Dialectische gedragstherapie (DGT)

…rlatingsangsten, intense woede inadequaat uiten, impulsief zelfbeschadigend gedrag en vaak suïcidale gedachten. Doel van de vaardigheidstraining U krijgt praktische handvatten aangereikt om meer bewust om te gaan met heftige emoties, zodat u er meer grip op krijgt en meer kan kiezen hoe u met een gevoel wilt omgaan. U leert uw emoties te begrijpen en uwzelf minder te veroordelen. Er wordt geoefend om zich effectief te gedragen als u iets wilt…

Lees meer...

Borderlinevaardigheidstraining

…at kunt u van ons verwachten? In een serie bijeenkomsten leert u uzelf zekerder te voelen in relaties. U leert problemen en crisissituaties op een veilige en rustige manier op te lossen. Verder leert u om te gaan met heftige emoties en uw doen en laten niet te veel door uw stemming te laten beïnvloeden. Ten slotte leert u meer zelfvertrouwen te krijgen. Hoe verloopt de training? Eerst hebt u een kennismakingsgesprek met een van de trainers….

Lees meer...

PTSS bij kinderen en jongeren: hoe te behandelen?

…Je leert de erge gebeurtenis een plaats te geven. Je leert weer een normaal leven te leiden zonder dat je steeds bang bent dat jou iets overkomt. Je leert terug te denken aan de gebeurtenissen zonder last te krijgen heftige emoties of overstuur te raken. Traumabehandeling kan bestaan uit een of meerdere behandelvormen. Zie onderstaande lijst. Schrijftherapie Write Junior Samen met de therapeut maak je schrijfopdrachten op de computer. Je…

Lees meer...

Wat is een acute stressstoornis?

…is van de acute stressstoornis. De betrokkene wordt blootgesteld aan een traumatische gebeurtenis en ondervindt ten gevolge daarvan onmiddellijk na de gebeurtenis volgende symptomen: verdoving; onthechting of afwezigheid van emoties; verminderd omgevingsbewustzijn; derealisatie (iemand ervaart zijn vertrouwde omgeving als vreemd, niet vertrouwd of onecht); depersonalisatie (iemand ervaart zichzelf of zijn eigen lichaam als vreemd, niet vertrouwd…

Lees meer...

Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie: behandeling jongeren 16 - 17 jaar

…Ernstige problemen met je gedrag of emoties? Langdurig vervelende gedachten of gevoelens? Maak je je zorgen over jezelf? Dan heb je misschien hulp nodig van Ithaka of Amares van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…in een multidisciplinair team en daarbinnen jouw bijdrage leveren aan het behandelplan. Het aanleren van vaardigheden. Het gedragsrepertoire uitbreiden. Het aanbrengen van structuur. Het bieden van hulp bij het verwerken van emoties. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je beschikt over een hbo…

Lees meer...

Verschijnselen bipolaire stoornis

…e) sociale en relationele problemen (niet bij hypomanie) Depressie een sombere of geïrriteerde stemming hebben lusteloos zijn, nergens zin in hebben minder belangstelling voor werk of hobby’s hebben moe of uitgeput zijn geen emoties voelen geen contact met anderen willen weinig of geen gevoel van eigenwaarde hebben niets te zeggen hebben denken aan de dood, gedachten over zelfdoding slecht slapen of juist veel slapen, vroeg wakker worden minder…

Lees meer...

School

…krijgt bij Ithaka? Krijg je ambulante behandeling? Dan ga je gewoon naar je eigen school. Krijg je deeltijdbehandeling of dagbehandeling? Dan ga je naar OdyZee School & College. Krijg je behandeling in de kliniek? Dan ga je naar OdyZee School & College. OdyZee School & College is een school op het terrein van Emergis. Het is een school speciaal voor kinderen en jongeren die problemen hebben met hun gedrag of emoties. Er is meer rust,…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

…d. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten het bewustzijn geplaatst. Ze zijn tijdelijk niet ‘oproepbaar’ of vertonen minder samenhang. De klachten en symptomen bestaan jarenlang en verstoren het…

Lees meer...

Signalen eetstoornis

…tafel, vaste tijden; Voedsel indelen in ‘goed en slecht’ en het tellen van calorieën. Mensen met een eetstoornis herkennen zich ook vaak in de onderstaande signalen: Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld; Negatieve lichaamsbeleving; Faalangst en perfectionisme; Hoge eisen aan zichzelf en de omgeving; Moeite met het uiten van gevoelens/emoties….

Lees meer...

Psychiatrisch verpleegkundige kwalificatieniveau 5 (2015.093)

…roepsleiding levert vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage aan het op gang brengen, opheffen van de gestagneerde ontwikkeling door vaardigheden aan te leren, het gedragsrepertoire uit te breiden, structuur aan te brengen en emoties te verwerken. U beschikt over een diploma op hbo-niveau, HBO-V. U bent geregistreerd in het BIG-register. U kunt zelfstandig en methodisch werken binnen een multidisciplinair team. Kennis van somatiek en…

Lees meer...

Inhoud training

…ining erg belangrijk. In deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: definities van veiligheid: persoonlijke veiligheid, zelfbeheersing en omgevingsveiligheid; beoordelen van én leren zorgen voor eigen veiligheid; emotionele zelfbeheersing is hierin wezenlijk; de omgevingsveiligheid beoordelen en leren de omgeving veilig te maken; de inhoud loslaten, want in de hitte van emoties kun je niet over inhoud praten; oorzaken…

Lees meer...

Signalen eetstoornis

…e tijden; Voedsel indelen in ‘goed en slecht’ en het tellen van calorieën. Mensen met een eetstoornis herkennen zich ook vaak in de onderstaande signalen: Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld; Negatieve lichaamsbeleving; Faalangst en perfectionisme; Hoge eisen aan zichzelf en de omgeving; Moeite met het uiten van gevoelens/emoties….

Lees meer...

Signalen eetstoornis

…e tijden; Voedsel indelen in ‘goed en slecht’ en het tellen van calorieën. Mensen met een eetstoornis herkennen zich ook vaak in de onderstaande signalen: Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld; Negatieve lichaamsbeleving; Faalangst en perfectionisme; Hoge eisen aan zichzelf en de omgeving; Moeite met het uiten van gevoelens/emoties….

Lees meer...

Signalen eetstoornis

…tafel, vaste tijden; Voedsel indelen in ‘goed en slecht’ en het tellen van calorieën. Mensen met een eetstoornis herkennen zich ook vaak in de onderstaande signalen: Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld; Negatieve lichaamsbeleving; Faalangst en perfectionisme; Hoge eisen aan zichzelf en de omgeving; Moeite met het uiten van gevoelens/emoties….

Lees meer...