Wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie

…ewerkers ruimte krijgen wetenschappelijk onderzoek te doen. Wetenschappelijk onderzoek leidt tot een verhoging van kennis, het geeft aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe methodologieën en kan leiden tot het oplossen van complexe problemen. De kwaliteit van zorg krijgt een impuls en het is leuk! Wetenschappelijk onderzoek biedt medewerkers mooie kansen en perspectief in hun loopbaan. In het symposium ‘Wetenschappelijk onderzoek in de…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…zaken als huiselijk geweld verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek en hebt daarin een eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar. Je stelt behandelplannen op. Naast de behandeltaken heb je een kleinere taak als eindeverantwoordelijke voor het psychologisch onderzoek…

Lees meer...

Psychiatrische zorg thuis verpleegkundige ouderenpsychiatrie (32-36 uur)

…j Emergis op kantoor plaats als thuis. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je begeleidt ambulant cliënten en hun cliëntsysteem in de thuissituatie, waarbij sprake is van een complexe psychiatrische problematiek. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het realiseren van behandelplannen in samenwerking met de cliënt en de behandelaar. In overleg met de behandelaar stel je de behandeldoelen…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige verslavingszorg ambulant (32-36 uur)

…te zorg: specialistische verslavingszorg en sociale verslavingszorg zijn hierin verenigd. Een methadonpost en deeltijdbehandeling zijn verbonden aan elk RVT. Jouw werkzaamheden Je biedt directe hulpverlening aan cliënten met complexe verslavingsproblematiek veelal in combinatie met maatschappelijk en/of psychiatrische problematiek. Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je maakt deel uit van een team bestaande uit…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…ie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie is het een afdeling waarin 25 complexe EPA-cliënten worden gecentreerd. Op basis van nieuwe profielen worden deze cliënten individueel uitgeplaatst. Dit gaat enige tijd in beslag nemen. Zodra dit gereed is, ontstaat een crisisafdeling voor cliënten die…

Lees meer...

Psychiater ASS

…durig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning door hun psychiatrische ziekte. Vanuit het zorgprogramma autisme spectrum stoornissen biedt de afdeling korte en langdurende intensieve behandeling. De behandeling richt zich op complexe problematiek binnen het autisme spectrum. We werken samen met de cliënt met als basis gelijkwaardigheid en respect. Daarnaast werken we nauw samen met familie en het function/flexible assertive community treatment…

Lees meer...

Voor wie?

…odanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische stoornis heeft of heeft gehad; – in een complexe sociale situatie zit, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen, financiën, relatie; – een moeizaam of gecompliceerd verlopen eerdere zwangerschap of bevalling hebt gehad; – pas bevallen bent en psychische…

Lees meer...

Psychiater IHT

…an Zeeland zijn in opbouw. Voor het team in de Oosterschelderegio zijn we op zoek naar een psychiater. Een psychiater met ideeën en ambitie. Met ervaring in de ambulante zorg, met acute ernstige psychiatrische stoornissen en complexe, niet planbare zorg. En met een zorgvisie die past bij die van Emergis: een cliënt krijgt behandeling die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en draagt bij aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende…

Lees meer...

Behandeling bij meerdere zorgaanbieders tegelijk

Behandeling bij meerdere zorgaanbieders tegelijk Cliënten die een beroep doen op de specialistische ggz van Emergis hebben doorgaans complexe zorgvragen, vaak in combinatie met problemen op diverse levensdomeinen. Het uitgangspunt is dan ook om de zorg zoveel mogelijk geïntegreerd en op maat aan te bieden, gericht op het herstel van de cliënt. Cliënten moeten die modules kunnen volgen die voor hen van belang zijn. Dat betekent dat zij, indien…

Lees meer...

Verwijzing en aanmelding

…rts kan veel psychische klachten behandelen. De huisarts kijkt daarbij naar de ernst en complexiteit van de problematiek en de impact op het dagelijks functioneren van de patiënt. Is er sprake van matige tot zeer ernstige en complexe problematiek en spelen biologische, psychologische en/of sociale factoren daarbij een rol? En vermoedt de huisarts dat er sprake is van een DSM-psychiatrische stoornis? Dan verwijst de huisarts zijn patiënt naar de…

Lees meer...

Behandeling in de spec. ggz

Behandeling in de specialistische ggz De specialistische ggz biedt behandeling voor matige tot ernstige en complexe psychiatrische problematiek. We beschrijven uit welke fasen en stappen een reguliere behandeling in de specialistische ggz doorgaans bestaat. De stappen vinden na elkaar maar soms ook (deels) gelijktijdig plaats. Sommige behandelingen kennen een ander verloop dan hier beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor behandelingen die…

Lees meer...

Behandeling in de basis ggz

…Behandeling in de basis ggz De basis ggz biedt diagnostiek en kortdurende ambulante behandeling voor mensen met matige niet-complexe psychische klachten of stabiele chronische problematiek. Binnen Emergis wordt de basis ggz uitgevoerd door Indigo. Dit hoofdstuk beschrijft uit welke fasen een behandeling bij Indigo voor volwassenen bestaat. De behandeling voor kinderen en jeugdigen kan op onderdelen hiervan afwijken….

Lees meer...

Voor wie we er zijn

Voor wie we er zijn Emergis richt zich op kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen: Mensen met matige tot ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen Mensen met verslavingsproblemen Mensen die dakloos zijn Mensen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van huiselijk of eergerelateerd geweld Mensen die door verslaving of psychiatrische problematiek een delict hebben gepleegd Mensen die (grote) kans hebben om in deze situaties terecht…

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

Een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek….

Lees meer...

GZ-psycholoog i.o. klinisch psycholoog (2016.079)

…elijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De klinisch psycholoog wordt opgeleid tot deskundige in de geestelijke gezondheidszorg. U raakt gespecialiseerd in het diagnosticeren en behandelen van mensen met complexe psychische en/of psychosomatische problematiek. U bent als klinisch psycholoog in staat tot het zelfstandig opzetten, uitvoeren en evalueren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en legt daarbij de verbinding…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek….

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke…

Lees meer...

Opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

…ing voor hun problemen, zodat ze de regie over hun eigen leven weer terug krijgen. De opleiding sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) helpt je om de functie van sociaal psychiatrisch verpleegkundige binnen het huidige, complexe werkveld goed te vervullen. De functie richt zich op behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten vanaf 18 jaar en ouder. Dit zowel ambulant als klinisch vanuit diverse locaties in de…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…telijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig…

Lees meer...

Verpleegkundige kwalificatieniveau 4 (2016.052)

…nsen in Zeeland. Uw werkomgeving Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen, al dan niet als gevolg van het ouder worden. Met onze specialistische zorg zetten wij ons in voor de meest kwetsbare ouderen met complexe psychiatrische problematiek. Het is onze ambitie hen te ondersteunen en behandelen. Om de impact van de problematiek op hun dagelijks leven te minimaliseren. Om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid zo veel…

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

…onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De sector wonen richt zich op herstel en begeleiding van cliënten met langdurige en complexe problematiek. Er wordt gewerkt vanuit de rehabilitatievisie. De beschermende woonvorm Goes-West, in de Abel Tasmanstraat, is onderdeel van de Oosterschelderegio, zorgonderdeel wonen. Op korte termijn verhuizen we…

Lees meer...

Systeemtherapeut (2016.028)

…rogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen. Het systeem wordt hier nauw bij betrokken. Als leidende therapeutische kaders hanteren we biologische psychiatrie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Het doel…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

Een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Dat is de opdracht die Emergis zichzelf geeft. Gedreven door onze visie op zorg en aangemoedigd door complexe veranderingen in onze omgeving willen wij uiteindelijk het volgende bereiken: inwoners van Zeeland doen graag een beroep op Emergis vanwege onze goede ambulante behandeling, zorg en begeleiding voor mensen met matig tot (zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek….

Lees meer...

GZ-psycholoog (2015.146)

…orgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan en tussen deze verschillende onderdelen is er een nauwe samenwerking. Samen behandelen en begeleiden we volwassenen met een ernstige en complexe psychiatrische aandoeningen en hun systeem. Als leidende therapeutische kaders hanteren we biologische psychiatrie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie en systeemtherapie. Het doel is om de cliënten en hun…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.143)

…Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Specialistische behandeling eetstoornissen richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten tussen de 16 en 65 jaar, ambulant,dag klinisch en klinisch. De afdeling eetstoornissen maakt onderdeel uit van de hoofdafdeling specialistische behandeling en werkt…

Lees meer...

(GZ-)psycholoog (2015.134)

…an een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Het zorgprogramma traumagerelateerde problematiek en cluster B persoonlijkheidsstoornissen biedt zorg en behandeling aan mensen die in hun leven complexe trauma’s hebben meegemaakt en/of ernstige beperkingen ervaren door hun persoonlijkheidsproblemen met nadruk op het B-cluster in termen van DSM-IV. De behandeling kan plaatsvinden in de kliniek, een dagklinische en…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…e ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Specialistische behandeling richt zich op de behandeling van complexe psychiatrische problematiek van cliënten/patiënten tussen de 18 en 65 jaar, ambulant en klinisch. De afdeling opname 51-52 en de crisisdienst maken onder andere deel uit van het zorgprogramma Centrale Aanmelding…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…g in de ouderenpsychiatrie Op de afdelingen ouderenpsychiatrie werken we met een enthousiast team van ca. 120 medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Samen behandelen en begeleiden zij cliënten van 65 jaar en ouder met een complexe combinatie van lichamelijke, psychologische en sociale problematiek. We bieden verschillende vormen van zorg, van intensieve begeleiding thuis tot klinische behandeling en begeleid wonen in een verzorgingshuis. Uw…

Lees meer...

Behandeling

…elen. Die onderdelen noemen we modules. Jij en je ouders/verzorgers volgen in ieder geval de module psycho-educatie. Je krijgt dan informatie over de klachten die je hebt en die horen bij een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daarnaast kiezen we samen met jou en je ouders/verzorgers nog één of meer modules die het beste bij jou passen. Hieronder leggen we uit welke modules er zijn. In de folder kun je lezen wat elke module inhoudt…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Traumabehandeling is bedoeld voor kinderen en jongeren die problemen hebben gekregen na een erge gebeurtenis. We noemen die problemen ook wel een PTSS: een posttraumatische stress-stoornis. Je hebt last van bijvoorbeeld: angsten; herbelevingen; vermijdingsgedrag; schuldgevoelens; gedragsproblemen; emotionele problemen; slaapproblemen. Voorbeeld Anke is 14 jaar. Zij is misbruikt door haar stiefvader. Ze heeft last van angsten,…

Lees meer...

Raad van toezicht: ‘Financiële gevolgen vertrek Leen van Leersum pijnlijk maar onvermijdelijk’

…bestuurlijke rol kon blijven vervullen. Hiervoor was immers voldoende draagvlak binnen de organisatie, aldus Berenschot. Vervolgens is een interim bestuurder aangetrokken om de raad van bestuur te versterken. Inmiddels is de werving van een nieuwe bestuurder in gang gezet. Naar verwachting zal hij of zij in het najaar van 2014 aantreden. Hij of zij zal samen met Rick Mentjox de raad van bestuur vormen die past bij de complexe uitdagingen waar…

Lees meer...

Emergis sluit vijftien bedden ouderenpsychiatrie

…chiatrie zijn vandaag, 22 januari, geïnformeerd over de gevolgen van de gedeeltelijke sluiting. Gevolgen voor de afdelingen Emergis ouderenpsychiatrie streeft ernaar een expertise- en behandelcentrum te zijn voor ouderen met complexe psychiatrische problematiek. Na de gedeeltelijke sluiting hebben de afdelingen ouderenpsychiatrie in Kloetinge nog 47 bedden. De verwachting is dat ze daarmee kunnen blijven voldoen aan de vraag naar klinische…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…59 voorbeeld verwijsbrief Walcheren Voor de Oosterschelderegio Ambulant regioteam Oosterschelderegio Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge telefoon 0113 26 77 80 fax 0113 21 86 35 voorbeeld verwijsbrief Oosterschelderegio Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en…

Lees meer...

Vroeger en verder: cursus voor vrouwen met PTSS-klachten

…en overeen met de onderzoeksresultaten. PTSS Vrouwen met PTTS na langdurig misbruik of mishandeling hebben vaak last van bijvoorbeeld nachtmerries, prikkelbaarheid, herbelevingen, negatief zelfbeeld en afgevlakte gevoelens. Over de cursus Emergis en Rgc bieden de cursus Vroeger en verder aan in Terneuzen, Goes en Middelburg. Het doel is dat deelnemers meer controle krijgen over de klachten die horen bij een complexe PTSS. Belangstellenden kunnen…

Lees meer...

Voor wie is ouderenpsychiatrie geschikt?

…jn dan 65 jaar kunnen in aanmerking komen voor behandeling bij ouderenpsychiatrie. Grofweg gaat het dan om mensen van 65 jaar of jonger: met bijkomende lichamelijke aandoeningen; die voor bijkomende lichamelijke aandoeningen complexe medicatie gebruiken; die problemen hebben door zogeheten derde- of vierde levensfaseproblematiek zoals pensionering, verlies van naasten, lichamelijke ziekten; met psychiatrische problematiek plus dementie of een…

Lees meer...

Websites voor complexe posttraumatische stressstoornis

…Interessante links www.gezondheidsplein.nl www.psychischegezondheid.nl/ptss

Lees meer...

PTSS bij kinderen en jongeren: hoe te behandelen?

Traumabehandeling kinderen en jongeren Het doel van traumabehandeling is dat kinderen en jongeren met een post-traumatische stress-stoornis (PTSS) hulp krijgen waardoor hun klachten verminderen of verdwijnen: Je leert de erge gebeurtenis een plaats te geven. Je leert weer een normaal leven te leiden zonder dat je steeds bang bent dat jou iets overkomt. Je leert terug te denken aan de gebeurtenissen zonder last te krijgen heftige emoties of…

Lees meer...

Behandeling complexe PTSS

Behandeling complexe PTSS De behandeling van mensen met een complexe PTSS is intensief en langdurend. Nog meer dan bij de behandeling van PTSS is het noodzakelijk om de fase gerichte behandeling te respecteren: fase I: stabilisatie; fase II: verwerken van het verleden; fase III: rehabilitatie en re-integratie in de maatschappij. Het doel van fase I is het hebben van een stabieler leven en het uitbouwen van een sociaal netwerk dat begrip en…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis? Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten…

Lees meer...

Complexe posttraumatische stressstoornis

Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd

Lees meer...

Behandeling PTSS

Behandeling PTSS De behandeling van PTSS is een specialistische deskundigheid.De meeste mensen worden ambulant behandeld. Dat betekent dat u alleen voor een training of een gesprek naar Emergis komt. Dat kan één keer per week zijn, maar ook één keer per maand. Soms zijn de gesprekken bij u thuis. In de eerste fase wordt psycho-educatie gegeven zodat de betrokkene kan begrijpen waarom hij nog altijd in een hyper alerte toestand verkeerd en…

Lees meer...

Wat is een posttraumatische stressstoornis (PTSS)?

…zweet wakker of schreeuwen in hun slaap waardoor hun partner wakker wordt. Ze vertonen terugtrekgedrag, zijn prikkelbaar en vergeetachtig. De gewone dingen in het leven lijken niet meer belangrijk; men krijgt last van schuldgevoelens; werken kost zeer veel moeite en is moeilijk vol te houden. Deze mensen raken uitgeput door slaapgebrek en overmatige angst. In augustus 2014 heeft de NPO een mooie reportage gemaakt over PTSS. Een oud-politieagent…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist bij Emergis

…nimaal vier jaar werkervaring hebben opgedaan in de ggz, kunnen solliciteren. U dient te beschikken over doorzettingsvermogen, visie op zorg, ondernemingsgeest, en ambitie voor het verlenen van passende zorg aan cliënten met complexe hulpvragen. U heeft goede schriftelijke vaardigheden en affiniteit met onderzoek en kwaliteit. Dit alles uit zich in bovengemiddeld functioneren op de laatste werkplek. Het betreft een functie voor 36 uur per week,…

Lees meer...

Verwijzers | Aanbod Emergis: basis, specialistisch, generalistisch

…Indigo levert basiszorg en generalistische behandeling voor lichte tot matige klachten. Voor complexe problematiek biedt Emergis specialistische zorgprogramma’s….

Lees meer...

Sitemap

…f doen? Wat kan uw omgeving doen? Ik heb een vraag Aanmelden Trauma Acute stressstoornis Wat is het? Behandeling Posttraumatische stresstoornis Wat is het? Behandeling Behandeling ouderen Behandeling kinderen Links Aanmelden Complexe posttraumatische stressstoornis Wat is het? Behandeling Behandeling ouderen Links Aanmelden Voor, tijdens en na de zwangerschap Wat is het? Voor wie? De behandeling Het behandelteam Wat zijn de kosten? Meer…

Lees meer...