiebehandelaren en de cliënt spreken dan in overleg af wanneer de cliënt overgaat naar de nieuwe regiebehandelaar. De nieuwe regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg vanaf zijn eerste gesprek met de cliënt. Als in deze fase blijkt dat specialistische ggz van Emergis niet (meer) past bij de hulpvraag en problematiek van de cliënt De regiebehandelaar neemt dan, in overleg met de cliënt, contact op met de…

Lees meer...

Diagnostiek en behandelplan

…orkeuren van de cliënt enerzijds en naar de deskundigheid, disciplines en bevoegdheden van de behandelaren anderzijds. De secretaresse van het multidisciplinair team maakt vervolgens een afspraak met de cliënt voor een intakegesprek met de regiebehandelaar of een andere behandelaar. 7 De regiebehandelaar stelt de diagnose vast De regiebehandelaar zorgt ervoor dat de diagnose van de cliënt wordt vastgesteld. Om meer duidelijkheid te krijgen over…

Lees meer...

Screening

Screening 4 De cliënt heeft een gesprek met een zorgverlener De cliënt heeft telefonisch of face to face een gesprek met een zorgverlener van een ambulant regioteam van Emergis. Het doel van dit gesprek is dat de zorgverlener duidelijkheid krijgt over de hulpvraag en vermoedelijke problematiek van de cliënt. De zorgverlener formuleert in overleg met de cliënt een voorlopig voorstel voor behandeling en/of onderzoek binnen Emergis. 5 De cliënt…

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…gis neemt contact op met de cliënt om een afspraak te maken voor een gesprek. De cliënt krijgt informatie over een eventuele wachttijd. Aandachtspunten bij de fase van verwijzing en aanmelding: Als voorafgaand aan het eerste gesprek bij Emergis de psychische klachten veranderen Tot het moment dat het eerste gesprek bij Emergis plaatsvindt blijft de huisarts verantwoordelijk voor de zorg en blijft hij het aanspreekpunt voor de cliënt. Indien…

Lees meer...

Screening, diagnostiek en behandelplan

Screening, diagnostiek en behandelplan 4 De cliënt heeft een intakegesprek De cliënt heeft een intakegesprek met een zorgverlener van Indigo. Deze zorgverlener kan de regiebehandelaar zijn of een andere behandelaar die deze taken uitvoert op verzoek van de regiebehandelaar. Het doel van dit gesprek is dat de (regie)behandelaar duidelijkheid krijgt over de hulpvraag, een (voorlopige) diagnose kan stellen en in overleg met de cliënt een voorstel…

Lees meer...

Psycho-educatie familie en naasten van cliënten DD

…se’ (informatie over verslaving, informatie over psychose, psychiatrie in het algemeen) Mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) Mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkster en/of verpleegkundige en een psycholoog. Toegang is…

Lees meer...

Voor wie?

…Voor wie? U kunt aan een training meedoen als u in behandeling bent bij Emergis. Het maakt niet uit of u bent opgenomen in de kliniek, af en toe naar Emergis komt voor een gesprek of in een beschermende woonvorm zorg krijgt….

Lees meer...

Gezocht: leden familieraad

…Lid worden van de familieraad? Wij zijn op zoek naar betrokken leden die actief en vrijwillig willen deelnemen aan de familieraad. De familieraad komt zes wekelijks een dagdeel bij elkaar. Daarnaast worden een aantal maal per jaar bijeenkomsten binnen Emergis bezocht. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, vult u hieronder uw gegevens in. We nemen dan contact met u op. Voornaam* Achternaam* E-mailadres* Telefoonnummer…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…vendien sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt graag om ook voor uw partner een passende werkkring in de regio te vinden. Informatie en sollicitatie Neem voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact op met Werner Bruning, directeur/psychiater, telefoon 0113 26 77 34, e-mail: bruning@emergis.nl. Hij staat u graag te woord. Het nummer van deze vacature is: 2015.061. Heeft u interesse,…

Lees meer...

Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

…digd op een locatie van de gemeente of is het een telefonisch gesprek. Wat willen de cliëntenorganisaties weten? Cliëntenorganisaties willen onder andere weten of mensen op de hoogte zijn waar zij zich kunnen melden voor een gesprek met de gemeente. Maar ook of zij al een gesprek hebben gehad. En zo ja, op welke wijze zij zich daarop hebben voorbereid en hoe het gesprek is verlopen. Ook willen de organisaties een beeld krijgen van de ervaringen…

Lees meer...

Familie

…se’ (informatie over verslaving, informatie over psychose, psychiatrie in het algemeen) mogelijkheid tot vragen stellen en uitwisselen van ervaringen (‘lotgenotencontact’) mogelijkheid tot maken van afspraak voor individueel gesprek (POM-gesprek) De bijeenkomsten worden geleid door medewerkers van de kliniek dubbele diagnose. Aanwezig zijn: een ervaringswerker, een maatschappelijk werkster en/of verpleegkundige en een psycholoog.Toegang gratis….

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een psychose hebt dan word je geholpen door deze dokter: De heer C.A.A. Franken, psychiater…

Lees meer...

Behandeling

…e deeltijd leer je meer over psychoses en hoe je de kans kunt verkleinen dat je nog een keer een psychose krijgt. Ook krijg je meer inzicht in wat er met je gebeurd is en hoe je dat kunt accepteren en verwerken. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles….

Lees meer...

Vacatures voor psychiaters

…n wilt u toch naar een grote stad, dan bent u binnen een uur in Rotterdam, Breda, Gent of Antwerpen. Een passende werkkring voor uw partner? Daar bemiddelen we graag bij. Informatie en sollicitatie Neem voor een vrijblijvend gesprek of meer informatie contact op met Fryda Evertse, psychiater en directeur zorg van Emergis, 06 51 343 303. Of bekijk de gefilmde ervaringen van je toekomstige collega’s. Overzicht vacatures Psychiater Tholen…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een eetstoornis hebt dan word je geholpen door deze dokter: Mevrouw J. Hokke, kinder- en jeugdpsychiater Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ellis Trompetter, klinisch psycholoog en coördinator van het…

Lees meer...

Behandeling

…ëtisten die gespecialiseerd zijn in jongeren met eetstoornissen. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is dit een handige site. Met wie volg je de modules? Sommige modules volg je alleen, bijvoorbeeld gesprekken met je behandelaar. Er zijn ook modules die je volgt in een kleine groep of samen met je ouders. Deeltijdbehandeling Deeltijdbehandeling noemen we ook wel ‘deeltijd’. Bij deeltijd kom je een middag…

Lees meer...

Het behandelteam

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je een trauma hebt dan word je geholpen door deze dokters:   Mevrouw J. Hokke, kinder- en jeugdpsychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met een trauma krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules….

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je dwangklachten hebt dan word je geholpen door deze dokters: De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke…

Lees meer...

Behandeling

Individuele behandeling De meeste kinderen met dwangklachten krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Samen met de behandelaar bekijk je welke dwangklachten je hebt en hoe we deze stap voor stap…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je depressief bent dan word je geholpen door deze dokters: De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog een heleboel andere medewerkers waarmee je te maken krijgt zoals: Ils De Ost, klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma…

Lees meer...

Behandeling

…t met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je angstig bent dan word je geholpen door deze dokters: De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de psychiater zijn er een heleboel andere mensen waarmee je te maken krijgt zoals: Ils de Ost klinisch psycholoog en coördinator zorgprogramma Marieke van…

Lees meer...

Behandeling

…de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is…

Lees meer...

Samenwerkingsdag Reclassering Zeeland

…an harte welkom op de Samenwerkingsdag van Reclassering Zeeland. Tijdens deze dag informeren Emergis verslavingsreclassering en Reclassering Nederland u over de rol van de reclassering in de samenleving en willen ze met u in gesprek over gezamenlijke oplossingen voor vraagstukken waarmee we in ons werk allemaal te maken hebben. Denk aan decentralisatie jeugdzorg, arbeid en scholing, overlast en aanpak huiselijk geweld. Deze samenwerkingsdag is…

Lees meer...

Behandeling

…e het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagbehandeling duren in principe nooit langer dan een jaar. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je af en toe naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Als je meer wilt weten over de medicijnen die je gebruikt dan is…

Lees meer...

Creatieve therapeut

…Creatieve therapeut Een creatieve therapeut geeft je creatieve opdrachten zoals tekenen, schilderen, knippen, plakken, kleien of speelt spelletjes met je. Over de tekeningen en werkjes die je gemaakt hebt, heb je een gesprek met hem of haar….

Lees meer...

Psychiater

…Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt….

Lees meer...

Psychiater

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter voor kinderen bij Ithaka. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt ze of jij medicijnen nodig hebt. Ook let zij erop dat jouw verblijf in de kliniek goed verloopt. Alle psychiaters en artsen bij elkaar zijn de medische staf. Dit zijn ze: Mevrouw O. Esmat, kinder- en jeugdpsychiater                 De heer H. Florie, arts…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je autisme hebt dan word je geholpen door deze dokters: De heer M. Bels, kinder- en jeugdpsychiater De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog andere medewerkers waarmee je ook te maken krijgt zoals: Karen Braamse, coördinator van…

Lees meer...

Wat is het?

Wat is autisme? Met autisme word je geboren. Je kunt het niet krijgen doordat je bijvoorbeeld iets ergs hebt meegemaakt of door de manier waarop je ouders je opvoeden. Zo vinden kinderen met autisme het vaak moeilijk om een gesprek met anderen te hebben of goed te luisteren. Ook vinden ze het vaak moeilijk om vrienden te maken en te behouden of bijvoorbeeld een vraag aan iemand te stellen of hulp te vragen. Kinderen met autisme hebben vaak…

Lees meer...

Het behandelteam

Psychiater Een psychiater is een speciale dokter. De psychiater heeft af en toe een gesprek met jou. En als het nodig is kijkt hij of jij medicijnen nodig hebt. Als je bij Ithaka bent omdat je ADHD hebt dan word je geholpen door deze dokters: De heer M. Bels, kinder- en jeugdpsychiater   De heer H.N. Florie, arts medicatiepoli Naast de dokters zijn er nog andere medewerkers waarmee je ook te maken krijgt zoals: Karen Braamse, coördinator…

Lees meer...

Onderzoek

…ng begint met een gesprek waarin u uw zorgen over uw kindje bespreekt met een gedragswetenschapper. Bijna altijd is ook een psychiater aanwezig. Heeft u rapporten van eerdere onderzoeken? Dan kunt u die meenemen. Kort na het gesprek volgt er: een kinderpsychiatrisch onderzoek; een observatie bij u thuis; en een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. Diagnostisch onderzoek Soms kunnen we tijdens de screening niet ontdekken wat de oorzaak…

Lees meer...

Betrekken bij behandeling

…esprek tussen een hulpverlener en de cliënt, voordat de behandeling start of bij het afsluiten ervan. Familiebijeenkomsten Periodieke bijeenkomsten voor familieleden van cliënten, al dan niet over een specifiek thema. Spiegelgesprekken Een groepsgesprek met cliënten, familieleden en naasten over een zorgthema op de afdeling. Het doel is dat de hulpverleners feedback krijgen op hulp die zij bieden. Zij zijn als toehoorder aanwezig. Triadekaart…

Lees meer...

Open up: Emergis presenteert kunst in oude separeerruimte

Op 30 september werd bij Emergis de aftrap gegeven voor het landelijke project Open Up. Open Up zet kunst in om met elkaar het gesprek aan te gaan over eenzame opsluiting van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg. De kunstwerken die tijdens het project ontstaan, worden zondag 27 september 2013 tentoongesteld. Iedereen is van harte welkom ze te bekijken. Dat kan tussen 13.00 uur en 15.30 uur in de oude separeerruimte van afdeling 23 van…

Lees meer...

De Dag van de Dialoog 2013. Nu ook in Goes en bij Emergis

…iënten, familieleden, collega’s en buurtbewoners. Het doel van de Dag van de Dialoog is elkaar ontmoeten en inspireren; het onderlinge begrip bevorderen zodat de sociale samenhang in Goes versterkt wordt. Door met elkaar een gesprek te voeren leren we elkaar beter kennen en komen we erachter wat we belangrijk vinden. Het gesprekthema is ‘respect’. Waar? Dialoogtafels op de Dag van de Dialoog kun je op meerdere plekken in Goes vinden:…

Lees meer...

OR en locatieraad Kloetingen zeggen vertrouwen op in raad van bestuur

…de kritiek op het functioneren van de raad van bestuur. Kritiek waar men serieus naar wil kijken. De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn in gesprek over hoe verder….

Lees meer...

Rollen omgedraaid tijdens de sTimul-inleefsessie

…ik regelmatig op bed. Hoe snel je dan in een isolement komt als er weinig aandacht aan je wordt besteed! Je merkt hoe belangrijk het is als er geïnformeerd wordt naar hoe je je voelt, ook al ben je moeilijk in staat tot een gesprek. Ik heb ervaren hoe het is als groepsgenoten met een meer luidruchtige rol alle aandacht opeisen en hoe snel onze begeleiders, met de beste bedoeling, hun toevlucht zoeken in het aanbrengen van regels. Regels die dan…

Lees meer...

Kunstproject Open Up start bij Emergis

…e maken over isolatie, contact en gastvrijheid. Cliënten en medewerkers kunnen creatieve workshops volgen waarin zij hun visie en ervaring op deze onderwerpen kunnen weergeven. Door samen te werken aan deze thema’s, komt een gesprek makkelijker op gang. Zo ontstaat meer begrip en inzicht en wordt het belang van een mensvriendelijke benadering vanuit respect en gelijkwaardigheid duidelijk. Voor een eerste indruk van Open Up kun je terecht op…

Lees meer...

Geslaagde Taizéreis

…aanden in de Tarwewijk in Rotterdam. Hij deed een keer boodschappen en er kwamen een paar potige jongeren op hem af. Hij dacht oei, er gaat wat gebeuren, maar dat viel reuze mee. Hij vertelde hen dat hij een pater was en het gesprek ging heel goed en eindigde in gebed. Dat vond ik heel leuk om te horen en ik moest er van binnen om lachen.” Kees “Het was een hele fijn reis. Ik ben blij dat ik hieraan meedoe en uitgenodigd ben. Het…

Lees meer...

Psyiënt moet stoppen

…oe om te werken bij de Fruit- en Natuurhoeve. Per 30 juni a.s is dat niet meer mogelijk. Emergis was erg verrast door dit nieuws en vindt het buitengewoon jammer dat deze unieke voorziening moet sluiten. Binnenkort is er een gesprek om te bekijken hoe we onze cliënten zo goed mogelijk naar een andere werkplek kunnen begeleiden. Psyiënt en Emergis kennen een lange geschiedenis samen. Naast de arbeidsmatige samenwerking, organiseerden Psyiënt en…

Lees meer...

Cursus over de liefde

…mde passages uit de wereldliteratuur: van de antieke oudheid, naar Dante, de romantiek en moderne literatuur. Ook is er ruim tijd om je eigen inzichten over de liefde onder woorden te brengen en hierover met elkaar verder in gesprek te gaan. Tijdens de cursus krijg je een syllabus. Cursusleider: Jan van Blarikom Aanmelden: mail naar dtc@emergis.nl Meer informatie: bel Astrid de Visser, telefoon 0113 26 76 65 Datum en tijd: maandag 4, 11, 18 en…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

…ewijzing voor beschermd wonen. Het staat u vrij -in overleg met uw gemeente- naar een andere zorgaanbieder te gaan. Indien u kiest voor een locatie van Emergis kunt u contact opnemen met de teamleider van de beschermende woonvorm in de regio van uw voorkeur. Samen bespreekt u of deze locatie passend is voor u en wanneer een plaats in die woonvorm beschikbaar komt. Bent u al bij Emergis in zorg? Dan gaan we eveneens met u in gesprek over uw…

Lees meer...

Hoe werkt sociaal casemanagement?

…met social casemanagement nadat een familielid, buren, vriend of hulpverlener u heeft aangemeld. Dat hebben zij gedaan omdat zij vinden dat u extra zorg en/of steun verdient om uw leven weer op orde te krijgen. In het eerste gesprek met u vertellen wij wat we te bieden hebben. Samen zetten we uw problemen op een rij. Na dit gesprek bespreken we dit in ons team en wordt besloten of u voor deze manier van zorg in aanmerking komt. Daarna maken we…

Lees meer...