Risico's en gevolgen bij alcohol

Risico’s van alcohol Het drinken van alcohol heeft risico’s, zowel op korte als op lange termijn. Onder invloed van alcohol: bent u minder alert; kunt u situaties minder goed beoordelen; wordt uw reactie- en coördinatievermogen minder; raakt u uw remmingen kwijt. Gevolgen van alcohol Dit kan ernstige gevolgen hebben bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk (verkeerde beslissingen, financiële problemen) of in uw sociale contacten…

Lees meer...

Doet u mee met IkPas?

Ook dit jaar sluit de Zeeuwse Jeugd en Alcoholcampagne ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’ zich weer aan bij de landelijke IkPas-actie. Iedereen kan meedoen door 30 dagen geen alcohol te drinken. Oud-wereldkampioen Nelli Cooman geeft het goede voorbeeld en drinkt vanaf 1 maart 2016 een maand geen alcohol. Waarom meedoen? Nederlanders zijn steeds meer gewend geraakt om bij meer gelegenheden, dus vaker in de week te drinken. Uit onderzoek blijkt dat 35%…

Lees meer...

Alles over alcohol en drugs

…Alles over alcohol en drugs Op Drugsinfo.nl vindt u heel veel informatie over alcohol, verschillende soorten drugs, de werking ervan en wat de wetgeving er over zegt. Drugsinfo.nl is een initiatief van het Trimbos-instituut. Voor huisartsen en andere verwijzers staat op pohverslaving.nl veel interessante en relevante informatie….

Lees meer...

Minderen of stoppen met drinken

Wat is beter? Minderen of stoppen met drinken? U kiest voor uzelf of u wilt minderen, of wilt stoppen met alcohol drinken. Voor een goede kans van slagen is het belangrijk een duidelijke keuze te maken. Minderen met drinken U maakt de keuze voor minder alcohol drinken als: u zelf of de mensen in uw omgeving last hebben van uw alcoholgebruik; u meer drinkt dan goed voor u is (meer als één à twee glazen per dag). Stoppen met drinken Het is…

Lees meer...

Wat is een alcoholverslaving?

Alcohol drinken uit gewoonte In Nederland drinkt 80% van de mensen regelmatig alcohol. Het hoort bij onze cultuur en bij ons sociale leven. Het geeft veel mensen een prettig gevoel en zorgt voor gezelligheid en ontspanning: op feestjes, op de sportclub, of met collega’s na het werk, wanneer u met vrienden uitgaat, of wanneer u thuis gezelschap heeft. Ontspanning Alcohol kan een hulpmiddel zijn om te ontspannen en even nergens aan te hoeven…

Lees meer...

Hoe kan ik alcoholverslaving voorkomen?

Hoe kan ik alcoholverslaving voorkomen? Een vuistregel om te voorkomen dat u door het drinken van alcohol in de gevarenzone komt: drink niet meer dan een à twee glazen per dag; voorkom dat drinken een gewoonte wordt door twee dagen per week niet te drinken. Niet alles in één keer Eén keer per week vijftien glazen drinken, is ongezond. Alcohol heeft namelijk effect op alle organen, zoals de maag, de lever en de hersenen. Hoe meer alcohol in…

Lees meer...

Wanneer ben je verslaafd?

Wanneer ben je verslaafd? U raakt niet zomaar verslaafd aan alcohol. Daar gaan vaak jaren overheen. Er is sprake van verslaving als: u steeds meer moet drinken om het gewenste effect te bereiken; u ontwenningsverschijnselen krijgt als u niet drinkt. Dit kunnen lichamelijke verschijnselen zijn, zoals zweten of trillen. Of geestelijke verschijnselen zoals onrustig zijn of in paniek raken als u niet drinkt; u drinkt om ontwenningsverschijnselen…

Lees meer...

Alcohol

Lees meer...

Drink ik te veel?

Drink ik te veel? Om erachter te komen of u te veel en te vaak drinkt, stelt u zich vier vragen: Heeft u wel eens het gevoel gehad te moeten minderen met alcohol? Raakt u wel eens geïrriteerd door opmerkingen van anderen op uw alcoholgebruik? Heeft u zich wel eens vervelend of schuldig gevoeld over uw drinken? Heeft u wel eens vroeg in de ochtend gedronken om de zenuwen de baas te worden of van een kater af te komen? Als u twee of meer vragen…

Lees meer...

Wat zijn drugs?

Wat zijn drugs? Drugs zijn middelen die de hersenen prikkelen. Mensen gebruiken drugs voor hun plezier – het is een genotmiddel -, om zich beter te voelen of om in een roes te komen. De meest gebruikte drugs zijn alcohol en tabak. Van de verboden drugs is cannabis, verzamelnaam van hasj en wiet, de meest bekende. Drugs hebben verschillende uitwerkingen: ontspannend, verdovend zoals heroïne en andere opiaten maar ook alcohol en slaapmiddelen;…

Lees meer...

Doelgroep crisisopvang - voor wie is het?

Crisisopvang, voor wie? De crisisopvang is bedoeld voor mensen die plotseling onderdak of een veilig adres nodig hebben. De crisisopvang bestaat uit een algemene opvang en een vrouwenopvang. Bij de algemene opvang worden vrouwen, mannen en gezinnen opgenomen. De vrouwenopvang is alleen bedoeld voor vrouwen en evt. hun kinderen. Jongens boven de vijftien jaar worden daar niet toegelaten. U kunt niet worden opgenomen als u: een huurschuld heeft;…

Lees meer...

Ervaringswerker

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen. Het is onze ambitie deze zo veel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen en waar nodig hen te ondersteunen. Het is onze uitdaging en inspiratie om samen met anderen te werken aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Uw werkomgeving Verslavingszorg is een gespecialiseerde vorm van geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg. Bij de…

Lees meer...

Huisregels Emergis

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. agressie, geweld en ongewenste…

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…Wat is psychiatrische zorg thuis? Wat is het doel van psychiatrische zorg thuis? Hoe lang duurt psychiatrische zorg thuis? Wie begeleiden u bij psychiatrische zorg thuis? Kosten en aanmelden psychiatrische zorg thuis. Wat is pzt? Wat is het doel van pzt? Hoe lang duurt pzt?? Wie begeleiden u bij pzt?? Kosten en aanmelden pzt….

Lees meer...

Verslaving

Geestelijk of lichamelijk verslaafd? Een verslaving aan een middel zoals alcohol of drugs kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt. Het heeft zich inmiddels aangepast aan die stof. Stopt een verslaafde met het gebruik van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn…

Lees meer...

Online zelfhulp

Voor enkele veel voorkomende klachten biedt Emergis vanaf heden online zelfhulp. Deze vorm van zelfhulp is voor iedereen gratis én anoniem toegankelijk via www.emergis.nl/zelfhulp. De trainingen in de online zelfhulp helpen inzicht te krijgen in klachten en bieden concrete informatie, tips en oefeningen. Vooralsnog bieden we de online trainingen aan op het gebied van mantelzorg, slapen, alcohol, piekeren en somberheid. De trainingen kunnen…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

Wat is de nachtopvang? Dagelijks kunnen cliënten die tijdelijk of permanent niet beschikken over onderdak zich aanmelden voor de bed-, bad- en broodvoorziening van Het Witte Huis in Vlissingen. Aanmelding hiervoor kan tot uiterlijk 17.00 uur, dan vindt de definitieve telling en opname plaats. Er is plaats voor maximaal tien cliënten. Bij de eerste opname vindt er een opnamegesprek plaats met een medewerker. De kosten voor de nachtopvang…

Lees meer...

Voor wie?

Voor wie? Je komt in aanmerking voor een behandeling als je: – zwanger bent of een wens hebt zwanger te worden en medicatie gebruikt; – zwanger bent of dat wilt worden en in het verleden behandeld bent voor psychische klachten; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische…

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis? Mensen kunnen een complexe PTSS ontwikkelen wanneer zij langdurig en ernstig werden getraumatiseerd op jonge leeftijd. Hierbij denken we aan seksueel misbruik, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld. De symptomen zijn ernstiger en langdurend en gaan vaak gepaard met dissociatie. Dat betekent: bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen worden buiten…

Lees meer...

Advies voor familie bij verslaving aan medicijnen

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De…

Lees meer...

Kenmerken ADHD

Aandachtsproblemen De aandacht schiet met name tekort bij langdurende taken, die aandacht vragen en die saai of routinematig zijn. Iemand die alleen aandachtsproblemen heeft maar niet hyperactief of impulsief is, is vaak traag in het denken en het formuleren van zinnen. Dit kost immers aandacht en dus moeite. Iemand kan zich ook verliezen in een onbelangrijk detail of heeft moeite het geheel te overzien. Hyperfocus Bij hyperfocus is iemand…

Lees meer...

Wat is ADHD?

…Wat is ADHD? Wat zijn de kenmerken van iemand met ADHD? Hoe wordt ADHD onderzocht? Behandeling ADHD. Familie van mensen met ADHD. Aanmelden voor behandeling ADHD…

Lees meer...

IDDT

Wat is IDDT? IDDT staat voor Integrated Dual Disorder Treatment. De kern van IDDT is de motiverende gespreksvoering, ontwikkeld door Miller en Rollnick; een attitude of basishouding die door gespreksvoering op de lange termijn een gedragsverandering beoogt. Motivatie voor verandering in gebruik van alcohol en drugs, richt zich op het kiezen, toepassen en volhouden van een specifieke veranderingsstrategie. Binnen de motiverende gespreksvoering…

Lees meer...

Wat Emergis biedt: preventie en kortdurende behandeling

…Emergis wil voorkomen dat mensen ernstige psychische problemen of verslavingsproblemen ontwikkelen. Daarom bieden we via Indigo preventieprogramma’s, kortdurende behandelingen en ondersteuning in huisartsenpraktijken….

Lees meer...

Wat zijn de mogelijkheden bij sociaal casemanagement?

Wat is er allemaal mogelijk? Samen met u stellen wij een behandelplan op. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat we met u: bedenken hoe we uw huis weer bewoonbaar krijgen; een uitkering aan kunnen vragen; medische en/of psychische hulp kunnen zoeken; zoeken naar een een zinvolle invulling van uw dag. U zult gemerkt gemerkt hebben dat uw gebruik van bijvoorbeeld alcohol en/of drugs veel invloed heeft op uw financiën en op uw lichamelijke en…

Lees meer...

Voor wie is sociaal casemanagement?

…Voor wie is social casemanagement? U komt in aanmerking voor social casemanagement als: u problemen heeft door het gebruik van alcohol en/of drugs; u lichamelijke of psychische klachten heeft; u problemen met huisvesting, arbeid en/of werk heeft; u problemen met justitie en/of sociale relaties heeft….

Lees meer...

Wat is sociaal casemanagement?

Wat is social casemanagement? Bent u in moeilijkheden geraakt? Heeft u problemen met huisvesting, werk, inkomen, vrienden of familie? Gebruikt u daarbij dan ook alcohol en/of drugs? Kampt u tevens met lichamelijke en/of psychische klachten? Heeft u al eerder hulp gezocht en is dat niet gelukt en wilt u uw leven weer op orde krijgen? Het team van social casemanagement kan u daarbij helpen. Social casemanagement vormt een brug tussen bemoeizorg…

Lees meer...

Oorzaken bipolaire stoornis

Oorzaken bipolaire stoornis Ingrijpende negatieve of positieve levensgebeurtenissen hebben vooral invloed op het begin van de bipolaire stoornis. Toch valt er over oorzaken van de bipolaire stoornis nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen. Geslacht en leeftijd De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij…

Lees meer...

Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Reclasserinsadvies

Reclasseringsadvies In het kader van een rechtszaak schrijven we een advies zodat de rechter en officier van justitie een volledig beeld hebben van uw situatie. Afhankelijk van uw situatie nemen wij hiervoor soms meerdere weken de tijd. Tijdens ons onderzoek kijken we naar het misdrijf, naar mogelijke oorzaken, naar uw relaties, naar uw alcohol– of drugsgebruik, slachtoffer(s) en naar uw houding en gedrag. Nadat we alles in kaart hebben…

Lees meer...

Huisregels

Huisregels Voor een goede gang van zaken binnen Emergis gelden er huisregels. De huisregels zijn opgesteld om het verblijf binnen Emergis zo prettig mogelijk te maken. Het is niet eenvoudig om als verschillende individuen met elkaar te moeten samenleven, daarom kan van een ieder verlangd worden dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt in dat de privacy van iedereen wordt gerespecteerd. Agressie, geweld en ongewenste…

Lees meer...

Veilige opvang

Wat is Veilige Opvang? Veilige Opvang is voor vrouwen en kinderen die in gevaar zijn. Zij hebben een veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie. Opvang bij Veilige Opvang is niet mogelijk als u: verslaafd bent aan alcohol of drugs; ernstige psychiatrische problemen heeft; een gevaar bent voor uzelf of voor anderen; veel verzorging nodig…

Lees meer...

Advies voor familie bij alcoholverslaving

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De…

Lees meer...

Advies voor familie bij drugsgebruik

Advies voor familie Als uw partner, een familielid of een andere naastbetrokkene verslaafd is aan alcohol of drugs is de verslaving waarschijnlijk ook van invloed is op uw eigen leven. Mogelijk bent u geconfronteerd met vervelende situaties en bent u verdrietig, boos of voelt u zich schuldig of machteloos. Om u te ondersteunen is het mogelijk deel te nemen aan zogeheten POM-gesprekken. POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. De…

Lees meer...

Specialistische behandeling

Informatie voor verwijzers Specialistische behandeling volwassenen en ouderen Aanmelden volwassenen en ouderen Volwassen patiënten en ouderen meldt u schriftelijk aan met een verwijsbrief bij een van de ambulant regioteams. U kunt uw eigen verwijsbrief gebruiken of eventueel gebruik maken van onze formulieren. Voor Zeeuws-Vlaanderen Ambulant regioteam Zeeuws-Vlaanderen Vlietstraat 12 4335 HA Terneuzen telefoon 0115 68 36 00 fax 0115 68 36 55…

Lees meer...