Doet u mee met IkPas?

…bassadeur van de Zeeuwse IkPas campagne. Zelf drinkt ze niet of nauwelijks alcohol omdat ze zogezegd ‘Alcohol niet nodig heeft om plezier te hebben’. Nelli Cooman wil zich als ambassadeur graag inzetten voor ‘IkPas’ om ouders nog meer bewust te maken van hun eigen voorbeeldgedrag en hun rol in de preventie van alcoholgebruik bij hun kinderen. Aanmelden Men kan zich aanmelden via www.ikpas.nl. De actie start op 1 maart 2016 en eindigt op 30 maart 2…

Lees meer...

Sitemap

…plaatsen Gebruikersonderzoek Sonar Online zelfhulp Betrokken omgeving Blij alcoholvrij Beter slapen Dankbaarheid Je probleem in kaart Minder piekeren Mindfulness Oefenen met ontspannen Pak je somberheid aan Zelfbeeld Lotgenoten Hart voor de ggz Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Mijn verbeterwensen en eisen ten aanzien van het EPD Aanmelden Dag van de Verpleging Symposium over forensisch werken Symposium All you need is… Bijeenkomst: Eigen bijdra…

Lees meer...

Verslaving

Geestelijk of lichamelijk verslaafd? Een verslaving aan een middel zoals alcohol of drugs kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het lichaam gewend is geraakt aan de stof die intensief gebruikt wordt. Het heeft zich inmiddels aangepast aan die stof. Stopt een verslaafde met het gebruik van het middel, dan ontstaan er ziekteverschijnselen zoals koorts, slapeloosheid en braken. Dit zijn onthoudingsversch…

Lees meer...

Online zelfhulp

…g bieden we de online trainingen aan op het gebied van mantelzorg, slapen, alcohol, piekeren en somberheid. De trainingen kunnen ondersteuning bieden maar vervangen nooit de behandeling door de huisarts, psycholoog of andere specialist. Deze week worden alle wachtkamers van Emergis voorzien van een stapeltje ansichtkaarten met informatie over de online zelfhulp. Deze kunnen door cliënten meegenomen worden. Nog meer ansichtkaarten nodig? Stuur een…

Lees meer...

Nachtopvang Het Witte Huis

…alen, dan zal er gekeken worden naar een passende regeling. Mogelijke redenen tot weigering zijn: ernstige agressie, ernstig psychotisch gedrag, het dusdanig onder invloed zijn van alcohol en/of drugs dat veiligheid in het geding is. In de winterperiode kan onder bepaalde voorwaarden het koudebeleid van kracht zijn….

Lees meer...

Wat is een complexe posttraumatische stressstoornis?

…even waakzaamheid en schrikreacties hebben mensen met PTSS ook last van stemmingsschommelingen. Ze handelen impulsief en beschadigen zichzelf door te overeten of verhongeren, overmatig alcohol en/of drugs te gebruiken. Ten slotte kunnen er lichamelijke klachten zijn, een negatief zelfbeeld en problemen in de omgang met anderen….

Lees meer...

Kenmerken ADHD

…dheid, een gevoel van continue onrust of zich niet goed kunnen ontspannen. Alcohol of drugs zijn soms nodig om te ontspannen of te slapen. Sommige mensen uiten hyperactiviteit door heel vaak te sporten, druk te praten, slecht te kunnen stoppen met activiteiten of door te draven en door te drammen. Impulsief gedrag en impulsiviteit Impulsief gedrag is iets zonder nadenken doen en uit zich in dingen eruit flappen, te veel of te snel geld uitgeven, p…

Lees meer...

Wat is ADHD?

…sico’s op om zich beter te kunnen concentreren, soms gebruiken ze drugs en alcohol om de symptomen te onderdrukken en soms zijn ze impulsief en onrustig. Meer problematiek Ongeveer driekwart van de mensen met ADHD heeft daarnaast nog één of meerdere stoornissen zoals een gedragsstoornis of een angst- en stemmingstoornis. Ook deze kennen vaak een levenslang beloop. Dit alles kan problemen geven bij het functioneren op school, op het werk en in rela…

Lees meer...

Wat is psychiatrische zorg thuis?

…heeft hier te weinig steun aan in uw dagelijks leven; u wilt thuis blijven wonen. Daarnaast is het belangrijk dat u bereikbaar bent via telefoon of e-mail. Voor wie niet? Gebruikt u zo veel alcohol of drugs dat u geen goed gesprek kunt voeren met iemand? Of bent u regelmatig agressief? Dan is psychiatrische zorg thuis niet geschikt voor u.  …

Lees meer...

Doelgroep crisisopvang - voor wie is het?

…een bedoeld voor vrouwen en evt. hun kinderen. Jongens boven de vijftien jaar worden daar niet toegelaten. U kunt niet worden opgenomen als u: een huurschuld heeft; overmatig (verslavend) alcohol– en/of drugs gebruikt; ernstige psychiatrische problemen heeft; verpleging of verzorging nodig heeft; geen geldige verblijfsvergunning heeft….

Lees meer...

Ervaringswerker

…. Bij de multidisciplinaire behandeling en begeleiding van mensen die door alcohol, drugs, gokken, medicijnen of hieraan verwante risicovolle levensstijlen in de problemen zijn geraakt, gaan wij uit van het bio-psychosociaal model. Daarmee zien we verslaving als een naar chroniciteit neigende ziekte met bijbehorende destructieve leefstijl en overlast, die onder invloed van psychologische en sociale factoren tot expressie komt. Als onderdeel van de…

Lees meer...

Voor wie?

…r bent of een wens hebt zwanger te worden en medicatie gebruikt; – zwanger bent of dat wilt worden en in het verleden behandeld bent voor psychische klachten; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische stoornis heeft of heeft gehad; – in een complexe sociale situatie zit, bijvoorbeeld met betrekking tot won…

Lees meer...

Huisregels Emergis

…In principe wordt hiervan aangifte gedaan bij de politie; het gebruik van alcohol kan beperkt worden toegestaan voor zover het de orde op de afdeling niet verstoort en niet in strijd is met de afspraken die hierover gemaakt zijn in het behandelingsplan. Het in bezit hebben van, gebruik van en handel in drugs is niet toegestaan; er wordt verwacht dat zorgvuldig wordt omgegaan met eigen en andermans eigendommen; opzettelijk aangebrachte schade kan…

Lees meer...

Specialistische behandeling

…ognitieve stoornissen; depressie; dubbele diagnose; eetstoornissen; seksuele stoornissen; schizofrenie en ander psychotische stoornissen; trauma en cluster B-persoonlijkheidsstoornissen; verslaving aan alcohol, drugs, benzodiazepine, en andere middelen. De meeste zorgprogramma’s hebben specifieke modules voor ouderen. Voor kinderen en jeugdigen zijn er aparte zorgprogramma’s.  …

Lees meer...

Veilige opvang

…die in gevaar zijn. Zij hebben een veilig adres nodig omdat ze willen vluchten voor bijvoorbeeld: huiselijk geweld; seksueel geweld; eerwraak; incest; vrouwenhandel; gedwongen prostitutie. Opvang bij Veilige Opvang is niet mogelijk als u: verslaafd bent aan alcohol of drugs; ernstige psychiatrische problemen heeft; een gevaar bent voor uzelf of voor anderen; veel verzorging nodig heeft. U wordt dan doorverwezen naar een andere opvang. Dat geldt oo…

Lees meer...

1NUL1

…preventiewerkers dat jongeren met een riskante leefstijl op het gebied van alcohol, drugs, internetten, gamen en gokken informeert en adviseert. Zij doen dit op een outreachende manier. Dit betekent dat zij te vinden zijn waar de jongeren zijn: op straat, tijdens het uitgaan, op festivals, op school, in jongerencentra en ook online! Ook weet de crew van 1NUL1 welke psychische problemen veel voorkomen bij specifieke groepen in specifieke regio’s. M…

Lees meer...

Sociale opvangplaatsen

…tsen Mensen die verward gedrag vertonen en mogelijk onder invloed zijn van alcohol en/of drugs maar geen medische zorg nodig hebben in een algemeen ziekenhuis of in een kliniek van Emergis, kunnen terecht bij een van de drie sociale opvangplaatsen van Emergis in Kloetinge. De professionals van het team sociaal casemanagement vangen deze mensen, die verward gedrag vertonen en overlast veroorzaken, op en begeleiden hen. Ze zorgen voor eerste stabili…

Lees meer...

Reclasserinsadvies

…n we naar het misdrijf, naar mogelijke oorzaken, naar uw relaties, naar uw alcohol– of drugsgebruik, slachtoffer(s) en naar uw houding en gedrag. Nadat we alles in kaart hebben gebracht, maken we een inschatting hoe groot de kans is dat u weer de fout in gaat en hoe we dat kunnen voorkomen. Het adviesrapport dat we schrijven, bespreken we met u. Eventuele onjuiste feiten kunnen worden rechtgezet, verschillen van mening worden vastgelegd. Justitie…

Lees meer...

Lotgenoten

…gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Alcohol Anonieme Alcoholisten, Bijeenkomsten Gemeenschap van mannen en vrouwen die hun probleem samen willen oplossen en anderen willen helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Gokken Anonieme Gokkers en Omgeving (AGOG) Een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Drugs Cocaine Anonymous Een…

Lees meer...

Lotgenotencontact

…n naasten van mensen met een verslaving aan drugs, drank, gokken of gamen. Alcohol Al-Anon Familie Groepen Al-Anon heeft maar één doel en dat is de familieleden en vrienden van alcoholisten helpen. Om dit te doen hebben ze o.a. een lotgenoten groep. Gokken Anonieme Gokkers en Omgeving (AGOG) Een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Cocaïne Co-Anon…

Lees meer...

Oorzaken bipolaire stoornis

…ij het ontstaan van een bipolaire stoornis. Wel is inmiddels duidelijk dat alcohol– en drugsgebruik verschijnselen uitlokken of die kunnen versterken. Het gebruik van hasj en wiet geeft vijf keer zoveel kans op het ontstaan van een manisch-depressieve periode. Omgeving Alleenstaanden hebben vaker een bipolaire stoornis. De bipolaire stoornis komt vaker bij mensen die in de stad wonen. Er is geen verband met opleiding of sociale klasse Levensgebeur…

Lees meer...

Lotgenoten

…gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Alcohol Anonieme Alcoholisten, Bijeenkomsten Gemeenschap van mannen en vrouwen die hun probleem samen willen oplossen en anderen willen helpen bij het herstel van hun alcoholisme. Gokken Anonieme Gokkers en Omgeving (AGOG) Een organisatie die hulp biedt aan mensen met een gokprobleem en aan mensen die problemen hebben met het gokgedrag van iemand die hen lief is. Drugs Cocaine Anonymous Een…

Lees meer...