Zelfmoordpreventie bereikbaar via 113 én gratis via 0800-0113

…ver zelfmoordgedachten of advies te vragen als iemand zich zorgen maakt over een naaste. Wanneer mensen direct hulp nodig hebben van de politie, brandweer of ambulance, bijvoorbeeld mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen, moeten zij 112 bellen. 113 Zelfmoordpreventie kan zelf geen hulpdiensten naar hulpvragers sturen. Het is belangrijk om het verschil tussen de nummers goed duidelijk te maken, zodat mensen zo snel mogelijk goed geholpen…

Lees meer...

Wat kost basis ggz?

…het er op neer dat u in ieder geval uw eigen risico dient te betalen als u hulp krijgt van Emergis basis ggz. Wellicht heeft u uw eigen risico zelf verhoogd? In dit geval kan het zijn dat u nog meer moet betalen tot het door u ingestelde eigen risico op is. U kunt altijd bij uw zorgverzekeraar terecht met de vraag hoeveel er van uw eigen risico nog open staat. Als u na het eerste gesprek bij Emergis basis ggz besluit niet verder te gaan, moeten de…

Lees meer...

Mental Health First Aid

…itkomt of steeds somberder wordt? Maak jij het verschil? De cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ is een internationaal erkende cursus, waarin je leert hoe je eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren. In de cursus krijg je informatie over psychische aandoeningen en leer je hoe je het gesprek kunt aangaan met iemand die psychische problemen heeft. Ook leer je hoe je ku…

Lees meer...

Basis ggz volwassenen

…en. Soms is een cursus of een activiteit al voldoende om te helpen. Online hulp Meteen aan de slag, waar en wanneer het uitkomt. Dat kan met online hulp. De basis ggz maakt gebruik van online modules (eHealth) als aanvulling op de gesprekken. Deze modules bevatten informatie en oefeningen die cliënten tussen de gesprekken door kunnen doorlopen. Online hulp is onderdeel van de behandeling en er hoeft niet extra voor betaald te worden. De behandelin…

Lees meer...

Wet verplichte meldcode

…mishandeling. Dit gaat over situaties waar sprake is van risico op onvoorspelbaar gedrag in de thuissituatie. Bij (vermoeders van) een vorm van onveiligheid kunnen hulpverleners en (particuliere) personen overleggen met of melden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis kan hulpverlening adviseren of een onderzoek doen naar aanleiding van een melding over welke hulp noodzakelijk is in de thuissituatie. Heeft u vragen? Bij vragen over de meldcode huiselijk g…

Lees meer...

Wet verplichte meldcode

…lijk geweld en kindermishandeling. Samen met Veilig Thuis wordt beslist of hulpverlening door Emergis voldoende is voor de gemelde zorgen, of dat er meer nodig is. Tijdens het intakegesprek bij Emergis wordt in verband met deze wet naast problematiek ook de thuissituatie uitgebreid besproken. De Wet verplichte meldcode Deze wet verplicht hulpverleners om alert te zijn op mogelijke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit gaat over…

Lees meer...

Kosten

…rgis, betaalt uw zorgverzekeraar, het Zorgkantoor of de gemeente de kosten hiervan. In sommige gevallen betaalt u zelf ook een gedeelte, in de vorm van een eigen risico of een eigen bijdrage. Hoe dat precies geregeld is, leest u hier. Financiële hulp Gemeenten bieden vaak financiële hulp aan mensen met een laag inkomen (minimavoorzieningen of bijzondere bijstand). Als u (zorg)kosten moet maken die u niet zelf kunt betalen, komt u hier misschien vo…

Lees meer...

Samenwerken in het Centrum Seksueel Geweld

…disciplines integraal wordt verleend. Dit gebeurt door bevoegde en bekwame hulpverleners die hier dagelijks mee te maken hebben en ervaring hebben met deze specifieke problematiek. De slachtoffers kunnen terecht op één locatie boven en op één locatie beneden de Westerschelde en krijgen goed afgestemde zorg. Samenwerken De samenwerking tussen ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz, Politie en Emergis leidt er toe dat er in sommige gevallen forensisch-medisch on…

Lees meer...

GZ-psycholoog forensische psychiatrie 24-36 uur

…collega’s van maatschappelijk justitiële dienstverlening wordt ingezet op hulp en ondersteuning bij zaken als huiselijk geweld verslaving, wonen, werken, financiën, dagbesteding en sociale contacten. Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek en hebt daarin een eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar. Je stelt behandelplannen op. Naast de…

Lees meer...

Verpleegkundige crisisafdeling Ithaka

…gedragsrepertoire uitbreiden. Het aanbrengen van structuur. Het bieden van hulp bij het verwerken van emoties. Jouw profiel Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: Je beschikt over een hbo verpleegkunde diploma. Je bent geregistreerd in het BIG-register. Je hebt affiniteit met de doelgroep en kennis van somatiek en psych…

Lees meer...

Ambulante zorg voor kinderen met angst- en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen

…ng en een psychiatrische aandoening (Amares). Dit geldt uiteraard ook voor acute psychiatrie (7 x 24 uur). Kinderen en jeugdigen met angst en stemmingsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen die een opname in de kliniek of deeltijdbehandeling nodig hebben, helpen wij ook. De tijdelijke stop betreft uitsluitend ambulante behandeling. We vinden het heel vervelend dat we deze maatregel hebben moeten treffen. Wij attenderen ouders en huisartsen op de…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige FACT Terneuzen (32 – 36 uur (bespreekbaar), per januari 2018)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Jouw werkzaamheden Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: Je levert met enthousiasme een bijdrage aan de kwaliteit van de zorg en het verder vormgeven van het regioteam Zeeuws-Vlaanderen. Je w…

Lees meer...

Videoclip tegen seksueel geweld

Fonds Slachtofferhulp heeft een muziektrack en videoclip gelanceerd tegen seksueel geweld. Hiervoor is, met toestemming van Lady Gaga, gebruik gemaakt van de track ‘Til it happens to you’. In de Nederlandse versie ‘Als het jou overkomt’ wordt de schrijnende situatie van slachtoffers bezongen en tegelijkertijd telefoonnummer 0800 0188 onder de aandacht gebracht voor doorverwijzing naar het Centrum Seksueel Geweld (CSG). In Nederland wordt 1 op de…

Lees meer...

High & Intensive Care

…un nieuwe onderkomen; van Reilofplein 5 naar Oostmolenweg 99. De HIC biedt acute en hoog intensieve zorg voor mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Er is ruimte voor 23 patiënten en de HIC bestaat uit twee high care afdelingen, een intensive care (voor drie patiënten) en twee extra beveiligde kamers. Omroep Zeeland maakte een item dat vandaag op de radio te beluisteren is en vanavond op de televi…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC2

…we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 2 Deze medium care-afdeling kent een overgangsfase. In eerste instantie is het een afdeling waarin 25 complexe EPA-cliënten worden g…

Lees meer...

Zorgen om krappe inkoopbeleid zorgverzekeraars

…er meer zorg nodig is dan ingeschat. Een deel van die broodnodig geleverde hulp is onbetaalde zorg en dus een financieel risico. Een ander risico is het welzijn van cliënten, hun familie en de medewerkers. We moeten met te weinig hulpverleners meer zware cliënten langdurig begeleiden en proberen tegelijkertijd de wachtlijsten niet buiten de Treeknormen te laten lopen. Cliënten, familie en de huisartsen geven al langer aan slecht terecht te kunnen…

Lees meer...

Sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

…sch verpleegkundige ben je werkzaam binnen het zorgprogramma aanmelding en acute zorg en angst en stemming. Je doet telefonische screeningen, voert crisisgesprekken in en extern, begeleidt zo nodig cliënten ter overbrugging naar een behandeltraject. Je interventies zijn gericht op het herstellen van regie en balans en het voorkomen van klinische opname. Mocht opname toch geïndiceerd zijn dan begeleid je de cliënt naar de crisisafdeling. Je bent na…

Lees meer...

Muurschildering bij ‘De Heemskerck’ klaar

…project- en bouwmanagement is verzorgd door Marsaki. Beter uitzicht De achterzijde van het appartementencomplex grenst aan het bedrijfspand van TMC Woonwinkels in Goes. Omdat deze muur wat achterliep in onderhoud en in afwachting was van de nieuwbouw, heeft RWS de hulp ingeroepen van kunstenaar Barre Verkerke. Hij kreeg de opdracht om het uitzicht voor bewoners te verbeteren. TMC Woonwinkels Goes heeft het materiaal, waaronder 80 liter latex, ges…

Lees meer...

Psychiater ASS

…van het systematisch rehabilitatiegericht handelen en het strenghtsmodel, hulp aan mensen van achttien jaar en ouder die langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning door hun psychiatrische ziekte. Vanuit het zorgprogramma autisme spectrum stoornissen biedt de afdeling korte en langdurende intensieve behandeling. De behandeling richt zich op complexe problematiek binnen het autisme spectrum. We werken samen met de cliënt met als basis gelij…

Lees meer...

Emergis in de media: behandelstop dreigt voor nieuwe cliënten

…u op dat een aantal van hen niet voornemens is de budgetafspraken te verhogen. Als het zo doorgaat, zou het kunnen zijn dat in het vierde kwartaal zo’n 300-400 mensen die zich nieuw aanmelden bij Emergis geen zorg kunnen krijgen. Mensen in acute crisis kunnen bij Emergis wel altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor mensen die al in behandeling zijn, loopt de zorg gewoon door. Half september zullen we medewerkers, cliënten en verwijzers uit…

Lees meer...

De behandeling

…g bij de POP-polikliniek al in behandeling bent voor psychische klachten dan stemmen we met de behandelaar af wie, welke hulp kan bieden….

Lees meer...

Voor wie?

…chten; – zwanger bent en zodanig ernstige psychische problemen hebt dat je hulp nodig hebt; – verslaafd bent (geweest) aan drugs, alcohol of medicatie; – een familielid hebt die een psychische stoornis heeft of heeft gehad; – in een complexe sociale situatie zit, bijvoorbeeld met betrekking tot wonen, financiën, relatie; – een moeizaam of gecompliceerd verlopen eerdere zwangerschap of bevalling hebt gehad; – pas bevallen bent en psychische klachte…

Lees meer...

Wat is het?

POP-poli: Hulp voor vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en na de zwangerschap Zwanger zijn en een kindje verwachten zijn grote gebeurtenissen in het leven van aanstaande ouders. Er zijn vrouwen die niet kunnen genieten van de zwangerschap, angstig zijn of zelfs in de war raken. Sommige vrouwen die in behandeling zijn voor psychische klachten en graag zwanger willen worden, vragen zich af of dit wel mogelijk is. Ook vrouwen met psychisch…

Lees meer...

Links & nieuws

…Nederlandse Academie Eetstoornissen. De NAE is een belangrijke spin in het web in de verbetering van kennis, wetenschap en innovatie voor- en rondom eetstoornissen. Stichting JIJ Stichting JIJ is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen met een eetstoornis zoals anorexia, boulimie en eetbuistoornis. Weet Weet, vereniging rond eetstoornissen is een landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun…

Lees meer...

Behandeling

…g Een ambulante behandeling is een individueel traject. Afhankelijk van je hulpvraag is de behandeling gericht op genezing of op verbeteren van de kwaliteit van leven met een eetstoornis. Naast de individuele contacten met je behandelaar, bestaat er de mogelijkheid modules in groepsverband te volgen. Je maakt hierover afspraken met je behandelaar. Dagklinische behandeling Een dagklinische behandeling is gericht op genezing en vindt plaats in groep…

Lees meer...

Publiekscampagne ‘Stel de vraag van je leven’

…ten over hoe je hiermee kan omgaan en erop wijzen dat je terecht kunt voor hulp bij hulpverleners in de buurt of anoniem bij 113. Via onder andere abri’s langs de kant van de weg, op posters in bussen en in publieke gebouwen en huisartsenpraktijken, tv en radio en social media zal de campagne in Zeeland zichtbaar zijn. Thema: de vraag van je leven De campagne laat zien dat je door een vraag te stellen het verschil kan maken. Er worden verschillend…

Lees meer...

Viaduct De Groe dicht in weekend van 12 tot en met 15 mei

…oorrijden, evenals artsen en ambulances. Ook bezoekers van de spoedeisende hulp en hoogzwangere vrouwen die onderweg zijn naar het ziekenhuis mogen doorrijden. Deze voertuigen worden over het westelijke fietspad geleid en worden begeleid door verkeersregelaars. De werkzaamheden van komend weekend maken deel uit van de aanleg van een verbeterde aansluiting op de A58. Bent u graag op de hoogte van alle actuele informatie over de aansluiting? Downloa…

Lees meer...

Intensive home treatment IHT

…e opname of om er voor te zorgen dat een klinische opname voor u zo kort mogelijk duurt. Zodra u thuis bent bieden we u extra ondersteuning totdat u weer stabiel genoeg bent om reguliere zorg te krijgen. Wanneer stopt de hulp van het IHTteam? U krijgt maximaal zes weken hulp van het IHT-team. Dit kan zeker ook korter zijn. Bereikbaarheid Informatie over de bereikbaarheid van de IHT-teams vindt u hier. Folder Intensive home treatment…

Lees meer...

Psychiater IHT

…n psychiater met ideeën en ambitie. Met ervaring in de ambulante zorg, met acute ernstige psychiatrische stoornissen en complexe, niet planbare zorg. En met een zorgvisie die past bij die van Emergis: een cliënt krijgt behandeling die ondersteunend is aan zijn of haar herstel en draagt bij aan het (herwinnen) van de eigen regie. Passende zorg, korte wachttijden, vlotte doorstroom, continuïteit, toegankelijkheid en duidelijke informatie horen daarb…

Lees meer...

Verpleegkundig/begeleider MC1

…we klinische opname zoveel mogelijk te voorkomen of te verkorten. Voor de acute gevallen waarin opname niet te vermijden is, komen de afdeling High Intensive Care (HIC) en Medium Care (MC) in actie. Samen met de crisisdienst is er een hecht samenwerkend team van specialisten om de acute zorg te verlenen. Medium Care 1 De Emergis Medium Care 1 (MC1) is volop in ontwikkeling. MC1 is er voor cliënten die kortdurende crisisinterventie nodig hebben ma…

Lees meer...

Hulp na verkrachting of aanranding

…e kan ook betekenen dat het geweld jaren geleden plaats heeft gevonden. De hulp van het CSG is integraal en bestaat uit het bieden van forensische, medische en psychosociale zorg voor het slachtoffer. De meerwaarde ligt in de samenwerking tussen de psychosociale opvang, de medische zorg en – op initiatief van de politie – het forensisch onderzoek in de acute fase na seksueel geweld. De slachtoffers kunnen terecht op één locatie en krijgen goede af…

Lees meer...

Werken goed voor de gezondheid

…e baan, we doen aan job development en er is sprake van integratie met ggz-hulp.” Een trajectbegeleider die lid is van een ambulant, multidisciplinair team zoals een FACT-team heeft een cruciale rol. “De trajctbegeleider is intermediair tussen werkgever en cliënt”, vertelt Van Weeghel. “De trajectbegeleider moet goed zijn in het onderhouden van contacten met werkgevers en heeft een positief steunende relatie met de cliënt.” Kenniscentrum Phrenos K…

Lees meer...

ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.088)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per direct, op zoek naar een ambulant verpleegkundige/sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Het FACT-team Goes is een door het CCAF gecertificeerd team dat dit jaar op gaat voor her…

Lees meer...

Secretaresse / ZRA (back-office medewerker) (2016.087)

…Uw werkomgeving De medewerkers van de vestiging ambulant Middelburg bieden hulp aan mensen in allerlei leeftijden en met diverse soorten psychische problematiek. De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd voor volwassen cliënten binnen de regio Walcheren. Uw functie In deze functie biedt u secretariële ondersteuning en verricht u werkzaamheden ten behoeve van de zorgprogramma’s. Een groot deel van uw werkzaamheden zal bestaan uit admin…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 juli 2016, op zoek naar een verpleegkundig specialist ggz of sociaal psychiatrisch verpleegkundige die de taak van coördinator van het FACT-team kan vervullen. Het FACT-team Vl…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist (2016.067)

…ecialistische behandeling gericht op een specifieke stoornis en anderzijds acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen – ongeacht diagnose – bij wie veiligheid in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Het zorgonderdeel bevind zich in de voorbereidingsfase voor de implementatie van een High & Intensive Care en de daarmee samenhangende herordening van het acute zorglandschap. Je (voorlopige)werkomgeving Afdeling opname 50, 51-52 maakt onderd…

Lees meer...

GZ-psycholoog regioteam Zeeuws-Vlaanderen (2016.060)

…(zeer) ernstige en complexe psychiatrische problematiek. Zij ontvangen die hulp op een manier die we voor onszelf ook wensen: dicht bij huis, licht waar het kan, intensief wanneer nodig, gericht op zelfregie en herstel. Met duidelijke aanspreekpunten, korte lijnen, snelle interne of externe verwijzing en een goede overdracht indien andere zorg (tijdelijk) meer passend lijkt te zijn. Uw werkomgeving Het zorgprogramma traumagerelateerde problematiek…

Lees meer...

Opleidingsplaatsen voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen

…enbare geestelijke gezondheidszorg, waaronder bemoeizorg crisisinterventie/acute psychiatrie verslavingszorg zorgcoördinatie preventie praktijkgericht onderzoek Methodiek Elke module van de opleiding SPV bestaat uit een afgebakende hoeveelheid stof en wordt afgesloten met een competentiegerichte beoordeling of een tentamen. Je competenties worden in de praktijk getoetst tijdens assessments. De opleiding SPV heeft een sterk persoonlijk karakter; el…

Lees meer...

Secretaresse (2016.055)

…Uw werkomgeving De medewerkers van de vestiging ambulant Middelburg bieden hulp aan mensen in allerlei leeftijden en met diverse soorten psychische problematiek. De werkzaamheden zullen voornamelijk worden uitgevoerd voor volwassen cliënten binnen de regio Walcheren. Uw functie In deze functie biedt u secretariële ondersteuning en voert u receptietaken uit. U verricht alle voorkomende secretariële- en baliewerkzaamheden, waarbij een groot deel van…

Lees meer...

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.054)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 juli 2016, op zoek naar een sociaal psychiatrisch verpleegkundige die tevens de taak als coördinator van het FACT-team kan vervullen. Het FACT-team Schouwen-Duiveland/Tholen is…

Lees meer...

Gz-psycholoog volwassenen Indigo (2016.044)

…t. Daarnaast is Indigo er voor vragen over gezondheid, leefstijl en arbeidshulpverlening. Indigo biedt dus niet alleen hulp, maar is ook een gids. Er worden adviezen gegeven en er wordt meegedacht. Medewerkers van Indigo werken in de praktijk van de huisarts of op een van de Indigo-locaties. Maar ook op andere gemakkelijk toegankelijke locaties, zoals CJG’s, gemeenten, scholen, buurthuizen en wijkcentra. Indigo kent in Zeeland de basis-ggz, poh-gg…

Lees meer...

GGZ-agoog (2016.041)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team Schouwen Duiveland en Tholen zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar een GGZ-agoog met specialisatie richting maatschappelijk werk. Het FACT-team is een door het CCAF gecertificeerd team dat vo…

Lees meer...

GGZ-agoog (2016.040)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team Goes zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar een GGZ-agoog met specialisatie richting maatschappelijk werk. Het FACT-team Goes is een door het CCAF gecertificeerd team dat dit jaar op gaat voor…

Lees meer...

Activiteitenbegeleider (2016.027)

…igen woon-, werk- en leefomgeving. Het zorgprogramma biedt zowel ambulante hulpverlening, dagbehandeling als klinisch opname aan, waarbij tussen deze verschillende onderdelen een nauwe samenwerking bestaat. Dagbehandeling biedt behandeling aan patiënten voor wie ambulante hulp onvoldoende is maar voor wie een klinische opname niet of niet langer nodig is. Dagbehandeling biedt door het aanbod van therapieën, de behandelintensiteit en de multidiscip…

Lees meer...

Verpleegkundig specialist ggz/sociaal psychiatrisch verpleegkundige (2016.025)

…sche ziekte langdurig aangewezen zijn op zorg en ondersteuning. De geboden hulp is afhankelijk van de persoonlijke vraag van de cliënt. Cliënten binnen het FACT-team werken samen met hulpverleners aan hun herstel en ontwikkeling. Uw functie Voor het FACT-team zijn we, per 1 mei 2016, op zoek naar een verpleegkundig specialist ggz of sociaal psychiatrisch verpleegkundige die de taak van coördinator van het FACT-team kan vervullen. Het FACT-team Zee…

Lees meer...

Ervaringswerker

…begeleiding te leveren, die cliënten ondersteunt in hun herstelproces. De hulp– en ondersteuningsvragen van cliënten zijn daarbij het uitgangspunt. Verslavingszorg bevordert dat cliënten zoveel mogelijk maatschappelijk geïntegreerd wonen en leven. In het behandelaanbod willen we herstelondersteuning . Kerntaak van de functie is het versterken van de positie van de cliënt binnen de zorg, zodat de regie meer bij de cliënt komt te liggen. Voor de in…

Lees meer...

Rgc sluit kliniek

…In 2014 kregen zo’n 2600 unieke inwoners van Zeeuws-Vlaanderen psychische hulp via het Rgc. Ongeveer 200 mensen van die 2600 werden geholpen op de PAAZ. Voor geschat 100 mensen kan vanaf nu de inzet van verbeterde en uitgebreide intensieve behandeling thuis een klinische opname worden voorkomen, De overige circa 100 mensen kunnen vanaf 1 december voortaan terecht bij Emergis in Goes. Ook de PAAZ-patiënten vanuit het ADRZ in Vlissingen kunnen reke…

Lees meer...

Secretaresse/ZRA (2015.110)

…mogelijk een optimale koppeling tot stand brengen tussen de verwijzing, de hulpvraag van de cliënt, en het gespecialiseerde hulpaanbod van Emergis. Dat gebeurt op basis van gestandaardiseerde instrumenten. Centrale aanmelding & acute zorg bestaat uit een aanmeldbureau, opnameafdeling, crisisdienst en team psychiatrische zorg thuis. Uw werkplek is voornamelijk afdeling Opname. Voor het secretariaat de CA & AZ zijn wij op zoek naar een secretaresse/…

Lees meer...

Gezamenlijk plan voor geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…& Intensive Care (HIC) beschikbaar bij Emergis in Kloetinge. De HIC biedt acute en (hoog) intensieve zorg voor mensen bij wie veiligheid en bescherming in eerste instantie de hoogste prioriteit heeft. Patiënten met zowel psychische als lichamelijke klachten die worden opgenomen, komen nu op de zogenaamde MPU (Medisch Psychiatrische Unit) -afdeling van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes. Dat blijft zo en we bekijken of het nodig is het aant…

Lees meer...

Veranderingen in geestelijke gezondheidszorg in Zeeland

…ls medewerkers, vrijwilligers, cliënten, patiënten, verwijzers, gemeenten, hulpdiensten en de inwoners van Zeeland. Er is zowel een landelijke als een regionale aanleiding voor de genoemde veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland. Landelijk is er het beleid in de vorm van het zogenaamde “ Bestuurlijk Akkoord toekomst GGZ” waarin de overheid, patiënten, aanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken om ‘bedden in de GGZ’ te red…

Lees meer...