GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…16 jaar, die in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen met justitie. Samen met de collega’s van maatschappelijk justitiële dienstverlening wordt ingezet op hulp en ondersteuning bij zaken als huiselijk geweld verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek en hebt daarin…

Lees meer...

Ernstig incident beschermd wonen in Oostburg

Zaterdag 5 augustus heeft rond 19.00 uur een ernstig incident plaats gevonden in de beschermende woonvorm van Emergis in Oostburg. Een bewoner heeft een andere bewoner zwaar verwond. Slachtoffer was nog aanspreekbaar maar is met ernstig letsel naar het nabij gelegen algemeen ziekenhuis vervoerd. Dader is door de politie in verzekerde bewaring genomen. Bewoners, medewerkers en familie zijn vanzelfsprekend erg geschrokken en zijn goed opgevangen….

Lees meer...

Veilig incidenten melden voor cliënten

…n voor cliënten Voornaam Achternaam Anoniem Ik meld liever anoniem Locatie* Bijvoorbeeld centrale voorziening in Kloetinge, sociaal pension in Oostburg etc Afdeling* Bijvoorbeeld kliniek verslavingszorg, medium care II, HAT, beschermd wonen Koestraat etc. Ruimte* Bijvoorbeeld woonkamer, slaapkamer, tuin etc Datum incident* Tijdstip incident* : UU MM Omschrijving incident* Vat zo kort mogelijk samen wat er is gebeurd. Aanleiding van het incident*…

Lees meer...

Bruggen slaan in het sociaal domein

…Oeps! We konden je formulier niet vinden….

Lees meer...

Toegang beschermd wonen

Toegang tot beschermd wonen Om te kunnen verblijven in een beschermende woonvorm, is een WMO beschikking beschermd wonen nodig. Deze krijgt u van de gemeente. Emergis is een bevoegde zorgaanbieder die namens de Zeeuwse gemeenten de beschikking beschermd wonen mag afgeven. Er vindt een toegangsonderzoek plaats waarin samen met u en eventueel familie of naasten wordt gekeken of beschermd wonen voor u passende zorg is. Het onderzoek bestaat uit…

Lees meer...

Voor wie?

…icatie gebruikt; – zwanger bent of dat wilt worden en in het verleden behandeld bent voor psychische klachten; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische stoornis heeft of heeft gehad; – in een complexe sociale situatie zit, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen, financiën,…

Lees meer...

Ik wil wonen met begeleiding

Lees meer...

Wonen met begeleiding in Hulst

…Kinderpostzegels heeft de Maatschappelijke opvang Zeeland een bedrag van 50.000 euro geschonken. Dit bedrag is gebruikt om in Zeeuws-Vlaanderen drie bestaande woningen te vernieuwen en twee groepswoningen te verbouwen naar twee individuele woningen (een ervan is een kantoor)….

Lees meer...

Feestelijke opening beschermd wonen in Heemskerkstraat Goes

Begin deze zomer was het zo ver. Na jaren van plannen maken, bouwen en inrichten is de nieuwbouw aan de Heemskerkstraat in Goes af. Bewoners van deze beschermende woonvorm hebben inmiddels de sleutels en zijn gewend aan hun nieuwe thuis. Vandaag, woensdag 14 december was de feestelijke opening!

Lees meer...

Begrippen

…ënt. Begeleidingsplan: het individuele plan dat in overleg met de cliënt is opgesteld en dat beschrijft welke begeleiding de cliënt ontvangt naar aanleiding van zijn hulpvraag op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, wonen en opvang. Behandelaar: de zorgverlener die een deel van het behandelplan van een individuele cliënt uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is vanuit zijn professionele autonomie. Behandeling: alle activiteiten in het…

Lees meer...

Behandeling in de spec. ggz

…sche ggz doorgaans bestaat. De stappen vinden na elkaar maar soms ook (deels) gelijktijdig plaats. Sommige behandelingen kennen een ander verloop dan hier beschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor behandelingen die starten vanuit een crisisopname of (dwang)maatregel en voor behandeling van kinderen, jeugdigen en cliënten die niet in Zeeland wonen….

Lees meer...

Wat we doen

…tijdbehandeling, FACT, 24/7 crisiszorg, (acute) intensieve behandeling thuis of in een kliniek, en langerdurende klinische behandeling Forensische zorg en verslavingsreclassering: ambulante en klinische behandeling Beschermd wonen en wonen met begeleiding Arbeidsmatige dagbesteding, arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie Maatschappelijke opvang en veilige opvang met begeleiding Binnen de specialistische ggz onderscheidt Emergis deze…

Lees meer...

Terneuzen

Beschermd wonen Roerstraat 4 4535 GM Terneuzen telefoon 0113 26 77 60…

Lees meer...

Feestelijke opening beschermd wonen in Terneuzen

…en. Met trots nodigen we u uit voor een feestelijke opening op donderdag 1 december 2016 vanaf 16.00 uur! Graag laten we u zien hoe het enthousiaste team van medewerkers een intensieve combinatie van begeleiding, training en wonen biedt. U kunt kennis maken met enkele bewoners en u krijgt een rondleiding door het pand. Laat u voor 21 november weten of u aanwezig bent door uzelf hier in te schrijven? Wij zorgen voor een hapje en een drankje….

Lees meer...

Kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland

…Aanmelden kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland Je kunt je hier aanmelden voor de kwartiermakers beschermd wonen in Zeeland. Op donderdag 29 september vindt de startbijeenkomst plaats. Oeps! We konden je formulier niet vinden.  …

Lees meer...

verpleegkundige/begeleider (2016.061)

…en leefomgeving te zijn waarin aandacht is voor het herstelproces. De behandeling en begeleiding is gericht op het bevorderen van de persoonlijke mogelijkheden en vaardigheden met een zo’n groot mogelijke zelfstandigheid, en wonen buiten de kliniek beoogd wordt. Om hier goed op aan te sluiten hanteren we een werkwijze die een extramurale situatie nabootst. Als persoonlijk begeleider onderzoek je samen met de cliënt wat nodig is om de…

Lees meer...

Teamcoach BW Goes (2016.043)

…en te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving De beschermende woonvorm Goes is onderdeel van de sector wonen en biedt een veilige, maatschappelijke woonomgeving voor cliënten vanaf 18 jaar met een psychiatrisch ziektebeeld en beperkingen ervaren op het gebied van sociaal en/of beroepsmatig functioneren. Samen met de…

Lees meer...

Woonbegeleider niveau 4 (2016.020)

…en psychiatrische problematiek. Cliënten zijn hierdoor voor lange tijd zorgafhankelijk. De beschermende woonvorm bestaat uit een aantal woningen op verschillende locaties in Goes waar cliënten individueel en in groepsverband wonen. Binnen de beschermende woonvorm Goes-West hebben wij een vacature voor een collega. Vanwege de samenstelling van het team, gaat de voorkeur uit naar een mannelijke collega. Uw functie Het begeleiden van cliënten met…

Lees meer...

Ervaringswerker

…ding te leveren, die cliënten ondersteunt in hun herstelproces. De hulp- en ondersteuningsvragen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Verslavingszorg bevordert dat cliënten zoveel mogelijk maatschappelijk geïntegreerd wonen en leven. In het behandelaanbod willen we herstelondersteuning . Kerntaak van de functie is het versterken van de positie van de cliënt binnen de zorg, zodat de regie meer bij de cliënt komt te liggen. Voor de…

Lees meer...

Verpleegkundige

…nlijkheidsstoornissen en vier bedden voor de Bed Op Recept (BOR) regeling. Op huis 152 en huis 153 zijn maximaal 20 bedden beschikbaar voor behandeling binnen het zorgprogramma angst en stemmingstoornissen. In de drie huizen wonen en verblijven de cliënten, in het naastgelegen gebouw van dagbehandeling vinden de behandelingen en groepen plaats. Uw functie U bent voornamelijk werkzaam binnen het zorgprogramma angst en stemming. U biedt…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

De bij de geestelijke gezondheidszorg betrokken organisaties in Zeeland, Emergis, ZorgSaam, Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en Zeeuwse Gronden/Wonen & Psychiatrie zijn in overleg met zorgverzekeraar CZ bezig met veranderingen in hun zorgaanbod aan patiënten. Het doel daarvan is om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare geestelijke gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen aan patiënten in Zeeland. Het gaat hierbij om…

Lees meer...

Het Witte Huis houdt open huis

Veel mensen kennen Het Witte Huis in Vlissingen. Maar weet u ook hoe het van binnen eruitziet? Wat er is opgeknapt? Weet u wie er wonen en werken? Wat er gedaan wordt? En waarom? Het team en de cliënten nodigen u van harte uit een kijkje te komen nemen in Het Witte huis. U bent welkom op woensdag 10 juni 2015 van 15.00 uur tot 17.30 uur. Op de planning staat een fototentoonstelling, rondleiding, hapjes & drankjes, live muziek en…

Lees meer...

Specialist ouderengeneeskunde (2015.061)

…ënten van 65 jaar en ouder met een complexe combinatie van lichamelijke, psychologische en sociale problematiek. We bieden verschillende vormen van zorg, van intensieve begeleiding thuis tot klinische behandeling en begeleid wonen in een verzorgingshuis. Uw functie Onze cliënten vragen behandelaars die deskundig zijn in wat vaak voorkomt bij ouderen: meerdere aandoeningen tegelijk die elkaar én het ontstaan en verloop van psychiatrische…

Lees meer...

Oostburg, wonen met begeleiding

…Mars 22 4501 HE Oostburg telefoon 0117 45 11 45 spoostburg@emergis.nl…

Lees meer...

Middelburg, wonen met begeleiding

…Braakmanstraat 33 4335 NA Middelburg telefoon 0118 44 22 56 spmiddelburg@emergis.nl…

Lees meer...

Hulst, wonen met begeleiding

…Steenpit 19 4561 CT Hulst telefoon 0114 37 14 65 sphulst@emergis.nl…

Lees meer...

Goes, wonen met begeleiding

…De Graaffstraat 145A 4461 WT Goes telefoon 0113 22 82 34 spgoes@emergis.nl…

Lees meer...

Hoe verloopt het gesprek met de gemeente?

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar in gesprek gaan. Een aantal cliëntenorganisaties is benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek. Daarom start op 2 april de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten:…

Lees meer...

Nieuwbouw voor cliënten Emergis

Woningcorporatie RWS partner in wonen en Emergis tekenen op donderdag 16 april een samenwerkingsovereenkomst over de huisvesting van achttien cliënten. De cliënten wonen op dit moment in beschermende woonvormen aan de Jan van Brakelstraat en de Abel Tasmanstraat in Goes. Deze woningen worden ten gevolge van het Masterplan Goes-West geherstructureerd. Elf cliënten krijgen woonruimte aangeboden in het nog te bouwen appartementencomplex aan de…

Lees meer...

Wonen

Wonen Emergis heeft in Vlissingen een beschermende woonvorm (BW) voor mensen met een dubbele diagnose. In de BW is plaats voor vijftien bewoners. Er zijn vijf individuele appartementen en er zijn negen plaatsen voor groepswonen. Voor het groepswonen hebben we vier huizen: drie huizen voor twee mensen en één huis voor drie personen. Onderdelen van de begeleiding kunnen zijn: behouden of zoeken naar zinvolle dagbesteding of activiteiten; oog voor…

Lees meer...

Woongoed Middelburg en sociaal pension werken samen

…ciaal pension is een blok van acht woningen aan de Braakmanstraat. Eén woning wordt gehuurd door Emergis en wordt gebruikt voor de begeleiding. Een aantal van de oude bewoners van de Braakmanstraat is in het bouwblok blijven wonen. Zij wonen nu tussen de bewoners van het sociaal pension. De contacten tussen de bewoners onderling zijn goed. In de omliggende straten wonen nog vijf bewoners van het sociaal pension op loopafstand van de…

Lees meer...

Goes, Jasmijnstraat

Beschermd wonen Jasmijnstraat 23 4461 NN Goes telefoon: 0113 25 04 35  …

Lees meer...

Behandeling

…og een keer een psychose krijgt. Ook krijg je meer inzicht in wat er met je gebeurd is en hoe je dat kunt accepteren en verwerken. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet….

Lees meer...

Vacatures voor psychiaters

…en eenmalige vestigingspremie van maximaal € 20.000 Maandelijks een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 10% van je bruto maandsalaris over de gewerkte uren Een dag per week op onze kosten werken aan wetenschappelijk onderzoek Wonen en werken in Zeeland De meeste zonuren van Nederland, uitstekende restaurants, uitgebreide faciliteiten voor sport, recreatie, kunst en cultuur, ruime en betaalbare huizen, goede scholen, Zeeland heeft het. Om nog maar…

Lees meer...

Werkplekleren

…te bevorderen, bevorderen we het welzijn van de ouderen en voorkomen we het gebruik van zwaardere zorgproducten. Zo kunnen ouderen met psychiatrische problematiek zo lang mogelijk in de zorginstelling of thuis kunnen blijven wonen. Door deskundigheid van medewerkers in de sector V&V te bevorderen, willen we voorkomen dat zij overvraagd worden en daardoor psychosociale klachten ontwikkelen. Meer info? Neem contact op met Emergis…

Lees meer...

Behandeling

…deling De meeste kinderen met een trauma krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Modules Traumabehandeling kan bestaan uit één of meer onderdelen. Die onderdelen noemen we modules. Jij en je…

Lees meer...

Behandeling

…ing De meeste kinderen met dwangklachten krijgen individuele behandeling. Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. Samen met de behandelaar bekijk je welke dwangklachten je hebt en hoe we deze stap voor stap kunnen gaan afbouwen. Als…

Lees meer...

Behandeling

…ng kunt verbeteren, hoe je negatieve gedachten ontdekt en omzet naar positieve gedachten. Je gaat actief aan de slag. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt…

Lees meer...

Behandeling

…het nodig is of als je dat graag wilt, worden ouders en school ook betrokken in het stappenplan. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagklinisch duren in principe nooit langer dan een zes maanden. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je elke week of om de twee weken naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt…

Lees meer...

Behandeling

…ijke, lastige of enge dingen kunt aanpakken. Hoe je goed kunt omgaan met leeftijdsgenoten en hoe je naar elkaar luistert. Na elke drie maanden kijken we hoe het met je gaat en of de behandeling kan stoppen. Deeltijd en dagbehandeling duren in principe nooit langer dan een jaar. Individuele behandeling Individuele behandeling betekent dat je af en toe naar Ithaka komt. Voor een gesprek of medicatiecontroles. Je blijft gewoon thuis wonen en kunt…

Lees meer...

Behandeling

…je klachten erg hardnekkig zijn of omdat de behandeling zonder medicijnen onvoldoende resultaat geeft. Als je meer wilt weten over jouw medicijnen dan is dit een handige site. Bij ambulante behandeling blijf je gewoon thuis wonen en kun je gewoon de dingen doen die je altijd doet. Naar je eigen school gaan, naar sport, enzovoort. KIT Ambulante behandeling kan ook betekenen dat we bij jou thuis komen. Je krijgt dan KIT. KIT betekent Kinder- en…

Lees meer...

Gratis symposium verpleegkunde | Emergis

…), daarna directeur van een ouderenzorginstelling. De laatste 16 jaar van zijn carrière directeur van SVRZ, Zorgt in Zeeland. Een organisatie voor verpleeghuiszorg in ZorgThuis en koploper in de ontwikkeling van kleinschalig wonen. Intensief betrokken bij de ontwikkeling van ketenzorg in Zeeland. De ontwikkeling van het verpleegkundig beroep ligt hem na aan het hart. Wim Houtjes Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg;…

Lees meer...

Hulst

Beschermd wonen Sint Marthaplein 26 4561 EW Hulst telefoon 0114 38 29 00 telefax 0114 38 29 01…

Lees meer...

Cliënten BW Hulst stapje verder

…en week zijn de bewoners van de beschermende woonvorm aan de Steenpit verhuisd naar het woon-zorgcomplex aan het Sint Marthaplein in Hulst. Met deze verhuizing zijn de cliënten meteen gewisseld van zorgproduct: van beschermd wonen naar volledig pakket thuis. De beschermende woonvorm aan de Steenpit in Hulst is vanaf nu gesloten. In de beschermende woonvorm woonden tot voor kort zeventien volwassen cliënten. Alle bewoners verhuizen naar het nieuw…

Lees meer...

Wonen en werken in Zeeland

…heidsdiensten. Baanbemiddeling partner De Zeeuwse economie is sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede relaties met hen en bemiddelt graag om ook voor je partner een passende werkkring in de regio te vinden. Wonen in Zeeland De provincie Zeeland is weids en van ongekende schoonheid; waar je prettig kunt wonen, met goede scholen, culturele evenementen, zonder files en volop mogelijkheden voor watersport en andere recreatie. Mocht…

Lees meer...

FACT-team Schouwen-Duiveland/Tholen gecertificeerd!

….” Het behandelmodel FACT De cliënten die door het FACT-team worden behandeld en begeleid hebben vaak ernstige psychiatrische problematiek. Dit uit zich ook vaak in beperkingen op het gebied van maatschappelijk functioneren, wonen en werken. De FACT-teams ondersteunen hen praktisch, bieden behandeling en ondersteunen hen in hun eigen herstelproces. Een belangrijke werkzame factor bij deze aanpak is de outreachende zorg. Leden van het FACT-team…

Lees meer...

Emergis genomineerd voor Gastvrijheidszorg Award 2014

…e; Dimence, locatie Rielerenk, Deventer; VVGNet (GGNet, Warnsveld); ’t Warant (GGZ Oost-Brabant), Helmond; De Wieken (GGNet), Groenlo. Andere categorieën zijn de ziekenhuizen, verzorg- en verpleeghuizen en kleinschalig wonen. De prestigieuze prijs wordt uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn. Jaccobine Geel, voorzitter GGZ Nederland reikt de sterrengidsen uit. Camille Verhagen, waarnemend hoofd facilitaire dienst, reageert…

Lees meer...

Groepsreis naar de abdij van Zundert

…  Van 16 t/m 18 juni brengt de dienst geestelijke verzorging van Emergis een bezoek aan de abdij in Zundert. De abdij staat op een sobere maar mooie plek in de bossen. Er wonen twintig Trappisten die een trappistenbier brouwen in hun eigen brouwerij. Bent u cliënt van Emergis en heeft u belangstelling voor deze groepsreis? Dan kunt u zich voor meer informatie aanmelden via dgv@emergis.nl. In totaal kunnen er tien mensen mee….

Lees meer...

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij

Wat Emergis biedt: Wonen, werken en maatschappij Sommige mensen hebben chronisch te maken met psychiatrische problemen of verslaving. Met die beperking willen en kunnen zij een zo gewoon mogelijk leven hebben en deelnemen aan de maatschappij. Emergis juicht dat toe. Daarom bieden we hen enerzijds behandeling en anderzijds zorg en begeleiding bij alledaagse zaken. Samen met de cliënt, zijn sociaal netwerk en maatschappelijke partners zoeken we…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…0113 26 77 80 fax 0113 21 86 35 voorbeeld verwijsbrief Oosterschelderegio Voor complexe psychiatrische problematiek en verslaving biedt Emergis acute zorg, diagnostiek, specialistische behandeling en begeleiding bij herstel, wonen en werken. Emergis heeft zorgprogramma’s voor: adhd; angst- en stemmingsstoornissen; autisme en autismespectrumstoornissen; cognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; seksuele stoornissen;…

Lees meer...