Sitemap

Aanmelden Dag van de Verpleging Aanmelden gastaccount Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden gedetacheerde/freelancer Aanmelden klankbordbijeenkomst gedragscode Aanmelden lid expertgroep Beter EPD Aanmelden stagiair Aanmelden vrijwilliger Aanmeldformulier Gastaccount Arbeidsvoorwaardengesprek Bijeenkomst IPS Bijeenkomst: Eigen bijdragen & WMO zorg Bruggen slaan in het sociaal domein Buurtbijeenkomst Hof van Sint Pieter Dagje wellness…

Lees meer...

Aanmelden bij Emergis: eerst naar uw huisarts, daarna aanmelden.

Aanmelden bij Emergis? Eerst naar uw huisarts Heeft u psychische problemen of een verslaving? Of denkt u dat een familielid dat heeft? Praat er over met uw huisarts, kinderarts, bedrijfsarts of specialist. De arts kan u of uw familielid verwijzen naar Emergis met een verwijsbrief. Verwijzen betekent dat de arts of instelling u aanmeldt bij Emergis. Soms heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Kijk in dit geval…

Lees meer...

Aanmelden bij Ithaka en Amares van Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie

…Als je hulp nodig hebt voor jouw problemen ga je eerst naar je huisarts. Hij/zij kan je verwijzen….

Lees meer...

Aanmelden en intake vrouwencrisisopvang

Aanmelden en intake Wanneer u zich bij ons aanmeldt voor crisisopvang, kijken we of u bij ons aan het juiste adres bent en of een acute opname nodig is. We inventariseren wat er met u gebeurd is, waarom opvang nodig is en op welke probleemgebieden u hulp vraagt of verwacht. Op basis van die informatie wordt besloten of er tot opname wordt overgegaan. Opname volgt vaak nog diezelfde dag of de dag erna. Aanmelden U kunt zichzelf rechtstreeks bij…

Lees meer...

Aanmelden sociaal pension

Aanmelden U kunt zich aanmelden via het online aanmeldformulier. Aan de hand van deze gegevens wordt er contact met u opgenomen. Wanneer wij denken dat het sociaal pension een geschikte plaats is voor u, nodigen wij u uit voor een intake. U kunt u zelf aanmelden, of uw verwijzer kan dat voor u doen. Voorafgaand aan een verblijf in het sociaal pension vindt er een gesprek plaats tussen u en een van de medewerkers. U vertelt wat de reden van uw…

Lees meer...

Aanmelden

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Aanmelden via e-mail: poppoliwalcheren@emergis.nl Voor verwijzer: verwijsbrief….

Lees meer...

Aanmelden

Aanmelden De trainingen maken altijd onderdeel uit van een behandeling. Daarom kunt u zich alleen aanmelden via uw behandelaar. Na de aanmelding heeft u op de Herstelacademie eerst een kennismakingsgesprek. Spreekuur Elke woensdag houdt de Herstelacademie een spreekuur op afspraak. Tijdens dit spreekuur kunt u meer informatie krijgen over de trainingen die u eventueel wilt volgen. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0113 26 76…

Lees meer...

Aanmelden nachtopvang Het Witte Huis

Aanmelden De nachtopvang is elke dag geopend. U kunt geen slaapplaats reserveren. U kunt zich tot 17.00 uur aanmelden bij Het Witte Huis. Hierna worden geen mensen meer opgenomen. Een medewerker van Het Witte Huis bepaalt wie er in aanmerking komt voor een slaapplaats. Als er meer mensen dan plaatsen zijn, dan vallen de mensen die in de afgelopen 30 dagen het meest van de nachtopvang gebruik hebben gemaakt, af. Mensen die zich ernstig…

Lees meer...

Kosten en aanmelden

Aanmelden U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor een activiteit: op de Herstelacademie. Kom gerust een keer binnenlopen om te zien wat we allemaal doen; via uw persoonlijk begeleider; via uw behandelaar. Meer informatie Voor meer informatie over de activiteiten kunt u bellen naar het team dagbesteding van de Herstelacademie, telefoon 0113 26 76 71 of 0113 26 76 69. Wat zijn de kosten? Voor dagbesteding hoeft u niet te betalen….

Lees meer...

Aanmelden voor de HAT

Aanmelden voor de HAT Wilt u wonen in de HAT? Bespreek dat dan met uw behandelaar. Hij/zij kan u meer informatie geven en eventueel aanmelden….

Lees meer...

Aanmelden voor crisisopvang

Aanmelden crisisopvang U kunt zich aanmelden via het centrale nummer voor aanmeldingen, intakes en advies is: 0113 26 73 92. Na de aanmelding is er een telefonische intake en bekijken we of u terecht kunt op een van de locaties. Meestal kan dit nog op de dag zelf of de dag erna. Is het veiliger dat u buiten Zeeland opgevangen wordt? Dan proberen wij een geschikte plaats te vinden….

Lees meer...

Aanmelden en kosten Nu is het genoeg huiselijk geweld

Aanmelden U kunt zich aanmelden via dit telefoonnummer: 0113 26 73 92. Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. De cursus gaat alleen door als er genoeg deelnemers zijn. Wat kost het? U kunt gratis meedoen aan de cursus….

Lees meer...

Aanmelden Blijf van m'n Lijf Zeeland

Hoe komt u bij Veilige Opvang? Heeft u meteen een veilige plaats nodig? Dan kunt u ons dag en nacht bellen via nummer 0113 26 73 92. We stellen u dan vragen en kijken of Veilige Opvang de juiste plaats voor u is. Woont u zelf in Zeeland? Dan zoeken we een plaats voor u in een andere provincie. Het adres van Veilige Opvang is geheim. Wat neemt u mee? Moet u wegvluchten uit een gevaarlijke situatie? Dan heeft u misschien weinig tijd om spullen…

Lees meer...

Aanmelden bij langdurige eetstoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier. Woont u buiten Zeeland dan kunt u direct aanmelden bij Emergis, eetstoornissen 0113 26 77 66 of e-mail eetstoornissen@emergis.nl. Voor aanmeldingen uit het buitenland: vraag eerst aan uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. U zult te allen…

Lees meer...

Aanmelden eetbuistoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier. Woont u buiten Zeeland dan kunt u direct aanmelden bij Emergis, eetstoornissen 0113 26 77 66 of e-mail eetstoornissen@emergis.nl. Voor aanmeldingen uit het buitenland: vraag eerst aan uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. U zult te allen…

Lees meer...

Aanmelden bij anorexia en boulimia

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier. Woont u buiten Zeeland dan kunt u direct aanmelden bij Emergis, eetstoornissen 0113 26 77 66 of e-mail eetstoornissen@emergis.nl. Voor aanmeldingen uit het buitenland: vraag eerst aan uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. U zult te allen…

Lees meer...

Aanmelden & contact

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier. Woont u buiten Zeeland dan kunt u direct aanmelden bij Emergis, eetstoornissen 0113 26 77 66 of e-mail eetstoornissen@emergis.nl. Voor aanmeldingen uit het buitenland: vraag eerst aan uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn. U zult te allen…

Lees meer...

Aanmelden sociaal casemanagement

Aanmelden? U kunt cliënten aanmelden bij: Emergis social casemanagement Windsingel 2 4481 PS Kloetinge telefoon 0113 26 79 50 telefax 0113 22 97 92 Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Emergis social casemanagement hanteert een privacyreglement, een reglement dossiervorming, dossierbeheer en een klachtenregeling.  …

Lees meer...

Aanmelden forensische zorg

Aanmelden Iemand vrijwillig aanmelden bij Emergis forensische zorg is eenvoudig. Een verwijzer, bijvoorbeeld de huisarts of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, hoeft alleen te bellen. Als de aanmelding terecht is, wordt de cliënt zo snel mogelijk schriftelijk uitgenodigd voor een intakegesprek. Na het gesprek wordt besloten welke behandeling het meest passend is. In de meeste gevallen kan iemand binnen een paar weken met een…

Lees meer...

Aanmelden dagopvang Het Witte Huis

Aanmelden dagopvang Het Witte Huis U kunt contact met ons opnemen door langs te komen, te bellen of te mailen: Het Witte Huis Hendrikstraat 10-12 4381 AB Vlissingen 0118 41 37 26 hetwittehuis@emergis.nl…

Lees meer...

Aanmelden bij alcoholverslaving

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij drugsverslaving

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden mentale participatie coaching

Aanmelden Mentale participatie coaching kunt u aanvragen bij de Casemanagementgroep. Een casemanager van deze organisatie bespreekt met u de aanvraag en maakt afspraken met het UWV of uw werkgever. De feitelijke coaching vindt plaats door een coach bij u in de buurt, die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg, waaronder Indigo. Aanmelding bij CG Concepten, onderdeel van Casemanagementgroep, Einsteinstraat 5-7, 2811 EP Reeuwijk. Telefoon…

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen

Aanmelden voor beschermd wonen De overheid voert een beleid om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Toch kan het noodzakelijk zijn dat een beschermende woonomgeving nodig is. In dat geval kunt u contact opnemen met een zorgaanbieder voor beschermd wonen. Emergis is zo’n zorgaanbieder. Wij beoordelen dan uw verzoek. Gemeenten hebben de zorgaanbieders gevraagd dit zelf te doen omdat er specifieke kennis van psychiatrische…

Lees meer...

Aanmelden bij het HKPD

Aanmelden bij het HKPD Als u gebruik wilt maken van het HKDP dan heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Wanneer u zich meldt bij onze medische dienst beoordeelt de verslavingsarts of u in aanmerking komt voor behandeling binnen het HKDP. De verpleegkundige doet de eerste screening en neemt een urinecontrole bij u af. Daarna heeft u een gesprek met de verslavingsarts. Deze bepaalt hoeveel methadon u nodig heeft en volgt uw behandeling….

Lees meer...

Aanmelden gedetacheerde/freelancer

Aanmelden gedetacheerde/freelancer Als voorbereiding op uw komst als gedetacheerde/freelancer vragen we u het volgende formulier in te vullen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. In dit formulier worden o.a. vragen gesteld over uw persoonsgegevens en toekomstige werkplek binnen Emergis. Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen. Om de vragen goed en snel te kunnen invullen heeft u de volgende informatie c.q. documenten nodig. Sommige…

Lees meer...

Aanmelden volledig pakket thuis

Hoe meldt u zich aan? U kunt zich aanmelden voor beschermd wonen thuis bij de gemeente waar u woonachtig bent. Zij verwijzen u door naar de zorgaanbieder van uw keuze. Bent u al cliënt van Emergis dan kunt u samen met uw behandelaar of persoonlijk begeleider deze stap zetten Daarna krijgt u een uitnodiging voor een gesprek. Als u het prettig vindt, mag u iemand meenemen naar het gesprek. Een medewerker van Emergis bekijkt samen met u welke hulp…

Lees meer...

Aanmelden gastaccount

Aanmelden gastaccount Als voorbereiding op het aanmaken van een gastaccount voor u, vragen we u het volgende formulier in te vullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen. Om de vragen goed en snel te kunnen invullen heeft u de volgende documenten nodig. Deze documenten moet u in het formulier uploaden als pdf-bestand en meesturen: BIG-registratie (indien van toepassing); AGB-code (indien van…

Lees meer...

Aanmelden seksuele disfuncties

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden FACT

Aanmelden FACT U kunt de FACT-teams bereiken van maandag t/m vrijdag, van 08.30 tot 17.00 uur. FACT-team Middelburg 0118 68 75 10; FACT-team Vlissingen 0118 74 50 50; FACT-team Zeeuws-Vlaanderen 0115 69 62 51 FACT-team Bevelanden 0113 26 77 10; FACT-team Schouwen-Duiveland en Tholen 0113 26 71 50…

Lees meer...

Aanmelden psychiatrische zorg thuis

…Hoe meldt u zich aan? Is psychiatrische zorg thuis geschikt voor u, dan bespreekt uw behandelaar dat met u. Uw behandelaar kan u aanmelden. Daarna wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Adres Emergis Psychiatrische zorg thuis Postbus 253 4460 AR Goes Telefoon 0113 26 77 65 E-mail pzt@emergis.nl Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur….

Lees meer...

Aanmelden bij verslaving aan medicijnen

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden Als muren konden praten huiselijk geweld

Aanmelden Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Indigo preventie, telefoon 0118 62 51 13 of e-mail preventie@indigozeeland.nl. U heeft voor deze training een verwijsbrief van uw huisarts nodig….

Lees meer...

Aanmelden stagiair

Aanmelden stagiair In verband met uw stage bij Emergis vragen we u het volgende formulier in te vullen. Dit duurt ongeveer 30 minuten. In dit formulier worden o.a. vragen gesteld over uw persoonlijke situatie, uw stageplaats en onderwijsinstelling. Aan de hand van het ingevulde formulier worden uw gegevens in ons personeelssysteem verwerkt en gescreend op recht op stagevergoeding. Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen. Om de…

Lees meer...

Aanmelden vrijwilliger

Aanmelden vrijwilliger Het onderstaande formulier dient samen met de vrijwilliger ingevuld te worden. Dit duurt ongeveer 15 minuten. In dit formulier worden o.a. vragen gesteld over de persoonlijke situatie van de vrijwilliger en de gegevens van de inzet. Aan de hand van het ingevulde formulier worden de gegevens in ons personeelssysteem verwerkt. Het formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen. Het identiteitsbewijs van de vrijwilliger…

Lees meer...

Aanmelden posttraumatische stoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden beschermd wonen voor ouderen

Aanmelden beschermd wonen voor ouderen Voor beschermd wonen binnen het verzorgingshuis heeft u een indicatie 4 ggz-C of hoger nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Komt u in aanmerking voor beschermd wonen binnen het verzorgingshuis? Dan maakt u eerst kennis met de begeleiders van de beschermde woonvorm en maatschappelijk werk van het verzorgingshuis. Vervolgens volgen we de reguliere procedure van het verzorgingshuis….

Lees meer...

Aanmelden complexe posttraumatische stressstoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij specifieke fobie

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij ADHD

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Emergis.nl Via de website van Stichting Emergis (hierna: “Emergis”) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Emergis acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden…

Lees meer...

Aanmelden bij sociale angststoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij theatrale persoonlijkheidsstoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden problemen met de seksuele oriëntatie

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij genderidentiteitsstoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij parafilieën

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden behandeling voor ouderen

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij psychose

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden bij terugkerende psychose

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...

Aanmelden antisociale persoonlijkheidsstoornis

Aanmelden Voor een behandeling bij Emergis heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hoe u een afspraak kunt maken en andere praktische informatie vindt u hier….

Lees meer...