High & intensive care (HIC)

…een gesloten afdeling voor mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. De HIC biedt acute en hoog intensieve psychiatrische zorg aan mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Een opname op de HIC kan vrijwillig of gedwongen zijn. High & Intensive Care: de afdeling Op de HIC is ruimte voor 23 patiënten en bestaat uit twee high care afdelingen. Zodra u op de HIC bent, prob…

Lees meer...

Verplichte zorg

…ste past bij iemand en verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Alleen als het in de eigen omgeving echt niet kan, als het er niet veilig genoeg is voor de persoon zelf en zijn omgeving of als de persoon zelf niet wil, kan opname in een kliniek een betere oplossing zijn. De wet kent twee procedures: de zorgmachtiging en de crisismaatregel. Lees meer in de folder Verplichte geestelijke gezondheidszorg. Ook is er meer inform…

Lees meer...

Afdeling van Emergis ouderenpsychiatrie getroffen door corona

…eraard wel mogelijk. Verlof of (dag)delen naar huis kan nu helaas niet. Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de betreffende afdeling opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, dan wijken we uit naar andere afdelingen van Emergis. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen van besmettingen op andere afdelingen….

Lees meer...

Emergis zeer bezorgd over besluit NZa

…de Zeeuwse burgers. We zijn zeer bezorgd dat Emergis de komende drie jaar gedwongen zal worden tot verregaande bezuinigingen die een direct effect hebben op de zorg die Emergis verleent aan psychisch kwetsbare inwoners van Zeeland. Het is niet uit te sluiten dat Emergis dan zorg zal moeten afstoten, waardoor inwoners van Zeeland voor deze zorg aangewezen zullen zijn op grote aanbieders van buiten Zeeland. Ook zal dit gevolg hebben voor onze medew…

Lees meer...

HIC Emergis coronavrij, quarantaine opgeheven

…ootschalig testen heeft de HIC diverse maatregelen moeten nemen om een eventuele verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Al deze tijdelijke maatregelen zijn terug gedraaid en draait de HIC weer zoals we gewend zijn in deze coronaperiode. Dit betekent dat nieuwe patiënten die een opname nodig hebben op HIC er ook weer terecht kunnen en niet hoeven uit te wijken naar een andere afdeling van Emergis. HIC staat voor high & intensive care en is…

Lees meer...

Coronabesmettingen bij High & Intensive Care van Emergis

…eldt in ieder geval tot nader order van de GGD. Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de HIC opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, dan wijken we uit naar andere afdelingen van Emergis….

Lees meer...

Omroep Zeeland: Romy vertelt over haar opname in de kliniek eetstoornissen bij Emergis

…Een aantal weken geleden (nét voordat we allemaal thuis moesten blijven vanwege het coronavirus), kwam Omroep Zeeland opnames maken bij de kliniek eetstoornissen van Emergis. Achter de schermen wordt bij Emergis namelijk heel hard gewerkt om het keurmerk voor TOPGGz te behalen op het gebied van eetstoornissen. Daarnaast interviewden ze Romy Thuy uit Vogelwaarde over haar eetstoornis en de opname bij Emergis.  …

Lees meer...

De Monitor onderzoekt agressie tegen hulpverleners in de ggz

…gemist? Kijk het hier terug. Voorafgaand aan de reportage is een aantal nieuwsartikelen gepubliceerd op de website van De Monitor: Je moet als werkgever ook de veiligheid van je medewerkers garanderen Soms gaan we over tot gedwongen ontslag van agressieve patiënten Wijkagent: ‘Als je een incident niet meldt, geef je een cliënt de kans om het weer te doen’ Tachtig procent van de hulpverleners in psychiatrie heeft te maken met geweld patiënten…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…igen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling. We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen ouders en huisartsen op de mogelijkheden die de zorgteams van de gemeenten kunnen bieden. Ook Indigo heeft geen wachttijden en kan ter overbrugging kor…

Lees meer...

Basisarts (ANIOS) voor polikliniek Walcheren en crisisdienst 32 tot 36 uur

…et behandelbeleid en voert dit ook uit. Er kan hierbij ook sprake zijn van opnamen binnen een gedwongen juridisch kader. Je draagt bij aan dossiervorming en controle op dossiers. Er wordt een actieve bijdrage van je gevraagd aan het bieden van onderwijs aan cliënten dat met name gericht is op psychiatrische stoornissen in combinatie met somatische problematiek Jouw werkplek Emergis is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Jaarlijks beha…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…n woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…den. Dit kan Emergis, financieel gezien, niet nog een keer doen en zijn we gedwongen om binnen het beschikbare budget te blijven. Wat betekent dit? We hopen nog steeds dat we er samen uit komen. Lukt dit niet dan kunnen we vanaf 1 oktober nieuwe, volwassen cliënten die verzekerd zijn bij CZ of Zilveren Kruis niet meer in zorg nemen. Lopende behandelingen blijven we voorzetten, mensen die in crisis zijn en meteen psychiatrische zorg nodig hebben en…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…richt op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent nadrukkelijk betrokken bij FACT zowel in de directe uitvoering als ook consultatief. Je maakt deel uit van een team met een vaste psychiater waarmee wekelijks overleg plaats vindt. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestel…

Lees meer...

Verpleegkundige/begeleider high en intensive care (HIC) (24-36 uur)

…1400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland. Bij een klinische opname komt de afdeling high & intensive care (HIC) in actie. In deze omgeving verleent het team zorg aan cliënten met een ernstige psychiatrische stoornis en meervoudige gedragsproblematiek, die een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Kortdurende opname in een maximaal beschermde omgeving is daarbij het uitgangspunt; dwang en drang worden maximaal voorkomen. Jouw…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…ogelijk duurt. Daarnaast zetten we IHT in ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de hulp van het IHT-team? U krijgt drie weken hulp van het IHT-team. Dit kan met maximaal drie weken verlengd worden maar kan zeker ook korter zijn. Bereikbaarh…

Lees meer...

Psychiater IHT

…roces bevorderd wordt. Zo draag je bij aan het verkorten van een klinische opname of het voorkomen van het volledig doorzetten van een crisis Je bepaalt medicatiebeleid en voert zorgafstemmingsgesprekken. Naast je werk als behandelend en leidinggevend psychiater heb je een ondersteunende functie voor andere afdelingen en samenwerkingspartners. Je bewaakt de IHT-methodiek en werkt actief mee aan verdere beleidsontwikkeling als het gaat over intensi…

Lees meer...

IHT nu in heel Zeeland

…gelijk duurt. Daarnaast wordt IHT ingezet ter vervanging van een klinische opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname zo kort mogelijk duurt. Zodra de patiënt thuis is, biedt het team extra ondersteuning totdat de patiënt weer stabiel genoeg is om reguliere zorg te krijgen. In Zeeuws-Vlaanderen is het IHT-team al ruim een jaar aan de slag. Boven de Westerschelde is er vanaf deze week een IHT-team voor de Oosterschelderegio en een IHT-…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…n woonomgeving en met IHT (Intensive Home Treatment) proberen we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 1 De Emergis Medium Care 1 (MC1) is volop in ontwikkeling. MC1 is er vo…

Lees meer...

Opnamestop van de baan!

De opnamestop die vanaf 22 juli bij Emergis was ingegaan, is opgeheven. Mensen die voor een geplande opname op de wachtlijst staan, kunnen successievelijk weer opgenomen worden. De tien klinische bedden die van de PAAZ van het ADRZ aan Emergis zijn overgedragen en een geoorloofde, tijdelijke overcapaciteit van bedden in aanloop naar de beoogde en nieuw te bouwen High & Intensive Care (HIC) bij Emergis in Kloetinge, zijn de voornaamste redenen dat…

Lees meer...

Voorzitter familieraad (2016.093)

…dt gehouden met de belangen en wensen van de familie, in het bijzonder bij opname, overplaatsing, ontslag en dergelijke; het algemeen beleid van de instelling, waaronder mede begrepen het woon-, leef-, en behandelklimaat van cliënten; het bevorderen van een beleid dat gericht is op een zo groot mogelijke zelfstandigheid, mondigheid en weerbaarheid van cliënten. De afspraken tussen de raad van bestuur en de familieraad zijn vastgelegd in een samenw…

Lees meer...

Klinisch psycholoog

…ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. Amares is een specialistisch behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (lvb) van 6 tot 23 jaar. Amares telt 21 bedden, een deeltijd en een p…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…l klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, gericht op crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in 2 gesloten afdelingen en 1 open afdeling. De totale opnamecapaciteit is 29 bedden. Voor het zorgonderdeel klinische zorg acuut en hoog intensief zijn wij opzoek naar een collega. Je functie Als GGZ-VS geef je vorm en uitvoering aan de behandelverantwoordelijkheid samen m…

Lees meer...

Nieuwe kinder- en jeugdkliniek voor Zeeland

…ecialistische jeugdhulp zo veel mogelijk in de eigen omgeving. Soms is een opname nodig. In Zeeland vinden ruim 200 opnames per jaar plaats. De (te) kleine klinieken (Ithaka en Amares) worden nu samengevoegd tot één nieuwe kinder- en jeugdkliniek met 24 tot 28 flexibele bedden. De totale klinische capaciteit neemt af, maar alle functies blijven beschikbaar. De krimp van het aantal bedden wordt opgevangen door versterking van de ambulante zorg in d…

Lees meer...

Wat is het?

…elpen. Alle trainingen van de Herstelacademie maken u meer zelfredzaam, zorgen dat u beter functioneert en proberen een eventuele opname in de kliniek te voorkomen….

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…programma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Het systeem wordt hier nauw bij betrokken. Als leidende therapeutische kaders hanteren we biologische psychiatrie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Het doel…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…programma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klinische opname niet of niet langer nodig is. Dagbehandeling biedt door het aanbod van therapieën, de behandelintensiteit en de multidisciplinaire aanpak meerdere aangrijpingspunten…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 4/5

…l klinische behandeling acuut en hoog intensief te Kloetinge en vervult de opnamefunctie, waaronder crisisinterventies, observatie en diagnostiek. De afdeling is onderverdeeld in twee gesloten afdelingen en één open afdeling. De totale opname-mogelijkheid is 29 bedden. De behandeling is laagdrempelig, eclectisch en individueel gericht. Voor deze afdeling zijn wij met spoed op zoek naar een collega. Uw functie U biedt ADL-zorg, begeleiding, structu…

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…programma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan en tussen deze verschillende onderdelen is er een nauwe samenwerking. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen en hun systeem. Als leidende therapeutische kaders hanteren we biologische psychiatrie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Het doel is om de cliënten en hun omgevin…

Lees meer...

Rgc sluit kliniek

…eren aan patiënten in Zeeland. We streven naar minder en kortere klinische opnames en het versterken van de ambulante zorg. In 2014 kregen zo’n 2600 unieke inwoners van Zeeuws-Vlaanderen psychische hulp via het Rgc. Ongeveer 200 mensen van die 2600 werden geholpen op de PAAZ. Voor geschat 100 mensen kan vanaf nu de inzet van verbeterde en uitgebreide intensieve behandeling thuis een klinische opname worden voorkomen, De overige circa 100 mensen ku…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…trumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/Zorg Registratie Assistente. In deze functie biedt u secretariële/administratieve ondersteuning aan het zorgprogramma en de juiste verwerking van de aanmeldgegevens van nieuwe cliënten. U verrich…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…t (FACT)-teams in hun eigen regio. Deze zorg breiden we uit met intensieve opname-vervangende of opname-verkortende thuisbehandeling. Patiënten met psychiatrische aandoeningen die klinische behandeling nodig hebben en patiënten die een crisisopname nodig hebben, al dan niet gedwongen, worden nu opgenomen bij de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het ADRZ in Vlissingen, bij de PAAZ van het Regionaal geestelijk gezondheidszorgcen…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…an patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om concentratie van de klinische opnames bij Emergis in Kloetinge. En tegelijkertijd om de versterking van de ambulante zorg in heel Zeeland, zoals intensieve zorg thuis, uitbreiding van deeltijdbehandeling en versterking van de zorg in de wijk. De plannen, die nog de medezeggenschapstrajecten met ondernemingsraden, cliëntenraden en medische staven moeten doorlopen, zijn in een ver gevorderd stadium. De co…

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…ambulante basisvoorzieningen en een aantal buitenpoli’s, een kliniek voor opname en deeltijdbehandeling, en het multifunctioneel centrum Amares. Amares is het resultaat van de krachtenbundeling van Juvent en Emergis voor jongeren met LVB en psychiatrische problematiek. De sector heeft 140 medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder- en jeugdpsychiatrische expertise. Wij zoeken een psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 voor de…

Lees meer...

Familie

…treven naar een zo goed mogelijk contact met naasten van cliënten. Tijdens opname wordt aan cliënten gevraagd om één familielid of bekende aan te wijzen als contactpersoon. Bij langere opnames is het belangrijk om familie bij de behandeling te betrekken door een familiegesprek te houden. Ook bij ambulante zorg wordt door de FACT-teams nauw samengewerkt met het netwerk van de cliënt. Dit is wel afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt….

Lees meer...

Behandeling in de kliniek

…ekelijkse evaluatie. De ambulante verwijzer blijft betrokken en pakt na de opname de verdere behandeling weer op. Duur Het uitgangspunt is maximaal 21 dagen. De opname kan verlengd worden met een week resocialisatie. Zorgpad klinisch lang, drie tot twaalf weken. Doelen kunnen zijn: behandeling voor persoonlijke doelen van de cliënt middels IDDT; diagnostiek; werken aan motivatie Inhoudelijke beschrijving van het aanbod Dagprogramma met diverse mod…

Lees meer...

Pilot Intensive Home Treatment

…Emergis onderzoekt via een pilot de mogelijkheden voor het inzetten van Intensive Home Treatment (IHT). Dit is een intensieve vorm van outreachende ambulante ggz, ter vervanging van een opname of verkorting van plaatsen beschikbaar voor cliënten van Emergis, specialistische behandeling. Emergis ontvangt voor deze pilot subsidie van het CZ Fonds….

Lees meer...

Opname in de kliniek

Opname in de kliniek De meeste kinderen en jongeren met een psychose kunnen voor een korte periode opgenomen worden in de kliniek van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie. In de kliniek zorgen we ervoor dat jouw psychotische symptomen, angst en verwarring verminderen. In een rustige en veilige omgeving werk je aan je herstel. Medicatie kan een belangrijk onderdeel zijn van jouw behandeling. Je volgt een vast programma met activiteiten, therapieën…

Lees meer...

Emergis betaalt nooit zwijggeld

…om in deze overeenkomst op te nemen dat partijen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van de overeenkomst. Cliënten worden hiermee niet gedwongen het incident geheim te houden. Emergis betaalt nooit zwijggeld….

Lees meer...

Soteria

…opgenomen die een eerste of herhaalde psychose doormaken. Het doel van de opname is dat ze stabiliseren en weer herstellen. De jongeren worden door de psychose heen begeleid zodat ze weer terug kunnen gaan naar huis, naar school of werk. Vanaf het begin van de behandeling is er contact met het gezin. Dit vinden wij erg belangrijk voor het herstel. Tijdens de behandeling wordt de medicatie zo laag mogelijk ingezet en in nauw overleg met client en…

Lees meer...

Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie

…de basis-ggz; ouderenpsychiatrie zet Volledig Pakket Thuis in om klinische opnames te voorkomen of te verkorten; bij de start van een klinische behandeling wordt met de cliënt en diens familie afgesproken hoe lang de opname duurt en wat het vervolg is; cliënten stromen eerder door naar verpleeg -en verzorgingshuizen, met aanvullende ambulante ondersteuning vanuit ouderenpsychiatrie. Aanleiding De directe aanleiding van de gedeeltelijke sluiting is…

Lees meer...

Centraal nummer crisisopvang

…aanmeldingen, intakes en advies: 0118 46 98 69. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. De crisisopvang biedt hulp aan vrouwen, mannen en hun kinderen die acuut onderdak of een veilig adres nodig hebben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Cliënten kunnen zich aanmelden via het centrale nummer. Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken w…

Lees meer...

Maatschappelijke opvang

…ben. Bijvoorbeeld om een situatie met huiselijk geweld, seksueel geweld of gedwongen prostitutie te ontvluchten. Na de aanmelding is er een telefonische intake met de cliënt. Daarna bekijken we of de cliënt terecht kan op een van onze locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is het veiliger dat een cliënt buiten Zeeland opgevangen wordt? Dan proberen wij een geschikte plaats te vinden. Aanmelden Centraal aanmeldnummer crisisopv…

Lees meer...

Dagbehandeling bij verslaving aan medicijnen

…behandeling in de kliniek of deeltijdbehandeling. Tot aan het begin van de opname of de deeltijdbehandeling staat u op de wachtlijst en houdt degene die de intake heeft verricht, contact met u. Voor deeltijdbehandeling kunt u aangemeld worden via het ambulant regioteam. Het behandelplan, dat is opgesteld samen met uw regiebehandelaar, staat centraal. We stellen het plan al, voordat u aan de deeltijdbehandeling begint, met u op zodat we direct met…

Lees meer...

Opname in kliniek bij verslaving aan medicijnen

…ert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere klinische vervolgbehandeling. 24 uur per dag zorg In de kliniek begeleiden we u 24 uur per dag tijdens het afkicken. Dat is belangrijk als u lichamelijke…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor ouderen

Opname in de kliniek Kunt u het wegens ernstige en hardnekkige psychiatrische problematiek thuis niet meer volhouden? En kunnen uw partner, kinderen of andere verzorgers u ook niet meer de benodigde zorg bieden? Dan kan een opname in de kliniek nodig zijn. Emergis biedt hiervoor deskundige behandeling, begeleiding en verzorging in Kloetinge en in Terneuzen (locatie de Ferleman)….

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis voor ouderen

…ren met psychiatrische problemen. Met psychiatrische zorg thuis kunt u een opname in de kliniek voorkomen of verkorten. Krijgt u PZT? Dan hoeft u voor deze zorg niet naar Emergis te komen. Wij komen bij u thuis. Heel vertrouwd in uw eigen omgeving kunt u een beroep doen op onze PZT-verpleegkundigen voor al die onderdelen van het dagelijks leven die voor u niet meer als vanzelfsprekend gelden. Daarbij is veel aandacht voor uw specifieke problematie…

Lees meer...

Wat doet het FACT voor u?

…r vrijwillig. Medicijnen zijn een onderdeel van de behandeling. Tijdens de opname houdt het Flexible-ACT-team contact met de cliënt. Ook regelt het team alles wat nodig is om weer terug naar huis te kunnen gaan. Bijvoorbeeld maatschappelijke hulp en hulp bij herstel van (familie)relaties. Als de cliënt weer thuis is, geeft het Flexible-ACT-team nazorg. De cliënt krijgt meerdere keren per week bezoek. Is de cliënt hersteld en in een stabiele(re) fa…

Lees meer...

Behandeling van een cognitieve stoornis

…, krijgt u dagbehandeling of wordt u opgenomen in de kliniek. Hoe lang een opname duurt is per persoon verschillend. Voor de behandeling van ouderen heeft Emergis een apart afdeling: ouderenpsychiatrie. U vindt hier meer informatie. Zodra u bent doorverwezen naar Emergis gaan we uitzoeken wat er precies aan de hand is, welke behandeling het beste past en hoe we uw naaste familie het best kunnen ondersteunen. De behandeling omvat het behandelen van…

Lees meer...

Crisisinterventie

…oorbeeld thuis, te bieden. Zo kan een klinische opname voorkomen worden en zorgen we er voor dat een crisis zo kort mogelijk duurt. Als de situatie zeer ernstig is, dan is soms een crisisopname nodig. Na de crisisinterventie of crisisopname worden met u afspraken gemaakt over een vervolgbehandeling of nazorg. Ik heb acuut hulp nodig…

Lees meer...

Opname in de kliniek voor alcoholverslaving

…ert, die op geen enkele andere manier te doorbreken is, vindt er een crisisopname plaats. Meestal duurt zo’n opname niet langer dan vijf dagen. Daarna overleggen wij met u over wat er vervolgens het beste kan gebeuren. Bijvoorbeeld een ambulante vervolgbehandeling of aanmelding voor een reguliere klinische vervolgbehandeling. 24 uur per dag zorg In de kliniek begeleiden we u 24 uur per dag tijdens het afkicken. Dat is belangrijk als u lichamelijke…

Lees meer...